Keresés

Krisztus megkísértéséről elmélkedett a pápa  Krisztus megkísértéséről elmélkedett a pápa  

Soha ne folytassunk párbeszédet az ördöggel – Ferenc pápa Úrangyala imája

Nagyböjt első vasárnapján délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében Ferenc pápa Jézus megkísértésének evangéliumi szakaszát elemezte. Az Apostoli Palota ablakából intézve szavait a Szent Péter téren megjelent hívekhez arra buzdította őket, hogy imával, Isten Szavának meghallgatásával éljék meg a negyvennapos nagyböjti időszakot, amely minden évben elvezet Húsvét megünnepléséhez.

Vertse Márta – Vatikán

Tanításában Ferenc pápa a hívek lelkére kötötte: „Véssétek ezt elmétekbe és szívetekbe: az ördöggel soha nem folytatunk párbeszédet, nincs lehetőség a dialógusra. Csak Isten Szavával válaszolhatunk”. Újítsuk meg keresztségi ígéreteinket, mondjunk ellene az ördögnek, de legyünk tudatában az ellenség jelenlétének. Isten kegyelmének segítségével, imával, vezekléssel győzhetjük le a gonoszt – hangsúlyozta beszédében a pápa, elemezve a Márk evangéliumából vett szakaszt.

Tegyük gyümölcsözővé a Hamvazószerdán kezdődött nagyböjti időszakot

Múlt szerdán, a hamvazkodás bűnbánati szertartásával megkezdtük nagyböjti utunkat. Ennek a liturgikus időszaknak az első vasárnapján Isten Szava megmutatja nekünk az utat, hogy hogyan tegyük gyümölcsözővé a negyven napot, amely elvezet bennünket Húsvét megünnepléséhez – kezdte beszédét Ferenc pápa. Ezt az utat járta végig Jézus, amelyet az evangéliumi szakasz, Márk lényegre törő stílusával foglal össze. Elbeszéli, hogy Jézus, mielőtt elkezdte volna igehirdetését, negyven napra visszavonult a pusztába, ahol a sátán megkísértette (vö. 1,12-15). Az evangelista hangsúlyozza, hogy „a Lélek kivitte Jézust a pusztába”. A Szentlélek azonnal leszállt Jézusra, miután János megkeresztelte a Jordán folyó vizében és most ugyanaz a Lélek arra ösztönzi, hogy kimenjen a pusztába, hogy szembesüljön a kísértővel, hogy küzdjön az ördög ellen. Jézus egész létét áthatja, buzdítja, ösztönzi, vezérli Isten Lelke.

A pusztaság jelképes bibliai környezet

A pápa ezután a pusztaság bibliai jelképére összpontosította gondolatait. „Álljunk meg egy percre ennél a természetes és jelképes környezetnél, amely olyan fontos a Bibliában” – monda Ferenc pápa, majd kifejtette, hogy a puszta az a hely, ahol Isten az ember szívéhez szól, ahol, mintegy forrásként felfakad a válasz az imára. A puszta azonban a megpróbáltatás és a kísértés helye is, ahol a kísértő, kihasználva az emberi törékenységet és az emberi szükségleteket, hazug hangon szólal meg, alternatívaként Isten hangjával szemben. Egy másik utat, a félrevezetés útját jelöli meg. A kísértő csábít – szögezte le a pápa, majd rámutatott, hogy Jézusnak a pusztában való negyven napos tartózkodása idején megkezdődik a „párbaj” az ördöggel, ami Jézus Kínszenvedésével és a Kereszttel ér véget.

Jézus végleg legyőzte a sátánt

Krisztus teljes szolgálata harc a gonosz ellen, annak sokféle megnyilatkozásában: a betegségek meggyógyítása, ördögűzés, a bűnök bocsánata. Az első szakaszban, amelyben Jézus megmutatja, hogy Isten hatalmával beszél és cselekszik, látszólag az ördög van előnyben, amikor Isten Fiát visszautasítják, magára hagyják, végül elfogják és halálra ítélik. Úgy tűnik, hogy az ördög a győztes. Valójában éppen a halál volt az utolsó „pusztaság”, amelyen Jézusnak át kellett haladnia, hogy végleg legyőzze a sátánt és mindnyájunkat megszabadítson hatalmától. És így Jézus győzött a halál pusztaságában, hogy győzzön a Feltámadásban.

