Keresés

Szabadtéri szentmise Los Angelesben a legrégibb helyi katolikus templom (Angyalok Kirélynéja) mellett   Szabadtéri szentmise Los Angelesben a legrégibb helyi katolikus templom (Angyalok Kirélynéja) mellett  

Ferenc pápa videóüzenete a vallásos nevelésről szóló Los Angeles-i kongresszusra

„Hirdesd az ígéretet” címmel tartják február 18-a és 21-e között az Egyesült Államok Los Angeles-i érsekségében a vallásos nevelésről szóló kongresszust. Az érsekség Magyarország egyhatodnyi területén fekszik, a 12 milliós összlakosság közel 40 százaléka, mintegy négy és félmillió lélek katolikus, de részarányuk az erőteljes déli bevándorlás miatt folyamatosan nő. A kongresszus csütörtöki kezdetén hallgatták meg a résztvevők a pápa videóüzenetét, melyben tanúságtételre, álmodásra és előretekintésre buzdít.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ferenc pápa örömmel üdvözölte a virtuális kongresszus résztvevőit, akik egyúttal az érsekség alapításának 65. és az Ifjúság Napja születésének 50. évfordulójára emlékeznek és számos kezdeményezés keretében már jelentős utat megtettek a vallási nevelés mai értelmezése terén. A mindnyájunk számára nehéz mostani válság-időszakban időszerű a kongresszus felhívása: „Hirdesd az ígéretet” – szól a pápa üzenete. Hirdetnünk kell és emlékeznünk kell arra az ígéretre, amit Istennek tettünk, aki pedig megtartja az ígéreteit (vö 1 Cor 1, 9-11). Emlékeznünk kell arra is, hogy „minden ember és minden nemzedék egy ígéretet foglal magába, amit kapcsolati, szellemi, kulturális és lelki energiákkal tud felszabadítani”. A világjárvány megjelölte az emberek és a közösségeink útját napjainkban. E valósággal szemben a holnapot kell építeni, a jövőbe kell nézni, ám ehhez elkötelezettség, erő és mindenki iránti odaadottság szükséges. A szamaritánus stílusával kell eljárni, mely azzal jár együtt, hogy engedem, hasson rám, amit látok, tudva, hogy a szenvedés megváltoztat engem, és el kell köteleződnöm mások szenvedése iránt. Az elmúlt hónapokban mutatott nagylelkű és ingyenes tanúságtételek eltörölhetetlen nyomot hagytak a tudatunkban és a társadalom szövetében is. Mindez azt tanítja nekünk, hogy a közelség, a törődés, a kísérés és az áldozat mennyire szükséges a testvériség táplálásához. Ezzé lett Isten ígéretének meghirdetése és megvalósulása.

Mindenkiben feléleszthetjük a világméretű vágyódást a testvériségre

Ferenc pápa videóüzenetében „általános alapelvként” szögezte le: A válságból nem jövünk ki ugyanúgy: vagy jobbak, vagy rosszabbak leszünk, de nem maradunk ugyanolyanok. A válságokban feltárul a szívünk, annak szilárdsága, irgalma, nagysága és kicsinysége. A válság szükségképpen választás elé állít minket és hogy elköteleződjünk a haladás mellett. „A mostani időben, felismerve minden ember méltóságát, mindenkiben feléleszthetjük a világméretű vágyódást a testvériségre. Olyan közösségre van szükség, mely támogat minket, mely segít minket és amelyben kölcsönösen segítjük egymást előre tekinteni. Milyen fontos, hogy álmodjunk együtt és hogy előre tekintsünk!

A fiatalok legyenek egy új emberi szépség költői, egy új testvéri és baráti szépség!

Ferenc pápa üzenetében a fiatalokat reményre szólította, mely becsületességről szól, ami az ember szíve mélyén rejlik, függetlenül a konkrét körülményektől és a történelmi feltételektől. Arra kérte őket, hogy legyenek egy új emberi szépség költői, egy új testvéri és baráti szépség! Lelkükre kötötte, hogy az álmokat közösen építsék. Egyetlen emberiségről álmodunk, akik ugyanazon emberi testből való vándorok, ugyanannak a földnek az emberei, mely otthont ad mindenkinek, ki-ki saját meggyőződésével, de mindenki a saját hangjával: „Mindnyájan testvérek”. Legyen ez egy nagy impulzus számotokra, amit hordozhattok és megoszthattok egymással a vallásos nevelésről szóló kongresszusotokon! – mondta Ferenc pápa, majd a Szűzanya közbenjárását kérve megáldotta őket.

           

                    

    

19 február 2021, 18:34