Keresés

Az Egészség Szűzanyja kegyhely Indiában, ahol most dúl a járvány, egyike a harminc Mária kegyhelynek  Az Egészség Szűzanyja kegyhely Indiában, ahol most dúl a járvány, egyike a harminc Mária kegyhelynek  

Mária kegyhelyek közös világméretű májusi ima-maratonja a járvány megszűnéséért

Az egész világot behálózó Mária kegyhelyek május hónap minden napján az ősegyház mintájára együtt emelik fel könyörgő szavukat az Istenhez és Szűz Mária közbenjárásával közösen kérik a Gondviselés erejét, hogy szűnjön meg a világjárvány és hogy induljon újra a társadalmi élet és a termelést szolgáló munka. Az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa tette közzé a sajtóközleményt, mely ismerteti a májusi ima-maraton célkitűzéseit és kiemelt helyszíneit.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán      

Ferenc pápa az ima-kezdeményezésbe bele akarta vonni a világ összes Mária-kegyhelyét

A közlemény szerint a Szentatya kifejezett óhaja volt, hogy május hónapot egy „imádság-maratonnak” szenteljük azzal a céllal, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több, mint egy éve sújtja a világot és hogy a világ élete újraindulhasson társadalmi és gazdasági téren egyaránt. Ferenc pápa ebbe az ima-kezdeményezésbe akarta belevonni a világ összes Mária-kegyhelyét, hogy az egész egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, úgy, ahogy azt az apostoli egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2).   

A világ minden kegyhelye a saját területén szolgálja a kezdeményezést

Az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa, melyet a Szentatya bízott meg az esemény szervezesével, a meghívást kiterjesztette a világ összes kegyhelyére olymódon, hogy minden kegyhely a saját területén szolgálja a kezdeményezést. Feladatuk, hogy a körzetükben elérjék a papokat, a családokat, a híveket és hogy közös imádságra hívják őket a Boldogságos Szűz Máriához intézett reményteli kéréseikkel együtt. Így a rózsafüzér imádsággal a hónap minden napjára egy konkrét imaszándékot tűznek ki, mely a világjárvány drámája sújtotta emberiség egy-egy csoportjáért ajánlja fel az imádságát, így többek között azokért, akik nem tudtak búcsút venni elhunytjaiktól, a szegényekért, a hajléktalanokért, az anyagi gondokkal küzdőkért, a pandémia összes halottjáért…

A világ minden kegyhelye a maga saját nyelvén és módján imádkozzon a közös célért  

A világ minden kegyhelye most arra kap meghívást, hogy azon a módon és azon a nyelven imádkozzon, ahogy szokás szerint teszi ezt sajátos szokásainak megfelelően. Közös szándékként imádkozzanak a közösségi élet, a munka, a kultúra, a sporttevékenység újraindulásáért, melyeket a járvány már jó ideje felfüggesztett. Ez a közösségi hivatás arra törekszik, hogy állandó imádságot biztosítson a világ összes térségében, mely ima folyamatosan felszáll az egész egyház részéről az Atyaisten felé, a Szűzanya közbenjárása révén. Éppen ezért különösen a kegyhelyek feladata, hogy amennyire lehet, előmozdítsák és buzdítsák a híveket arra, hogy minden nap kapcsolódjanak be a közös imába, akár munkahelyen vagy utcán, egy mobiltelefon vagy egyéb kommunikációs eszköz segítségével, hogy legyőzzük a járványt és újrakezdjük az életet.                        

