Keresés

Az imádság végén Ferenc pápa kezéből felröppent egy fehér galamb  Az imádság végén Ferenc pápa kezéből felröppent egy fehér galamb  

Isten az élet, a béke, a szeretet Istene – Ferenc pápa imája Moszulban a háborúk minden áldozatáért

A pápa azért jött el Moszulba, hogy imádkozzon a háború összes áldozatáért, mindazokért, akik ebben a városban, Irakban és az egész Közel-Keleten dúló háborúk során veszítették el életüket.

Vertse Márta - Vatikán

Mielőtt elmondta volna imáját, meg kívánta osztani gondolatait a jelenlévőkkel.

„Ha Isten az élet Istene - és Ő az -, akkor nekünk nem szabad megölnünk testvéreinket az Ő nevében.

Ha Isten a béke Istene - és Ő az -, akkor nekünk nem szabad háborút folytatnunk az Ő nevében.

Ha Isten a szeretet Istene - és Ő az -, akkor nekünk nem szabad gyűlölnünk testvéreinket.

A vallástól függetlenül mindnyájan testvérek, Isten teremtményei vagyunk

Most imádkozzunk együtt a háború összes áldozatáért, hogy a Mindenható Isten adjon nekik örök életet és véget nem érő békét, és fogadja őket be szeretetteljes ölelésébe. És imádkozzunk mindannyiunkért, hogy a vallási hovatartozáson túl is összhangban és békében élhessünk, tudatában annak, hogy Isten szemében mindannyian fivérek és nővérek vagyunk”.

Isten mindnyájunkat elkísér az Atya gyöngéd szeretetével

Ferenc pápa e bevezető szavai után a következő imával fordult a Mindenható Istenhez: „Magasságos Isten, az idő és a történelem Ura, Te szeretetből teremtetted a világot és soha nem szűnsz meg áldásaiddal elárasztani teremtményeidet. Te, a szenvedés és a halál óceánján túl, az erőszak, az igazságtalanság és a tisztességtelen nyereség kísértésein túl, elkíséred fiaidat és leányaidat az Atya gyöngéd szeretetével.

De mi emberek, akik hálátlanok vagyunk ajándékaidért, és figyelmünket elterelik aggodalmaink, túlságosan földi ambícióink, gyakran elfelejtjük a békére és az összhangra vonatkozó terveidet. Bezárkóztunk önmagunkba és önérdekeinkbe, közömbösek vagyunk Irántad és a többiek iránt, bereteszeltük az ajtókat a béke előtt. Így megismétlődött, amit Jónás próféta hallott Ninivéről: az emberek gonoszsága felszállt egészen az égig, az Úr „színe elé jutott” (vö. Jón 1,2). Nem emeltünk fel a  Mennybe tiszta kezeket (vö. 1Tim 2,8), hanem a földről újból ártatlan vér kiáltása (vö. Ter 4,10) szállt fel. Ninive lakói, Jónás elbeszélése szerint, meghallgatták prófétád hangját és üdvösséget nyertek a megtérésben. Urunk, mi is, miközben oltalmadba ajánljuk az ember-ember elleni gyűlölet olyan sok áldozatát, fohászkodunk bocsánatodért és könyörgünk a megtérés kegyelméért.

Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!

Valósítsuk meg késedelem nélkül Isten szeretet tervét

Ferenc pápa néhány perces csönd után így folytatta imáját: Urunk, Istenünk, ebben a városban két szimbólum tanúskodik az emberiség örök vágyáról, hogy közelebb kerüljön Tehozzád: az Al-Nouri mecset Al Hadba minaretjével és a Miasszonyunkról nevezett Órás templom. Ez egy olyan óra, amely több mint száz éve emlékezteti a járókelőket arra, hogy az élet rövid és az idő drága. Taníts meg minket megérteni, hogy ránk bíztad szeretet-, béke- és kiengesztelődés tervedet, hogy azt megvalósíthassuk az időben, földi életünk rövid szakaszában.

Értesd meg velünk, hogy csak akkor lehet újjáépíteni ezt a várost és ezt az országot, és csak akkor lehet meggyógyítani a fájdalomtól megtört szíveket, ha késedelem nélkül megvalósítjuk tervedet a gyakorlatban. Segíts nekünk, hogy az időt ne önző, személyes vagy csoportos érdekeink szolgálatában, hanem szeretetterved szolgálatában töltsük el. És amikor eltévelyedünk, add, hogy csak Isten igaz emberei hangját hallgassuk meg és időben visszatérjünk a helyes útra, hogy ne tegyük tönkre magunkat újból pusztítással és halállal.

A pápa Isten oltalmába ajánlotta az áldozatokat és a gyilkosok megtéréséért imádkozott

Rád bízzuk azokat, akiknek földi életét testvéreik erőszakos keze megrövidítette és könyörgünk azokért is, akik ártottak fivéreiknek és nővéreiknek: térjenek meg, irgalmasságod hatalmától megérintve – mondta a pápa, majd a Requiem szavaival, latinul fejezte be imáját: Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen”.

07 március 2021, 11:24