Keresés

Ferenc pápa az Apostoli Penitenciára belső fórumról szervezett tanfolyam résztvevőivel a VI. Pál teremben Ferenc pápa az Apostoli Penitenciára belső fórumról szervezett tanfolyam résztvevőivel a VI. Pál teremben 

Ferenc pápa: A szeretet áll a jó gyónás középpontjában

Ferenc pápa pénteken a Vatikánban fogadta az Apostoli Penitenciária által a belső fórumról szervezett éves tanfolyam résztvevőit.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa pénteken az Apostoli Penitenciária által szervezett belső fórum éves tanfolyamának résztvevőihez intézett beszédében a gyóntatókhoz fordulva elmondta, hogy a jó gyónás középpontjában a szeretet áll. Az idei tanfolyamot online tartották a koronavírus-járvány miatt. A VI. Pál teremben tartott kihallgatás során a pápa három kifejezéssel élt, amelyek megmagyarázzák a kiengesztelődés szentségének jelentését: az első: „a szeretetre bízzuk magunkat”; a második: „hagyjuk, hogy a szeretet átalakítson bennünket”; a harmadik pedig: „válaszolunk a szeretetre”. Az összegyűltekhez szólva a pápa megjegyezte, hogy „gyónni menni nem olyan, mintha a ruhatisztítóba mennénk, hogy eltávolítsák a foltot. Nem. Ez valami más.”

Ráhagyatkozás a szeretetre

A pápa szerint a jó gyónás első lépése „pontosan a hit, az ráhagyatkozás tette, amellyel a bűnbánó közeledik az irgalomhoz”. „Ezért minden gyóntatónak mindig képesnek kell lennie a rácsodálkozásra azokat a testvérek illetően, akik hitükből kifolyólag Isten megbocsátását kérik... A bűneik miatti fájdalom a szeretetre való ráhagyatkozásba vetett bizalom jele”.

Átalakulás

„A gyónás ily módon való megélése azt jelenti, hagyjuk, hogy a szeretet átalakítson bennünket” – hangsúlyozta a pápa. Erről a második kifejezésről elmélkedve a pápa megjegyezte, hogy az a bűnbánó, aki „ennek a befogadó szeretetnek egy sugarával találkozik, engedi, hogy a szeretet átalakítsa”, amely „a kőszívet húsvér szívvé változtatja”. Hozzátette: „Az érzelmi életben is így van: az embert megváltoztatja a találkozás egy nagy szerelemmel”. Ferenc pápa a jelenlévőknek kiemelte, hogy egy jó gyóntató „hivatása mindig az, hogy érzékelje a változás csodáját és vegye észre a kegyelem művét a bűnbánók szívében, minél inkább elősegítve ezt az átalakító folyamatot”.

Válaszolni a szeretetre

Figyelmét a harmadik kifejezésre fordítva – vagyis arra, hogy válaszolni a szeretetre – a pápa kijelentette: „a megtérésre irányuló valós szándék akkor válik konkréttá, amikor válaszolunk a kapott és elfogadott isteni szeretetre”. Testvéreinket szeretve „megmutatjuk magunknak, a világnak és Istennek, hogy valóban szeretjük Őt, és mindig válaszolunk – bár elégtelenül – az Ő irgalmára”.

Megbocsátást nyert bűnösök

Ferenc pápa így folytatta: „A jó gyóntató mindig rámutat a szeretet elsődlegességével párhuzamosan a felebarát nélkülözhetetlen szeretetére, ami olyan, mint a napi edzés, amely során az Isten iránti szeretetre edzünk”. A pápa hangsúlyozta a gyakori gyónás fontosságát is, mint „a megszentelődés módját, a hit, a ráhagyatkozás, a változás és az Atya irgalmas szeretetére való válaszadás iskoláját”. Beszéde végén Ferenc pápa megjegyezte: „Mindannyian megbocsátást nyert bűnösök vagyunk, akik mások szolgálatában állnak, hogy ők is a szentségi találkozás által megismerkedhessenek azzal a szeretettel, amely elbűvölte és megváltoztatta az életünket”.

 

12 március 2021, 16:58