Keresés

Amoris laetitia-családév Amoris laetitia-családév 

Ferenc pápa üzenete az Amoris laetitia-családév megnyitására szervezett konferenciára

Szent József ünnepén, március 19-én online konferencia keretében nyitotta meg a családévet a Világiak, a család és az élet dikasztériuma, a Római Egyházmegye és a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet. A „Mindennapi szeretetünk” címet viselő program online résztvevőit pénteken délután Ferenc pápa köszöntötte üzenetben.

Somogyi Viktória - Vatikán

„Öt évvel ezelőtt jelent meg az Amoris laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás a házastársi és családi szeretet szépségéről és öröméről. Az évforduló alkalmából arra hívlak benneteket, hogy egy évig olvassátok újra ezt a dokumentumot és elmélkedjetek erről a témáról, egészen a Családok X. Világtalálkozójának megünnepléséig, amelyre Isten akaratából 2022. június 26-án kerül sor Rómában. Hálás vagyok azokért a kezdeményezésekért, amelyeket ebből a célból indítottatok és a hozzájárulásotokért, amelyet munkátok területén fejtetetek ki” – kezdi üzenetét Ferenc pápa.

Ma újfajta szemléletre van szükség az egyház részéről a családok felé

„Ebben az elmúlt ötéves időszakban az Amoris laetitia egy utazás kezdetét jelentette: megpróbált egy új lelkipásztori megközelítésre ösztönözni a családok irányába. A dokumentum fő célja az, hogy egy mélyen megváltozott időszakban és kultúrában rámutasson: ma újfajta szemléletre van szükség az egyház részéről a családok felé: nem elég megerősíteni a tanítás értékét és fontosságát, hanem a család szépségének őrzőivé kell válnunk és együttérzéssel kell gondját viselni törékenységeinek és sebeinek” – hangsúlyozta a pápa.

Az Evangélium hirdetésének őszintesége és az elkísérés gyengédsége

„Ez a két szempont jelenti minden családpasztoráció lényegét: az Evangélium hirdetésének őszintesége és az elkísérés gyengédsége. Egyrészt valójában egy olyan Igét hirdetünk a pároknak, házastársaknak és családoknak, amely segít megérteni egységük és szeretetük igazi értelmét, amely a Szentháromság szeretetének, valamint a Krisztus és az egyház szövetségének jelképe. Ez az Evangélium mindig új Szava, amelyből minden tanítás származik, beleértve a családra vonatkozót is. És Isten Szava igényes, meg akarja szabadítani az emberi kapcsolatokat a rabszolgaság különböző formáitól, amelyek gyakran elcsúfítják arcukat és instabillá teszik őket: az érzelmek diktatúrája, az ideiglenesség magasztalása, amely elriaszt az egész életre vállalt elköteleződéstől, az individualizmus túlsúlya, a jövőtől való félelem. Ezekkel a nehézségekkel szembesülve az egyház megerősíti a keresztény házastársaknak a házasság értékét, mint Isten tervét, kegyelmének gyümölcsét és mint meghívást arra, hogy teljességgel, hűségesen és ingyenességben éljék meg. Ez ugyanis a kapcsolatok útja, amely bár kudarcokon, bukásokon és változásokon keresztül halad előre, de általuk megnyílnak az öröm és az emberi kiteljesedés teljessége felé, valamint a testvériség és a szeretet kovászává válnak a társadalomban” – nyomatékosította a pápa.

