Keresés

Andrea Boccelli karácsonyi koncertje Assisiben Andrea Boccelli karácsonyi koncertje Assisiben 

Ferenc pápa videóüzenete a Vatikánban rendezett 4. zenei nemzetközi konferenciára

A Kultúra Pápai Tanácsa, a Pápai Egyházzenei Intézet és a Szent Anzelm Egyetem Pápai Liturgikus Intézete szervezésében február 4-én és 5-én tartják a nemzetközi tanácskozást a zenéről a Vatikánban virtuális formában. Ferenc pápa videóüzenetében felteszi a kérdést, hogy a jelenlegi járvány okozta helyzetben a csendet üresen éljük meg vagy a meghallgatás szakaszában vagyunk?

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa annak a reményének ad hangot üzenetében, hogy a tanácskozás, amelynek témája „Szövegek és szövegkörnyezetek”, gazdagíthatja az egyházi közösségeket és azokat, akik zenei pályán dolgoznak, mert ez a terület nagyon fontos a liturgia és az evangelizáció szempontjából. Ferenc pápa idéz egy felszólítást Izajás próféta könyvéből: „Énekeljetek az Úrnak új éneket! A föld határáig dicséretét!” (Iz 42,10). Mint ismeretes, a Biblia számtalan zenei kifejezésmódot ihletett, beleértve a zenetörténet alapvető oldalait is: gondoljunk csak a gregorián énekre, Palestrinára, Bachra ...; sokféle alkotást ihletett az öt kontinensen; és több kortárs szerző is foglalkozott szent szövegekkel. Az elmúlt évtizedekben számos egyházi közösség is értelmezte ezeket a szövegeket mind az új zenei formák követésével, mind az ősi örökség felhasználásával. Az egyház zenei öröksége valójában nagyon változatos, és a liturgián túl még koncerteken, az iskolában és a hitoktatásban, valamint a színházban is előadásra kerülhet.

A Covid-járvány kezdete óta a zene területén folytatott tevékenység nagymértékben visszaesett

Tudjuk azonban, hogy a Covid-járvány kezdete óta a zene területén folytatott tevékenység nagymértékben visszaesett. A pápa gondolatban azok felé fordul, akiket érintett ennek következménye: a zenészekhez, akik látták, hogy életüket és szakmájukat felforgatják a távolságtartás előírásai; valamint azokhoz, akik elvesztették munkájukat és társadalmi kapcsolataikat; továbbá azokhoz, akiknek nehéz körülmények között kellett szembe nézniük a képzés, az oktatás és a közösségi élet kihívásaival. Sokan jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy továbbra is a kreativitás új formáival kínálják fel zenei szolgáltatásukat. Értékes elkötelezettségről van szó nemcsak az egyház, hanem a közönség és annak a „hálózatnak” a szempontjából is, amelynek tagjaként sokan koncerttermekben és más helyeken dolgoznak, ahol a zene a közösség szolgálatában áll.

A társadalmi életnek ez a területe is újjászülethet

Ferenc pápa videóüzenetében annak a reményének ad hangot, hogy a társadalmi életnek ez a területe is újjászülethet, visszatérhetünk az énekléshez, a zenéléshez, és a zene és a kórusének közös élvezetéhez. Miguel Cervantes a Don Quijote c. regényében így fogalmaz: „Ahol zene van, ott nem lehet semmi rossz”. Sok szöveg és kompozíció a zene erején keresztül hat mindenki személyes lelkiismeretére, és teremt egyetemes testvériséget.

A zene is elősegítheti a bibliai szövegek új és eltérő kulturális környezetekben való „elbeszélését”

A pápa újra idézi Izajás próféta szavait ugyanabból a szakaszban: „Sokáig hallgattam, csöndben voltam, szinte visszafogtam magam…” (Iz 42,14). Egy jó zenész ismeri a csend, a szünet értékét. A hang és a csend váltakozása termékeny és lehetővé teszi a hallgatást, amely alapvető szerepet játszik minden párbeszédben. Kedves zenészek, a közös kihívás az, hogy meghallgassuk egymást – figyelmeztet a pápa. A liturgiában arra kapunk meghívást, hogy hallgassuk meg Isten Igéjét. Az Ige a „szövegünk”, az alapvető szöveg; a közösség pedig a „kontextusunk”, a szövegkörnyezetünk. Az Ige jelentésforrás, megvilágítja és vezeti a közösség útját. Tudjuk, hogy mennyire fontos az üdvösség történetének elmondása jól érthető kifejezések és nyelvezet formájában. A zene is elősegítheti a bibliai szövegek új és eltérő kulturális környezetekben való „elbeszélését”, így Isten Igéje hatékonyan juthat el az elmékhez és a szívekhez.

Az őslakos civilizációkban a zene

Ezután a pápa emlékeztet, hogy a találkozón a résztvevők a legkülönfélébb zenei formákra összpontosítanak, amelyek kifejezik a kultúrák és a helyi közösségek sokféleségét, mindegyiket a maga ethoszával. A pápa itt külön kiemelte az őslakos civilizációkat, amelyekben a zene megközelítése összekapcsolódik a tánc és az ünnep többi rituális elemével. Ebben az összefüggésben felmerülhetnek elbeszélési módok, amelyek beilleszkednek az evangelizáció szolgálatába. Valójában a zene művészetének átfogó élménye magában foglalja a testiség dimenzióját is. A néphagyományban gyakran találunk párhuzamot erre: „Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, jól kell énekelni, ahhoz, hogy jól énekeljünk, jól kell érezni magunkat!”.

A hangok, a hangszerek és a kompozíciók a jelenlegi helyzetben továbbra is kifejezik Isten hangjának harmóniáját

Videóüzenete végén Ferenc pápa feltesz egy kérdést, amely spontán merül fel a jelenlegi járvány okozta helyzetben: vajon a most megélt csend üres vagy a meghallgatás fázisában vagyunk? Megengedjük-e, hogy ezt követően megjelenjen  majd egy új dal? A szöveg és a kontextus, amelyek most új formában vannak jelen, arra ösztönöznek bennünket, hogy folytassuk közös utunkat, mert „a szívek egységét mélyebbé teszi a hangok egysége” (Musicam sacram, 5). A hangok, a hangszerek és a kompozíciók a jelenlegi helyzetben továbbra is kifejezik Isten hangjának harmóniáját, ami a „szimfónia”, vagyis az egyetemes testvériség felé vezet.

Videóüzenete végén a pápa Istenre bízza a zenéről a Vatikánban rendezett 4. nemzetközi konferencia résztvevőinek elkötelezettségét, hogy támogassa és tegye eredményessé munkájukat.

 

04 február 2021, 13:23