Keresés

Fülöp-szigeteken ötszáz éve kezdődött meg az evangelizálás Fülöp-szigeteken ötszáz éve kezdődött meg az evangelizálás 

Pápai üzenet a Fülöp-szigetek evangelizálásának 500. évfordulójára

Ferenc pápa videóüzenetével kapcsolódott be a fülöp-szigeteki evangelizáció kezdete 500. évfordulójának ünneplésébe. Köszönetet mondott a híveknek, hogy ingyenesen adták tovább, amit kaptak: Jézus életét és hitét.

Somogyi Viktória - Vatikán

Hosszú előkészületek előzték meg a 2. Országos Missziós Találkozót, amelyet ezekben a napokban tartanak a dél-kelet ázsiai országban. Ferenc pápa az eseményre küldött üzenetében a hit három misztériumára összpontosított, amelyek a fülöp-szigetekiek legmélyebb keresztény gyökereit jellemzik: Názáret, a Kereszt és a Pünkösd.

Názáret

A pápa először Názáretre irányította a figyelmet. A Santo Niño, a Szent Kisded gyengédsége, amely a kereszténység megérkezésének jelképe a szigetországban, a názáreti Szent Család rejtett életére emlékeztet bennünket. Szűz Mária és József szeretettel nevelte a gyermek Jézust. Ti is, ha megnyitjátok családotok ajtaját a Szent Kisded előtt, tovább tudjátok adni gyermekeiteknek azt a hitet, amelyet szüleitektől kaptatok – buzdított a pápa. Köszönetet mondott a fülöp-szigetekieknek a mély család, közösség és testvériség érzésért, amely megtartja őket szilárdan a hitben, örömmel telve a reményben és buzgón a szeretetben.

A kereszt

Isten zarándok népe a Fülöp-szigeteken, pásztorok és hívek, olyan népet alkotnak, akik elkísérik Jézust, a názáretit a kereszt útján. Mennyi nehéz pillanatot éltetek meg! – jegyezte meg a pápa videóüzenetében. Mindenekelőtt az évfordulóra való felkészülés éveire utalt: a földrengésekre, a tájfunokra, a vulkánkitörésekre és a Covid-19 járványra. De a fájdalom és a pusztítás ellenére hordozták a keresztet és tovább haladtak előre. Sokat szenvedtek, de újra talpra álltak minden alkalommal. Folytassátok a munkát, az újjáépítést, segítsék egymást, mint a jó cireneiek – bíztatta a fülöp-szigetekieket a pápa. Köszönetet mondott az erejükért és az Istenbe vetett bizalomról tett tanúságtételükért, aki soha nem hagyja el őket. Megköszönte továbbá a türelmüket és azt, hogy a nehézségek közepette is mindig előre tekintettek és tovább haladtak előre.

Pünkösd

Végül Pünkösdről szólt a pápa. Pünkösd a célállomás és egyben az új kezdet is. Van egy személy, aki meghatározó ebben az útitervben, és aki mindig közel volt Jézushoz, amikor gyermek volt Názáretben és élete legnehezebb pillanatában is elkísérte, a kereszt tövében. Ez a személy az anyja, Szűz Mária. És Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk Pünkösd napján az apostolok mellett volt, imádkozott és várta a Szentlélek eljövetelét. Amikor leszállt rájuk, félelem nélkül elindultak és hirdették az Evangéliumot a föld minden sarkában. Mária mindig veletek van – erősítette meg a fülöp-szigetekieket Ferenc pápa. Az anya sosem hagyja el gyermekét. Idáig elkísért benneteket, és most arra kérjük, hogy járjon közben az egyház ezen új Pünkösdjéért a Fülöp-szigeteken. Tegye ezt annak érdekében, hogy ne felejtsétek el ezt a három szót, amelyek történelmetek három mérföldkövét jelzik: Názáret, a Kereszt és a Pünkösd.

„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok”

Ebben a jubileumi évben Jézus szavai vezetnek Benneteket – folytatta üzenetét a pápa. „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). Ezek a szavak arra szólítanak fel, hogy köszönetet mondjunk Istennek azokért az emberekért, akik átadták a fülöp-szigetekieknek a hitet. Tanúja vagyok annak, hogy át tudjátok adni a hitet, és ezt jól teszitek, mind a hazátokban, mind külföldön – mutatott rá Ferenc pápa. Adjunk hálát a hit ajándékáért. Köszönjük meg Istennek azokat az embereket, akik nektek hitet adtak, és azokat, akiknek ti közvetítitek majd a hitet, megújítva az evangelizálás vágyát, hogy eljussunk másokhoz, és elvigyük nekik az Evangélium reményét és örömét.

Hirdetni és másokkal megosztani a hitet

Üzenete végén Ferenc pápa felidézte ebbe a szeretett országba tett látogatását és a zárótalálkozót, amelyen hétmillió hívő vett részt. Nagylelkűek és sokan vannak, akik tudják, hogyan ünnepeljék meg hitüket. A pápa azt kérte, hogy ne veszítsék el ezt a képességüket még a nehézségek közepette sem. A hívők sokaságával tartott találkozókon azok, akik megmutatták a kapott hit ajándékát, azt mondták, hogy továbbra is meg akarják osztani másokkal és hirdetni mindenkinek.

Tovább adni a Jézusba vetett hitet

Ne féljetek, ebben a küldetésben nem vagytok egyedül – buzdított a pápa. Két nagy helyi szent kísér benneteket: Szent Pedro Calungsod és Szent Lorenzo Ruiz. Két szent katekéta, akik ingyenesen tudták adni azt, amit ingyenesen kaptak: az életet és a Jézusba vetett hitet. Haladjatok előre, a pápa elkísér benneteket. Jézus áldja meg az egész filippínó népet, és a Szent Szűz őrizzen titeket. A Szent Kisded legyen mindig veletek – zárta videóüzenetét Ferenc pápa a Fülöp-szigetek evangelizálásának 500. évfordulójára.

04 április 2021, 09:05