Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a firenzei önkéntes szervezet tagjaival az Apostoli Palotában Ferenc pápa a firenzei önkéntes szervezet tagjaival az Apostoli Palotában  (Vatican Media)

A pápa a Ferences Szolidaritási Központ tagjaihoz: fel kell rázni a lelkiismeretet a közöny mámorából

A pápa hétfőn fogadta a Ferences Szolidaritási Központ képviselőit. Az önkéntes szervezetet 1983-ban Firenzében alapították, amely szegény családokat, időseket és fogyatékkal élőket támogat. Legyetek olyanok, akik le tudnak hajolni „gyengédséggel azokhoz, akiket az élet súlya összetört” – kérte tőlük Ferenc pápa.

Alessandro Di Bussolo / Somogyi Viktória – Vatikán

Továbbra is tárjátok fel a szegényeknek, az időseknek és a fogyatékkal élőknek „Isten, az Atya szívét, aki minden gyermeke méltóságát meg akarja őrizni, védeni és elő akarja mozdítani”. Ferenc pápa így köszöntötte a Maria Eugenia Ralletto elnök által vezetett firenzei Ferences Szolidaritási Központ ötven munkatársát és önkéntesét, akiket a Vatikánban fogadott hétfőn délelőtt.

A Ferences Világi Rend firenzei közössége alapította

Az önkéntes szervezetet 1983-ban hozta létre a Ferences Világi Rend firenzei közössége, hogy anyagi és lelki nehézségekkel küzdő embereknek segítsenek. Jelenleg használtruha-gyűjtéssel és szétosztással is foglalkoznak, valamint meghallgatási központot működtetnek az idősek és fogyatékkal élők támogatására. A Ferences Világi Rend egy katolikus lelkiségi mozgalom, a ferences rend egyik ága, de nem tartozik a Ferences Első Rend (a ferences férfi szerzetesek rendje) alá. Vezetői nem a ferences atyák, hanem világiak, önálló belső felépítéssel, önálló római székhellyel.

Értékes szolgálat

A pápa beszédében emlékeztetett arra, hogy értékes szolgálatot végeznek, amely „figyelem és közelség az olyan emberek iránt, akik nehéz gazdasági és társadalmi körülmények között élnek. Olyan családok felé fordulnak, akiknek különféle nehézségekkel kell szembenézniük, továbbá idős vagy fogyatékkal élő emberek felé, akiknek támogatásra és társra van szükségük”. Egy olyan világban, amely kettős sebességgel halad, vagyis egyrészt gazdagságot, másrészt egyenlőtlenséget teremt, ez a szervezet hatékony segítségnyújtási tevékenységet folytat, amely önkéntes munkán alapul. A hit nézőpontjából azok közé tartoznak, akik elvetik Isten országának magvait.

Senkit ne rekesszenek ki vagy fosszanak meg jogaitól

Ferenc pápa emlékeztetett, hogy Jézus „együttérzéssel közeledett az emberi sebekhez”, közel lépett „mindenekelőtt a szegényekhez, a peremre szorultakhoz és a kiselejtezettekhez, az elkeseredettekhez, az elhagyatottakhoz, valamint az elnyomottakhoz”. Arra hívott minket, hogy cselekedjünk úgy, mint Ő: „Éheztem és enni adtatok nekem, szomjas voltam és inni adtatok, [...] ruhátlan voltam és felruháztatok”. Így tárta fel nekünk Isten szívét.

Isten olyan Atya, aki minden fia és lánya méltóságát meg akarja őrizni és védelmezni, valamint előmozdítani. Arra szólít fel bennünket, hogy teremtsük meg a megfelelő emberi, társadalmi és gazdasági feltételeket ahhoz, hogy senkit ne rekesszenek ki és senkinek ne tapossák el alapvető jogait, és senkinek se kelljen szenvednie az anyagi javak hiánya vagy a magány miatt.

Szent Ferenc példája, aki az utolsók mellett haladt

A pápa emlékeztette a Ferences Szolidaritási Központ önkénteseit arra, hogy merítsenek ösztönzést „Assisi Szent Ferenc ragyogó tanúságtételéből, aki az egyetemes testvériséget gyakorolta”. Ahogy a pápa a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájában írta Assisi Szent Ferenc „mindenütt békét vetett és a szegények, az elhagyatottak, a betegek, a kiselejtezettek és az utolsók mellett haladt”. Ez az a szolgálat, amelyet az ő példájában „csaknem negyven éve végeztek” – fogalmazott Ferenc pápa. Ez a remény konkrét jele és az ellentmondások jele is a város forgalmas életében, ahol sokan egyedül érzik magukat szegénységükkel és szenvedéseikkel. Ez egy olyan jel, amely felébreszti a szunnyadó lelkiismeretet, és arra hív minket, hogy lépjünk ki a közönyből, legyünk együttérzők a megsebzettek iránt, gyengéden hajoljunk le azokhoz, akiket az élet súlya összetört.

A szegényt érezzük testvérünknek

Ferenc pápa három szót emelt ki, „amelyek pontosan jellemzik Isten stílusát: a közelség, vagyis Isten közeledik hozzánk, az együttérzés és a gyengédség. Ez Isten stílusa és ez legyen a miénk is.” Végül a pápa arra hívott, hogy a szervezet bátran folytassa munkáját az Úrhoz intézett imával, hogy támogassa azt, „mert tudjuk, jó szívünk és emberi erőnk nem elegendő”. A tevékenységeken túl, amikor egy szegény emberrel állunk szemben, a szeretet arra hív minket, hogy érezzük őt testvérünknek. Ez Krisztus miatt van így, aki jelen van abban a személyben. A pápa beszéde végén imáiról biztosította a firenzei Ferences Szolidaritási Központ képviselőit, hogy az Úr Szent Ferenc közbenjárásával mindig segítse őket megőrizni a szolgálat örömét.

02 március 2021, 18:27