Keresés

Tawadros pátriárka: vértanúinkat a szentek között ünnepeljük Tawadros pátriárka: vértanúinkat a szentek között ünnepeljük 

Ferenc pápa videó-üzenete a hat éve Líbiában megölt kopt keresztény vértanúk emlékére

2015. február 15-én, immár hat éve történt a líbiai tengerparton, hogy az úgynevezett Iszlám Állam fanatikus hóhérai elrettentő példaként kivégeztek 21 kopt keresztényt. A fekete álarcos dzsihadista merénylők videófelvételt készítettek égbekiáltó bűnükről, amikor lemészárolták a narancssárga ruhába öltöztetett foglyaikat, akik nem voltak hajlandók megtagadni a Megváltó Krisztust, hanem megvallották őt először ajkukkal, majd vérük hullásával.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán SJ        

A mai napon a szívemben hordozom 2015. február 15-ét – kezdi Ferenc pápa a videóüzenetét. Szívemben őrzöm annak a vízzel és Szentlélekkel megkeresztelt 21 embernek a vérkeresztségét. Ők a mi szentjeink, minden keresztény szentjei ők. Minden keresztény felekezet és hagyomány szentjei ők. Ők azok, akik fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében, ők Isten népéé, Isten hűséges népéé - fogalmaz a pápa spanyol nyelven szabadon elmondott videóüzenetében.     

Ajkukon Krisztus nevével haltak meg      

Külföldre mentek dolgozni, hogy eltartsák a családjaikat, egyszerű emberek, családapák és olyan emberek, akik gyermekeket szerettek volna. Emberek, a dolgozók méltóságával, akik nemcsak kenyeret keresnek az övéiknek, hanem emberek a munka méltóságával. Ezek az emberek tanúságot tettek Jézus Krisztusról. Miközben az Isis brutalitása torkukat metszette, ajkukon Krisztus nevével haltak meg: „Úr Jézus!” – vallották meg Jézus nevét.

Megkapták a Jézusról szóló tanúságtétel adományát       

Igaz, ez egy tragédia, hogy ezek az emberek a tengerparton vesztették el életüket, de az is igaz, hogy azt a tengerpartot megszentelte a vérük. Ám még inkább igaz, hogy egyszerűségük, egyszerű, de következetes hitük által megkapták a legnagyobb adományt, amit keresztény ember egyáltalán megkaphat, a Jézusról szóló tanúságtételt, egészen életük odaadásáig.

Köszönet a kopt népnek, hogy hitet adott nekik         

Megköszönöm az Atyaistenünknek, hogy nekünk adta ezeket a bátor testvéreinket. Hálát adok a Szentléleknek, aki erőt adott nekik, hogy eljussanak Jézus Krisztus vérre menő megvallásáig. Megköszönöm a püspököknek, a kopt testvéregyház papjainak, hogy felnevelték őket, hogy tanították őket a hitben növekedni. És megköszönöm az anyáknak, e huszonegy ember anyjának, hogy a hit tejével táplálták őket, ők Isten szent népe, akik „dialektusban”, a helyi nyelvjárásban adják át a hitet, mely túllép a nyelveken, mert ez az odatartozás dialektusa.

Isten szent népe együtt vallja: Jézus Krisztus az Úr

Hozzátok társulok, mindnyájatokhoz, püspök testvéreim, akik megemlékeztek most. Hozzád, szeretett Tawadros testvérem és püspök-társam. És hozzád, Justin Welby – utalt a pápa üzenetében az anglikán prímásra –, aki szerettél volna eljönni erre a találkozóra. És társulok minden püspökhöz és paphoz, de főként Isten szent népéhez, mely a maga egyszerűségében, következetességével és következetlenségével, kegyelmekkel és bűnökkel, előre viszi Jézus Krisztus megvallását: Jézus Krisztus az Úr.

A huszonegy kopt vértanú járjon közben mindnyájunkért az Atya színe előtt               

És hálát adok nektek, huszonegy Szent, ti minden keresztény felekezet szentjei vagytok tanúságtételetek által. És hálát adok Neked, Uram Jézus Krisztus, hogy ennyire közel vagy a te népedhez, hogy nem feledkezel meg róla. Imádkozzunk együtt, most ennek a huszonegy kopt vértanúnak az emlékezetében: ők járjanak közben mindnyájunkért az Atya színe előtt. Ámen!

Emlékezés a kopt vértanúk tiszteletére emelt székesegyházban

Tawadros kopt ortodox pátriárka a hat évvel ezelőtti vértanúság után nem sokkal beírta a 21 mártír nevét egyházuk Sinaxarionjába, mely a római martirológium mintájára híven őrzi a kopt vértanúk emlékezetét. Az egyiptomi Samalut kopt ortodox egyházmegyéjében február elejétől kezdve tartották az idei megemlékezés sorozatot, melynek során felidézték a líbiai kopt vértanúk tanúságtételét. Az események abban az új székesegyházban folytak, melyet három éve, 2018. február 15-én szenteltek fel a kopt vértanúk emlékére. A templom mellett múzeumot is berendeztek, hogy a kegyeleti tárgyak látványa is erősítse a hitet. A 21 kopt vértanú emléktemplomának és a múzeumnak a felépítését döntő mértékben az egyiptomi kormány támogatta. Tavaly egy szoborcsoportot állítottak a templom elé, mely a térdre kényszerített hitvalló kopt keresztényeket ábrázolja, amint mögöttük fölmagasodik Krisztus hatalmas alakja, aki kitárt kezeivel megáldja őket.               

16 február 2021, 20:50