Keresés

Ferenc pápa a  qaraqoshi hívek körében a Szeplőtelen fogantatás szír katolikus templomban Ferenc pápa a qaraqoshi hívek körében a Szeplőtelen fogantatás szír katolikus templomban 

A pápa a qaraqoshi keresztényekhez: építsétek újjá a közösség kötelékeit

Ferenc pápa arra kérte a Ninivei-fennsík keresztényeit, hogy a megbocsátás és a testvériség alapján építsék újjá közösségeiket. Vasárnap délelőtt második programjaként az észak-iraki Qaraqosh Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett templomában találkozott a keresztény közösség tagjaival. Elimádkozta velük az Úrangyala imádságot és vigasztaló szavakkal fordult a sokat szenvedett keresztényekhez: még a pusztítás ellenére is a hit szemeivel láthatjuk az élet diadalát a halál felett.

Fr. Benedict Mayaki, SJ / Somogyi Viktória – Vatikán

Beszédében a pápa hálát adott Istennek azért a lehetőségért, hogy Qaraqosh hívei között lehet. Köszönetet mondott Ignace Youssif Younannak, a szír katolikusok antióchiai pátriárkájának üdvözlő szavaiért, valamint egy édesanya és egy pap megható tanúságtételéért. „Rátok tekintve, látom az itt élők kulturális és vallási sokszínűségét, és ez megmutat valamit abból a szépségből, amelyet ez az egész régió a jövőnek felkínál” – mondta a pápa. „Jelenlétetek emlékeztet arra, hogy a szépség nem fekete-fehér, hanem a sokféleségben és a különbözőségben ragyog fel.”

Qaraqosh

Qaraqosh, arámi nyelven Bakhdida, asszír város a Ninivei kormányzóság területén, Moszultól 32 km-re délkeletre és Erbiltől 60 km-re nyugatra. A túlnyomórészt keresztények által lakott Qaraqosh-t 2014-ben foglalta el az ún. Iszlám Állam, amely hatalmas pusztítást végzett az ingatlanokat lerombolva, sokakat meggyilkolva és ezreket kényszerítve menekülésre. A város 2016-os felszabadulása után az egyház és a nemzetközi közösség segítette az újjáépítési erőfeszítéseket, hogy ösztönözze a lakosságot a visszatérésre. „Al-Tahira” templom néven is ismert a Szeplőtelen Fogantatás szír katolikus templom, amely 1932 és 1948 között épült. Qaraqosh legnagyobb temploma. 2014 augusztusában a templomot az ún. Iszlám Állam fegyveresei megrongálták és felgyújtották, helyiségeit lőtérré alakították. Azóta azonban helyreállították és szent helyként működik.

Videóösszeállítás a pápa találkozójáról a qaraqoshi keresztényekkel

Az élet diadala a halál felett

Felidézve a régió nehéz történetét, a Szentatya szomorúan megjegyezte, hogy látható „az erőszak, a gyűlölet és a háború pusztító ereje”, és hogy mennyi mindent porba döntöttek és mennyi mindent kell újjáépíteni. Ugyanakkor rámutatott, hogy az összegyűlt közösség jelzi: soha nem a terrorizmusé és a halálé az utolsó szó. „Az utolsó szó Istené és a Fiáé, aki legyőzte a bűnt és a halált. Még a terrorizmus és a háború pusztításai közepette is láthatjuk a hit szemével az élet diadalát a halál felett” - erősítette meg a pápa. A továbbiakban emlékeztette a híveket atyáik és anyáik példájára és örökségére, „akik ezen a helyen dicsérték Istent”, és akik kitartottak, bízva Istenben, „aki sohasem okoz csalódást és támogat minket kegyelmével”. „Vállaljátok fel ezt az örökséget! Ez az erősségetek!” – buzdított a pápa. „Nem vagytok egyedül! Az egész egyház közel áll hozzátok, imádságokkal és konkrét szeretettel. Ebben a régióban sok ember megnyitotta ajtaját előttetek, amikor rászorultatok.”

