Keresés

Ferenc pápát nagy szeretettel köszöntik az erbili stadionban   Ferenc pápát nagy szeretettel köszöntik az erbili stadionban  

Ferenc pápa homíliája az erbili stadionban: Krisztus sebei gyógyítanak és megtisztítanak

Vasárnap délután helyi idő szerint négy órakor került sor a Moszul és Karakos közelében fekvő Erbil városában Ferenc pápa iraki látogatásának legkiemelkedőbb és legnépesebb eseményére, az Eucharisztia ünneplésére, melyet a város stadionjában tartottak több ezer iraki katolikus hívő részvételével. A pápa homíliájában Krisztus sebei gyógyító erejére utalt, mely meggyógyítja a sebeket és megtisztítja a szíveket.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Krisztus, aki a szentpáli tanítás jegyében „Isten hatalma és bölcsessége” – kezdte beszédét a Szentatya – nem akarta lehengerlő erő látszatát kelteni, hanem a kereszten felajánlott életével mutatta meg isteni bölcsességét és hatalmát. Könnyen csapdába esünk, azt gondolva, hogy másoknál erősebbeknek és okosabbaknak kell lennünk. Ám így, biztonságot remélve, hamis képet alkotunk Istenről, pedig éppen mi szorulunk a kereszten feltárt isteni hatalomra és bölcsességre. Krisztus a Kálvárián felajánlotta az Atyának a sebeit, melyek nekünk gyógyulást szereznek. Itt Irakban számos testvérünk hordozza a háború és az erőszak látható és láthatatlan sebeit. A kísértés abban áll, hogy ezekre emberi erővel és emberi bölcsességgel válaszoljunk, ellenben Jézus Isten útját mutatja nekünk.

Szívünk megtisztításához szükségünk van Jézusra                        

A napi evangéliumban Jézus megtisztítja a templomot (Jn 2,13-25) – folytatta beszédét a pápa. Azért teszi ezt provokáló erővel, hogy rámutasson az Atyától kapott küldetésére, mely nemcsak a kőből épült templomot, hanem a szívünket is meg akarja tisztítani, hogy az ne maradjon a felfordulás, a zűrzavar és a rendetlenség helye. A szívet a hamisságtól kell megtisztítani, a képmutatás kettősségétől, a megtévesztő biztonságtól, mely az Istenben való hitről alkudozik. Ahhoz, hogy a szívünk megtisztuljon, be kell piszkolni a kezünket a szenvedő testvéreink iránt érzett felelősséggel. Szívünk megtisztításához szükségünk van Jézusra, mert az ő ereje győzi le a rosszat – mondta a pápa az erbili stadionban.

Szentmise a stadionban
Szentmise a stadionban

Jézus nemcsak megtisztítja a szívünket, hanem saját hatalmában és bölcsességében is részesíti                  

Ennek igazolására jelenti ki: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem”. Egyedül csak ő tud megtisztítani minket a gonoszság műveitől. Ő nem hagy meghalni bennünket a bűnben sohasem. Utánunk jön, bűnbánatra szólít, ahogy a próféta mondja: „Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten –, nem lelem kedvemet az istentelen halálában. Inkább annak örülök, ha az istentelen letér útjáról és él” (Ez 33,11). Az Úr akarja az üdvösségünket, hogy szívünk a szeretet és a testvériség temploma legyen. Ám Jézus nemcsak megtisztítja a szívünket, hanem saját hatalmában és bölcsességében is részesíti. Megszabadít attól, hogy a hitet, a családot, a közösséget úgy értsük, ami megoszt és kizár, hogy olyan egyházat és olyan társadalmat építsünk, mely nyitott mindenkinek és támogatja a rászorulókat. Ugyanakkor megszabadít a bosszúállás vágyától, mely a végtelen megtorlás spiráljába sodor. A Szentlélek erejével missziós testvérként elküld minket annak a tanúságtételére, hogy az evangélium képes megváltoztatni az életet. A Feltámadott Isten békéjének és irgalmának az eszközeivé tesz minket, egy új társadalmi rend türelmes és bátor építőmunkásaivá. Így Krisztus és Szentlelke erejével történik, amit Pál apostol jövendölt a korinthusi híveknek: „Hiszen Istennek a „balgasága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél” (1Kor 1,25). Az alázatos és egyszerű emberekből álló keresztény közösség Isten Országának a jelévé lesz, a szeretet, az igazságosság és a béke jelévé válik. 

Tanuljuk meg befogadni a keresztre feszített és feltámadott Krisztustól a szabadító bölcsességet

„Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem” – idézte Jézust újból a pápa. Ő a testéről, vagyis az egyházról beszélt. Az Úr megengedi, hogy Feltámadása erejével felmásszon minket és közösségeinket is az igazságtalanság, a megosztottság és a gyűlölet okozta romokból. Éppen az ígérete az, amit most ebben a szentmisében ünneplünk. A hit szemével felismerjük köztünk a keresztre feszített és feltámadott Krisztust, megtanuljuk tőle befogadni a szabadító bölcsességet, hogy megpihenjünk a sebeiben és gyógyulást találjunk Országa szolgálatában, mely eljön ebbe a világba. Sebei szereznek gyógyulást nekünk, sebeiben találjuk meg az irgalmas szeretet balzsamát, mert ő, az emberiség Jó Pásztora, meg akar kenni olajjal minden sebet, meg akar gyógyítani minden fájdalmas emléket és a béke és a testvériség jövőjét sugallja nekünk.

Az iraki egyház Isten kegyelmével sokat tett és tesz azért, hogy a kereszt e csodálatos bölcsességét hirdesse Krisztus irgalmának és megbocsátásának terjesztésével, különösen a leginkább rászorulók számára. Még a nagy szegénység és nehézségek közepette is sokan nagylelkűen ajánlottak fel konkrét segítséget és szolidaritást a szegényeknek és a szenvedőknek. Ez az egyik oka annak, ami arra késztetett, hogy eljöjjek közétek erre a zarándokútra, hogy megköszönjem ezt és megerősítselek benneteket a hitben és tanúságtételben. Ma látom és kezemmel tapinthatom, hogy az iraki egyház él, hogy Krisztus ebben a szent és hűséges népében él és dolgozik.

Kedves testvérek, titeket, családtagjaitokat és közösségeiteket Szűz Mária anyai védelmére bízlak, aki fia szenvedéséhez és halálához társult és aki feltámadásának örömében osztozott. Járjon közben értünk és vezessen minket Őhozzá, aki Isten ereje és bölcsessége – zárta homíliáját Ferenc pápa az erbili stadionban bemutatott szentmisén.

                    

07 március 2021, 17:21