Keresés

Vatican News
A bírósági évad megnyitása a Vatikánban A bírósági évad megnyitása a Vatikánban   (Vatican Media)

Ferenc pápa: Gazdasági és pénzügyi átláthatóságot teremteni a Vatikánban

A 92. bírósági évad megnyitása alkalmából fogadta a pápa Vatikánvárosi Állam igazságszolgáltatási vezetőségét, valamint az olasz miniszterelnököt, Mario Draghit. Az elmúlt években megkezdett átláthatósági folyamat, a nemzetközi ellenőrző szervekkel való együttműködés, a mindenkire egyformán érvényes igazságszolgáltatás elveit hangsúlyozta.

Gedő Ágnes – Vatikán

A pandémia járványügyi előírásai miatt az audienciát a Szent Péter-bazilika Áldások termében tartotta meg a pápa szombaton délelőtt. Innen adják áldásukat Péter utódai a hívekre, a most közelgő húsvétvasárnapi Urbi et Orbi üzenetét is itt mondja el Ferenc pápa a Bernini oszlopsora által körülölelt, csodálatos szépségű térre nyíló erkélyről.

Együttműködés a nemzetközi szervekkel

Az egyház küldetése az igazság segítése, az alázat és az önmegtagadás példáján keresztül; Isten közelsége, együttérzése, gyöngédsége mintájára. Az egyház ezzel a küldetéssel lép be a történelembe, hogy helyet adjon a népek közötti találkozásnak, az emberek közötti kiengesztelődésnek, és hogy Isten szavával és a szentségekkel, a kegyelemmel, példamutatással a hitre, a szabadságra s Krisztus békéjére vezesse őket.

Ez a második év, hogy Ferenc pápa részt vesz a vatikáni bírósági év megnyitásán. A Szentszék évek óta dolgozik a gazdasági és pénzügyi átláthatóság erősítésén. Büntetőjogi téren főként a pénzügyi bűncselekmények visszaszorítása a cél, valamint a nemzetközi nyomozó szervekkel való nagyobb és gyorsabb együttműködés elérése.

Átláthatóság és igazságosság

A pápa teljes átláthatóságot sürget a vatikáni intézményeken belül, főként gazdasági és pénzügyi téren, megfelelve egyrészt az egyházi élet alapelveinek, másrészt a nemzetközi gyakorlatnak. Az intézményi vezetők példás életvitele, az egyház tagjainak egyenlő bánásmódja, a méltó és felelős viselkedés hitbeli szilárdságot, következetes magatartást és cselekvést kíván. Egyénileg és közösségileg is kötelesek tanúságot tenni az egyház küldetésének felbecsülhetetlen értékeiről. Legyenek só és világosság a társadalomban és a nemzetközi közösségben, különösen a mai válsághelyzetben. A festészetben és a szobrászatban Iustititát, az igazságosság római istennőjét egyik kezében mérleggel, a másikban karddal ábrázolják, mellyel kész érvényt szerezni a jognak. A keresztény ikonográfiában ez egy fontos részlettel egészül ki: Iustitia szeme nincs bekötve, hanem az ég felé néz, mert csak az égben létezik valódi igazságosság – mondta még a bírósági évadot megnyitó beszédében a pápa.

Photogallery

Az audiencia képei
27 március 2021, 11:27