Keresés

A hi, remény és szeretet Krisztus Húsvétja felé tart  A hi, remény és szeretet Krisztus Húsvétja felé tart  

Ferenc pápa nagyböjti üzenete: A hit, remény és szeret megújításának az ideje

„Fölmegyünk Jeruzsálembe” címmel írt Ferenc pápa üzenetet a február 17-én kezdődő Szent Negyvennapra. Ahogy Jézus felment a Szent Városba, hogy tanítványaival megünnepelje a húsvétot, „egyúttal” betöltötte a régi ünnepet és megszerezte nekünk a megváltást, új értelmet adva a három sarkalatos erénynek: hitnek, reménynek és szeretetnek.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

Nagyböjti utunkon arra tekintünk, aki értünk megalázta magát, egészen a kereszthalálig. A megtérés időszakában megújítjuk hitünket a reménység „élő vízéből” merítve, hogy majd Húsvét éjjelén megújítsuk keresztségin fogadalmainkat és új emberré szülessünk a Lélek által – hangzik Ferenc pápa üzenetének bevezető szakasza. A húsvéti feltámadás ízét elővételező nagyböjti utunkon a böjt, az ima és az alamizsna lesznek megtérésünk feltételei és kifejezései.

A hit az Igazság befogadására hív: legyünk annak tanúi Isten és a testvérek előtt

Az üzenet első pontja a hitet úgy értelmezi, mint az Igazság befogadását Isten Szaván keresztül, melyet az Egyház hagyományoz át nemzedékről nemzedékre. Ez az Igazság nem intellektuális alkotás, hanem maga Jézus Krisztus, aki magára véve emberi mivoltunkat olyan Úttá lett, mely az Élet teljességére vezet minket. A böjt megélt tapasztalata a szív egyszerűségében segít megérteni az Isten képmására teremtett saját teremtményi mivoltunkat és eggyé leszünk a szegényekkel. Nagyböjt a hit ideje, amikor befogadjuk Istent az életünkbe és a böjt révén megszabadulva az akadályoktól, lakást készítünk magunkban a számára.

A reménység élő víz, mely segít tovább haladni az utunkon         

A reménységet értelmezi az üzenet második pontja Jézus szava nyomán, aki a szamariai asszonynak élő vizet kínál, mely valójában a Szentlélek és amiben bővelkedik a húsvéti misztérium. Szenvedését előre jelezve a reményt is hozzákapcsolja „de harmadnapra föltámad” (Mt 20,19). Jézus a jövőről beszél, melyet az Atya irgalma tár fel. Vele együtt és általa a remény hitet jelent abban, hogy a történelem nem zárul hibáink, az erőszak és az igazságtalanság körébe, hanem az Atya megbocsátása előtt megnyíló szívéből meríthetünk. A világjárvány mostani törékeny és bizonytalan helyzetében a remény Isten türelmére fordítja tekintetét, aki továbbra is törődik a teremtéssel. A remény a kiengesztelődés szentségében is megnyilvánul, ami a megbocsátás terjesztőivé tesz minket. Isten megbocsátásának a jelzésére sokszor elég egy bátorító szó, de főként egy kedves személy tudja eloszlatni az aggodalmakat. Az összeszedettségben és a csendes imádságban a remény benső fényként megvilágítja küldetésünk kihívásait és választásait és így tudunk találkozni a gyengédség Atyjával. A Nagyböjtöt reménnyel megélni azt jelenti, hogy érezzük a Jézus Krisztusban való életet, keresztjével és feltámadásával együtt.    

A Krisztus nyomán megélt szeretet a mások iránti figyelemben és együttérzésben hitünk és reményünk legnagyobb kifejezése   

A szeretet örömét leli a másik növekedésében, de szenved, amikor a másikat félelemben, betegen, szükségben látja. A szeretet a szív lendülete, mely kilép belőlünk és az osztozás és közösség kötelékét teremti meg. A társadalmi szeretetből indulva a szeretet civilizációja felé lehet haladni és így annak egyetemes dinamizmusával egy új világot lehet építeni. A szeretet adomány, mely értelmet ad az életnek. A szeretettel megosztott csekély dolog soha nem fogy el, mint a szareptai özvegy lisztje és olaja, hanem átalakítja az életet, Jézus kenyérszaporításához hasonlóan. Ezt teszi a mi alamizsnánk is, ha örömmel és egyszerűséggel adjuk. A szeretet Nagyböjtjét élni azt jelenti, hogy gondjainkba vesszük azokat, akik a Covid-19 járvány miatt szenvednek és félnek, de annak a tudatában, ahogy az Úr szól a szolgájához: „Ne félj, mert én megváltottalak” (Iz 43,1). Ferenc pápa nagyböjti üzenete imádsággal zárul: „Mária, Üdvözítőnk Anyja, aki hűséges vagy a kereszt tövében és az egyház szívében, segíts minket törődő jelenléteddel, és a Feltámadott áldása kísérjen minket utunkon a húsvéti fény felé.

13 február 2021, 17:52