Keresés

Együtt a mexikói kollégium vezetőivel és diákjaival  Együtt a mexikói kollégium vezetőivel és diákjaival  

Ferenc pápa a mexikói kollégiumhoz: gyengédség, megbékélés és testvériség tekintetével

Ferenc pápa Nagyhétfőn délben a Kelemen-teremben kihallgatáson fogadta a Pápai Mexikói Kollégium 85 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a guadalupei Miasszonyunk tekintetére utalt, azt kérve, hogy a kollégium diákjai igazítsák tekintetüket az övéhez, hogy az ő szemléletük is a gyengédség, a megbékélés és a testvériség tekintetévé váljon.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán       

A Szentatya beszéde kezdetén örömmel emlékezett a 2016-ban Mexikóban tett apostoli útjára, melyet bizonyos szempontból minden évben megújít, amikor szentmisét mutat be a Szent Péter bazilikában a Guadalupei Miasszonyunk emléknapján. A kollégium rektora, Víctor Ulises Vásquez Moreno atya köszöntő szavaira így válaszolt, aki utalt a Mexikót és az egész amerikai kontinenst érintő problémákra, különösen a világjárvány miatt felmerülő nehézségek közepette: „Ezek a kihívások nagy hatással vannak a kollégium diákjainak Rómában folytatott tanulmányaira. A mai problémák olyan papokat várnak, akik képesek igazodni az Úrhoz és szeretetteli teli tekintetéhez, amellyel ő szemlél minket. Azáltal, hogy tekintetünket az övéhez igazítjuk, a mi látásunk is a gyengédség, megbékélés és testvériség tekintetévé válik”. A továbbiakban Ferenc pápa ezt a három szempontot elemezte.   

Szűz Mária egy anya gyengédségével tükrözi Isten gyengéd szeretetét

Mindenekelőtt olyan gyengédségre van szükségünk, amellyel az Atyaisten látja a társadalmat sújtó problémákat, melyek az erőszak, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, a polarizáció, a korrupció és a reménység hiánya, különösen a fiatalabbak körében. Szűz Mária példaként szolgál számunkra, aki egy anya gyengédségével tükrözi Isten gyengéd szeretetét, aki megkülönböztetés nélkül fogad mindenkit. A Jó Pásztor lelkületében való folytonos elmélyülés minden papban hiteles együttérzést váltson ki a rábízott juhok és az elveszettek iránt – buzdított a pápa. Csak ha őhozzá mérjük magunkat, gyarapodik a pap lelkipásztori szeretete, melyből senkit nem zár ki. Ez ráadásul megakadályozza, hogy otthonainkban vagy a hivatalban bezárkózzunk kedvteléseinkbe és arra ösztönöz minket, hogy lépjünk ki és merjünk találkozni az emberekkel.

A papság segítse az emberi csoportok és a kultúrák közötti kapcsolatok újjáépítését

Második gondolatként Ferenc pápa a kiengesztelődés szükségességét hangsúlyozta. A jelenlegi társadalmi nehézségek és főként az óriási különbségek, valamint a korrupció olyan tekintetet követelnek tőlünk, amely lehetővé teszi számunkra a különböző szálak összeszövését, amelyek meggyengültek vagy elszakadtak a nemzet társadalmi és vallási szövetét alkotó kultúrák sokszínű tilmájában – utalt Ferenc pápa a Guadalupei Miasszonyunk tilma-köntös ikonjára. Mindenekelőtt azokra figyeljenek, akiket „leselejteztek” őshonos gyökereik vagy sajátos népi vallásosságuk miatt. A lelkipásztorkodó papság feladata, hogy segítse az emberi csoportok és a kultúrák közötti értékes és építő kapcsolatok újjáépítését a társadalomban, és hogy „hagyja magát kiengesztelődni az Istennel” (2 Kor 5,20), továbbá kötelezzék el magukat az igazságosság helyreállításában.

A Guadalupei Szűzanya tekintete megkönnyíti a közösségi és testvéri részvételt

Végül a jelenlegi idő miatt a testvériségre is tekintettel kell lenni – kérte harmadjára Ferenc pápa. A széleskörű kihívások a társadalom hálózatát és a globalizált valóság egészét érintik, amelyet a közösségi hálózatok és a médiumok kapcsolnak össze. A Szolga és Pásztor Krisztussal együtt képesnek kell lennünk a közösség és az egység olyan meglátására, mely a testvériség létrehozására ösztönöz és amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatokat és kölcsönhatásokat teremtsünk a különféle kultúrák és egyházi közösségek ölén. Ez a tekintet megkönnyíti a közösségi és a testvéri részvételt, arra indítja a híveket, hogy tiszteljék a közös otthont és építsenek együtt egy új világot. Ehhez valóban új tekintetre van szükség, ehhez tényleg „sarutlanul” kell közeledni, hogy Istent titkait szemléljük és olvassuk az idők jeleit. Össze kell hangolni a képzés akadémiai és lelkipásztori szempontjait, tudatosítva személyes és közösségi hiányosságainkat. Végül arra kérte a pápa a mexikói kollégium vezetőit és diákjait, hogy mélyüljenek el a hit gyökereiben, aminek inkulturációs mintáját éppen a Guadalupei Szűzanya adja. Forduljanak hozzá bizalommal, kérjék tőle bátran mindazt, amire szükségük van, jól tudva, hogy ő az oltalmunk és menedékünk – zárta a Pápai Mexikói Kollégium 85 fős küldöttségéhez intézett beszédét Ferenc pápa.

 

29 március 2021, 20:24