Kicsik és nagyok a helyreállításra és az újjáépítésre kaptak meghívást

Ferenc pápa hangsúlyozta a híveknek, hogy a jelen pillanat az újrakezdés ideje, Isten kegyelmére építve, aki minden nép sorsát irányítja. „Kedves barátaim, itt az idő, hogy helyreállítsuk nemcsak az épületeket, hanem a közösség kötelékeit is, amelyek egyesítik a közösségeket és a családokat, a fiatalokat és az időseket.” Joel próféta szavaira hivatkozva, aki azt mondta: „Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak.” (Jo 3:1), a pápa rámutatott, hogy amikor a fiatalok és az idősek összefognak, a fiatalok megvalósíthatják az idősek régi álmait, a próféciákat. Ily módon megőrizzük és tovább adjuk azokat az ajándékokat, amelyeket Isten ad nekünk, és tudjuk, hogy a gyerekek nemcsak a földet, a kultúrát és a hagyományokat öröklik, hanem a hit élő gyümölcseit is. „Tehát, bátorítalak benneteket, hogy ne felejtsétek el, kik vagytok és honnan jöttök! Ne felejtsétek el azokat a kötelékeket, amelyek összetartanak benneteket! Ne felejtsétek el megőrizni gyökereiteket!” Hozzátette, hogy Jézus még a nehéz időkben is mellettünk van, többek között a háború legsötétebb napjaiban és a jelenlegi globális egészségügyi vészhelyzet közepette is. Emlékeztetett a szomszédos sok szent jelenlétére is, akik megáldják ezt a földet és akik köztünk élve tükrözik Isten jelenlétét.

A megbocsátás és a hála jelentősége

Ferenc pápa elismeréssel szólt Doha Sabah Abdalla asszony tanúságtételéről, aki megbocsátott fia gyilkosainak és Ammar Yako atya tanúságtételéről, aki közvetlen tanúja volt a régióban elkövetett atrocitásoknak. Ferenc pápa megismételte Doha asszony meggyőződését, hogy „megbocsátásra van szükség a terrortámadásokat túlélt személyek részéről”. Ez a megbocsátás „szükséges ahhoz, hogy megmaradjunk a szeretetben és megőrizzük kereszténységünket”. A pápa hozzátette, hogy a megbocsátás képessége és a bátorság ahhoz, hogy ne adjuk fel szükséges a felépülés útján, amely még mindig hosszú lehet, de Istenben bízva és a jóakaratú emberekkel együtt nemet mondhatunk a terrorizmusra és a vallás manipulálására.” Majd hivatkozva Ammar atya tanúságtételére, a pápa köszönetet mondott az Úrnak, aki mindig örömmel töltötte el a jó és rossz időkben egyaránt. „A hála akkor születik és növekszik, amikor emlékezünk Isten ajándékaira és ígéreteire”, a múltbeli emlékek pedig a jelent formálják és a jövőbe vezetnek.

Felhívás az imákért

Ferenc pápa mindenkit arra kért, hogy imádkozzon a „szívek megtéréséért és az élet kultúrájának, a kiengesztelődésnek és a minden férfi és nő közötti testvéri szeretetnek a győzelméért, tiszteletben tartva a különbségeket és a sokféle vallási hagyományt, az egység és az együttműködés jövőjének megteremtése érdekében minden jóakaratú ember között.” A pápa köszönetét fejezte ki az összes iraki édesanyának és nőnek, „akik a gonoszság és sérelmek ellenére is életet adnak”. Arra buzdított, hogy tartsák őket tiszteletben, védelmezzék őket és biztosítsanak számukra lehetőségeket. Végezetül a Szentatya a Szűzanya közbenjárását kérte. Kiemelte, hogy bár a qaraqoshi Szeplőtelen Fogantatás templomának tetején álló Mária-szoborral tiszteletlenül bántak, Isten Anyjának arca továbbra is szeretettel tekint ránk, „mert az anyák ezt teszik: vigasztalnak és ők adják életet.”

Látogatása végén Ferenc pápa aláírta a vendégkönyvet a következő üzenetet hagyva: „Ebből az elpusztított és újjáépített templomból, amely Qaraqosh és egész Irak számára a remény szimbóluma, Szűz Mária közbenjárásával Istentől kérem a béke ajándékát.”

Ferenc pápa látogatása a qaraqoshi keresztény közösségben
07 március 2021, 14:14