Kísérjük el, hallgassuk meg és áldjuk meg a családok útját

„Másrészt az igehirdetés sose jöjjön felülről és kívülről. Az egyház a történelmi valóságban ölt testet, mint Mestere, és még akkor is, amikor a család evangéliumát hirdeti, ezt úgy teszi, hogy elmerül a valós életben, közelről ismeri a házastársak és a szülők napi fáradtságait, problémáit, szenvedéseit, mindazokat a kis és nagy helyzeteket, amelyek megterhelik és néha akadályozzák az útjukat. Ez az a konkrét környezet, amelyben a mindennapi szeretetet megéljük” – fogalmazott Ferenc pápa. Utalt az online konferencia címére: „Mindennapi szeretetünk” és fontos választásnak nevezte. „Ez az a szeretet, amelyet a házaspár életének egyszerűsége és csendes munkája, a házastársak, az anyák, az apák, a gyermekek napi és néha fárasztó elkötelezettsége hoz létre. Olyan Evangélium ez, amelyet ha felülről származó tanításként kínálnak, és ha nem lépnek be ennek a mindennapi életnek a „húsába”, akkor fennállna a kockázata, hogy megmaradna egy szép elméletnek és erkölcsi kötelességként megélhető valóságnak. Arra kaptunk meghívást, hogy kísérjük el, hallgassuk meg és áldjuk meg a családok útját; nemcsak arra, hogy kijelöljük az irányt, hanem hogy megtegyük velük az utat; diszkrécióval és szeretettel belépve az otthonokba, hogy elmondjuk a házastársaknak: az egyház veletek van, az Úr közel áll hozzátok, segíteni akarunk nektek a kapott ajándékotok megőrzésében.”

„Az Evangéliumot hirdessük az emberek elkísérésével és azzal, hogy boldogságuk szolgálatába állunk: ily módon segíthetjük a családokat abban, hogy hivatásukra és küldetésükre válaszolva haladjanak előre, és legyenek tisztában a kötelékek szépségével és hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetében gyökerezik kapcsolatuk.”

Az Isteni Szeretet élő szava

„Amikor a család ennek az isteni szeretetközösségnek a jegyében él, amelyet az Amoris laetitia egzisztenciális vonatkozásaiban is szerettem volna kifejezni, akkor az Isteni Szeretet élő szavává válik, amelyet a világnak és a világért hirdet. Valójában a családi kapcsolatok - vagyis a házasság, az anyaság, az apaság, a gyermeki mivolt és a testvériség - nyelvtana az az út, amelyen keresztül a szeretet nyelve terjed, amely értelmet ad az életnek és az emberi minőségnek minden kapcsolatban. Ez egy olyan nyelvezet, amely nemcsak szavakból áll, hanem létezésmódokból, beszédmódunkból, a másokkal való kapcsolatunk jellegéből, gesztusaiból, idejéből és tereiből is. A házastársak ezt jól tudják, a szülők és a gyerekek minden nap tanulják ezt a szeretetiskolát, amely a család. És ebben a környezetben adják át a hitet nemzedékről nemzedékre: pontosan a jó és egészséges kapcsolatok nyelvén keresztül adják át, amelyeket minden nap a családban megélnek, különösen akkor, ha konfliktusokkal és nehézségekkel kell közösen szembenézniük.”

Támogassuk tehát a családot!

„A világjárvány idején, a sok pszichés, valamint gazdasági és egészségügyi nehézség között, mindez nyilvánvalóvá vált: a családi kötelékeket kemény próbára tették és teszik még mindig, de ugyanakkor továbbra is a legszilárdabb viszonyítási pontok, a legerősebb támogató erő, valamint az egész emberi és társadalmi közösség pótolhatatlan helyőrsége maradnak. Támogassuk tehát a családot!” – kérte Ferenc pápa. „Védjük meg attól, ami veszélyezteti a szépségét. Közeledjünk csodálkozással, diszkrécióval és gyengédséggel a szeretet e misztériumához. És vállaljuk fel, hogy megvédjük értékes és törékeny kötelékeit: a gyermekeket, a szülőket, a nagyszülőket ... Ezekre a kötelékekre azért van szükség, hogy éljünk és jól éljünk, hogy az emberiség testvéribbé váljon.

Folytassuk az elmélkedést az Amoris laetitia dokumentumról

„Ezért a családnak szentelt, ma kezdődő év jó alkalom lesz arra, hogy folytassuk az elmélkedést az Amoris laetitia dokumentumról” – buzdított a pápa. Köszönetet mondott, hogy a II. János Pál Intézet sokféle módon, más akadémiai és lelkipásztori intézményekkel folytatott párbeszédben hozzájárulhat a családot támogató emberi figyelem és lelkigondozás fejlesztéséhez. Üzenete végén a pápa a názáreti Szent Családra bízta az online konferencia résztvevőit.

19 március 2021, 18:01