Ferenc pápa nyitja és zárja az ima-maratont

A májusi ima-maratont a Szentatya nyitja meg május elsején és majd zárja be a hónap utolsó napján a világ híveivel együtt Vatikán Városállam két jelentős helyszínén. Május elsején Ferenc pápa a Segítő Szűzanya kegyképe előtt imádkozik, mely a Szent Péter bazilika jobb oldali kereszthajója Gergely-kápolnájában található. Ez a XII. századi Mária freskó eredetileg a Nagy Szent Leó oltár fölött állt a régi, konstantini bazilika déli, baloldali kereszthajója végén. Az ősi bazilika átépítésekor a Madonna del Soccorso képet még II. Gyula pápa (1503-1513) vitette el a régi helyéről, hiszen a bazilika átépítését a szentélytől, hátulról kezdték. Nagyjából hetven évvel később a névadó XIII. Gergely pápa szentelte fel 1578. február 12-én a Giacomo della Porta tervezte Gergely kápolnát, melynek legfőbb dísze lett éppen a kisméretű Segítő Szűzanya kegykép. 2012-ben kezdték restauráltatni a Colombus lovagok XVI. Benedek alatt, majd Ferenc pápa áldotta meg rögtön péteri szolgálata kezdetén, az ikon alatt ezzel a felirattal: Succurre Nos és Franciscus PP. A. I., vagyis „Segíts minket, Szűzanya! Ferenc pápa, pápasága első évében”. Ezzel az ajánlással egyúttal Ferenc pápa önmagát a Segítő Szűzanya oltalmába ajánlotta. Május elsején az ima-maraton megnyitásakor Ferenc pápa itt áldja meg azokat a rózsafüzéreket, melyeket erre az alkalomra készítettek és küldenek el majd arra a harminc kegyhelyre, melyek az ima-maraton egyes állomásai lesznek. A megnyitón Róma és Lazio régió egyes plébániáinak a képviselői is jelen lesznek, mint az Új Evangelizálás mozgalom fiatal tagjai. A hónap végén, május 31-én ellenben Ferenc pápa a Vatikáni kertekben zárja le az imádságot, melynek módjáról később adnak hírt.  

A májusi ima-maraton egyes Mária-kegyhely állomásai  

Az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa közzétette annak a harminc Mária kegyhelynek a nevét, melyek   az ima-maraton egyes állomásai lesznek és amelyek egymást váltva vezetik az egész egyház világra kiterjedő közös imádságát. A kegyhelyek titulusainak és az országoknak a nevei: Walsinghami Miassszonyunk - Anglia, Megváltó Jézus és Szűz Mária Anya - Nigéria, Częstochowai Szűzanya - Lengyelország, Názáreti Angyali Üdvözlet bazilika – Szentföld, Rózsafüzér Szűzanya – Dél-Korea, Aparecidai Miasszonyunk – Brazília, Béke és Jó utazás Szűzanyja – Fülöp-szigetek, Lujani Miasszonyunk – Argentína, Lorétói Szent Ház – Olaszország, Knock-i Miasszonyunk – Írország, Banneux-i Szegények Szűzanyja - Belgium, Afrikai Miasszonyunk - Algéria, Fatimai Rózsafüzér Királynéja - Portugália, Egészség Szűzanyja - India, Medzsugorjei Béke Királnyéja - Bosznia-Hercegovina, Szűz Mária székesegyház - Ausztrália, Washingtoni Szeplőtelen Fogantatás bazilika Egyesült Államok, Lourdesi Miasszonyunk - Franciaország, Meryem Ana - Törökország, Cobrei Szeretet Miasszonyunk - Kuba, Nagaszaki Miasszonyunk - Japán, Montserrati Miasszonyunk - Spanyolország, Cap-i Miasszonyunk - Kanada, Ta’ Pinu Szűzanya nemzeti kegyhelye - Málta, Guadalupei Miasszonyunk - Mexikó, Zarvanyicai Istenanya - Ukrajna, Altöttingi Fekete Szűzanya - Németország, Libanoni Miasszonyunk – Libanon, Pompeji Rózsafüzér Királynéja - Olaszország.

Az imádságot minden kegyhelyről a Szentszék hivatalos csatornáin keresztül közvetítik, római idő szerint minden nap többnyire este hat órakor. Rövid liturgikus segédkönyvet is terveztek hasznos információkkal, melyet meg lehet osztani azok közt, akik részt vesznek a közös imádságban. Ez a segédkönyv olasz, angol és spanyol nyelven letölthető az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa honlapján, melynek címe: pcpne.va                                         

                              

              

28 április 2021, 16:11