A keresztény élete küzdelem a gonosz lélekkel

Minden évben, Nagyböjt kezdetén, ez az evangéliumi szakasz, amely Jézusnak a pusztában történő megkísértéséről szól, arra emlékeztet, hogy a keresztény élete, az Úr nyomdokain járva, küzdelem a gonosz lélekkel – fejtette ki beszédében a pápa. Azt mutatja meg, hogy Jézus önként szembesült a kísértővel és legyőzte őt; egyidejűleg arra is emlékeztet, hogy az ördögnek megadatott a lehetőség, hogy kísértéseivel ránk is hasson. Tudatában kell lennünk, hogy jelen van ez ravasz ellenség, akinek érdeke a mi örökös kárhozatunk, bukásunk. Készüljünk fel, hogy megvédjük magunkat és küzdjünk ellene. Isten kegyelme biztosítja számunkra az ellenségen aratott győzelmet a hit, az ima és a bűnbánat révén.

Jézus Isten Szavával válaszol az ördögnek

A pápa ezután rögtönzött szavakkal hozzáfűzte: „Szeretnék hangsúlyozni valamit: a kísértések során Jézus soha nem folytat párbeszédet az ördöggel, soha. Vagy kiűzi az ördögöt a megszállottakból, vagy elítéli a gonoszt, vagy rámutat álnokságára, de soha nincs vele párbeszéd. A pusztában úgy látszik, hogy van párbeszéd, mert az ördög három javaslatot tesz és Jézus válaszol. De nem saját, hanem Isten Szavával válaszol, az Írásokból vett három idézettel. És nekünk is, mindnyájunknak ezt kell tennünk. Amikor közeleg a csábító, fennáll a párbeszéd kísértése, mint ahogy Éva tette. Ha mi párbeszédre lépünk az ördöggel, akkor vereséget szenvedünk. Véssétek ezt elmétekbe és szívetekbe: az ördöggel soha nem folytatunk párbeszédet, nincs lehetőség a dialógusra. Csak Isten Szavával válaszolhatunk – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Félelem nélkül keressük a csönd, az ima perceit, ellentmondva az ördögnek

A nagyböjti időszakban a Szentlélek minket is arra ösztönöz, hogy Jézushoz hasonlóan lépjünk be a pusztaságba. Láttuk, hogy nem egy fizikai helyről van szó, hanem egy egzisztenciális dimenzióról, amelyben csöndben, Isten szavát hallgatjuk, hogy „bennünk is végbe menjen a valódi megtérés”. Ne féljünk a pusztaságtól, keressük az ima, a csönd pillanatait, hogy önmagunkba léphessünk, félelem nélkül.

Haladjunk Isten ösvényein Szűz Mária segítségével

Arra kaptunk meghívást, hogy Isten ösvényein haladjunk, megújítva keresztségi ígéreteinket: mondjunk ellene az ördögnek, minden cselekedetének és minden csábításának. Az ellenség ott kuporog, vigyázzatok! – figyelmeztetett a pápa, majd arra buzdított, hogy bízzuk magunkat Szűz Mária anyai közbenjárására.

Nyissuk meg szívünket Jézusnak! – a pápa megemlékezett az Isteni Irgalmasság üzenetéről

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa szívélyesen köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, közöttük külön megemlítve a lengyel híveket. Ezen a vasárnapon gondolatban felkereste a lengyelországi Płock kegyhelyét, ahol kilencven évvel ezelőtt (1931. február 22-én) Jézus Urunk megjelent Szent Kowalska Fausztinának, rábízva az Isteni Irgalmasság üzenetét. Ez az üzenet, amely Szent II. János Pál által eljutott a világ minden részébe, nem más, mint a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus evangéliuma, aki az Atya irgalmasságát ajándékozza nekünk. Tárjuk ki szívünket előtte és mondjuk hittel: “Jézusom, bízom Benned” – mondta a pápa, majd üdvözölte egy római plébánia Talità Kum (Kislány, mondom neked, kelj föl!) csoportját, megköszönve jelenlétüket.

21 február 2021, 22:07