Keresés

Ferenc pápa a könyvtárteremben tanít  Ferenc pápa a könyvtárteremben tanít  

Hallgassuk Jézus tekintélyes szavait – Ferenc pápa Úrangyala imája

Hallgassuk Jézus tekintélyes szavait és mindig vigyünk magunkkal zsebünkben vagy táskánkban egy kis evangéliumos könyvet, hogy napközben olvassunk belőle. Kérjük Jézust, hogy gyógyítson meg bűneinktől, bajainktól és spirituális betegségeinktől – ezekkel a felhívásokkal fordult a hívekhez Ferenc pápa az évközi negyedik vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Gondolatait Márk evangéliumának ahhoz a szakaszához fűzte, amely arról szól, hogy Jézus a kafarnaumi zsinagógában meggyógyít egy ördögtől megszállott embert.

Vertse Márta – Vatikán

Beszédében, amelyet ez alkalommal is a vatikáni Apostoli Palota Könyvtárterméből intézett online közvetítésben a hívekhez, Ferenc pápa rámutatott Jézus működésének két fő szempontjára, az igehirdetésre és a gyógyításra.

Jézus ámulatot keltett, mert különleges tekintéllyel tanított

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mk 1,21-28) Jézus szolgálatának egy tipikus napját beszéli el. Egy szombatról van szó, amely a pihenésnek és az imának szentelt nap, az emberek a zsinagógába mentek – kezdte beszédét Ferenc pápa. A kafarnaumi zsinagógában Jézus felolvassa és kommentálja az Írásokat. A jelenlévőket vonzza beszédstílusa; nagy az ámulatuk, mivel Jézus másféle tekintéllyel lép fel, mint az írástudók. Hatalma továbbá műveiben is megmutatkozott – mutatott rá a pápa, utalással az ördögtől megszállt ember meggyógyítására. A zsinagógában ugyanis egy férfi Jézus ellen fordul, Isten szentjének nevezve Őt; Jézus felismeri benne a gonosz szellemet és megparancsolja, hogy „takarodjon ki” abból a férfiból, így elűzi a tisztátalan lelket.

Jézus működésének két fő szempontja: igehirdetés és gyógyítás

A pápa ekkor Jézus cselekvésének két jellemző elemére hívta fel a hívek figyelmét. Az első a hithirdetés, a második pedig a csodatevő gyógyítás.  Jézus hirdeti az igét és gyógyít. Mindkét szempont kiemelkedik Márk evangelista szakaszában, de a prédikáció az, ami nagyobb szerepet kap; az ördögűzést azért mutatja be az evangelista, hogy megerősítse Jézusnak és tanításának egyedülálló „tekintélyét”. Jézus saját tekintéllyel prédikál, mint aki birtokol egy saját magából eredeztetett doktrínát, és nem úgy, mint az írástudók, akik a korábbi hagyományokat és az öröklött törvényeket ismételgették. „Ismételték a szavakat, csak a szavakat” – utalt a pápa Mina, a híres olasz könnyűzenei énekesnő „Szavak, szavak” című számára. Jézusnál azonban a szó tekintély, Jézus tekintélyes és ez megérinti szívünket – hangsúlyozta Ferenc pápa. Jézus tanításának ugyanolyan tekintélye van, mint Istennek, aki beszél; ugyanis egyetlen paranccsal könnyen megszabadítja a megszállottat a gonosztól és meggyógyítja őt.

Jézus szava meggyógyít és üdvözít

Jézus szava azt teszi, amit mond, mert Ő a végső próféta, sőt, maga az emberré lett Isten Igéje. Ezért beszél isteni tekintéllyel – szögezte le a pápa, majd feltette a kérdést: „De miért mondom azt, hogy Jézus a végső próféta?” Válaszában utalt az évközi negyedik vasárnap liturgiájának első olvasmányára, a Második Törvénykönyvből vett idézetre, amelyben Mózes megígéri, hogy „utánam, majd később, jön egy olyan próféta, mint én, aki megtanít benneteket” (vö., MTörv 18,15). Mózes jelenti be Jézust, mint végső prófétát. Ezért Jézus nem emberi, hanem isteni tekintéllyel beszél, mert hatalma van hozzá, hogy végső próféta legyen, vagyis Isten Fia, aki üdvözít bennünket és mindannyiunkat meggyógyít.

Krisztus célja a gonosz legyőzése

A pápa ezután rátért Jézus működésének második szempontja, a gyógyítás elemzésére. A gyógyítások azt mutatják, hogy Krisztus hithirdetésének célja az emberben és a világban jelenlévő gonosz leküzdése. Szava közvetlenül a sátán uralma ellen irányul: válságba sodorja, meghátrálásra és arra kényszeríti, hogy kilépjen a világból. Az a sátán által megszállott ember, akihez eljutott az Úr parancsa, megszabadul és új emberré alakul át. Jézus prédikációja a világ és a gonosz logikájával ellentétes logikához tartozik. Szavai a dolgok helytelen rendjének felfordításaként jelennek meg. A megszállottban jelenlévő rossz szellem ugyanis így kiált, amikor Jézus közeledik felé: „Mi bajod velünk, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket?”. Ez a kifejezés rávilágít a Jézus és a sátán közötti teljes idegenségre; nincs közöttük semmi közös, egymással ellentétesek. Jézus, aki tekintélyes, tekintélyével magához vonzza az embereket. Ő egyben a próféta, aki megszabadít, a megígért próféta, aki Isten Fia, aki gyógyít. A pápa ezután feltette a kérdést: vajon meghallgatjuk-e Jézus szavait, amelyek tekintélyesek? Majd megismételte több alkalommal elhangzott felhívását: „Ne feledjétek, hogy mindig hordjatok magatoknál zsebben vagy táskában egy kis evangéliumos könyvet, hogy olvassatok belőle napközben, hogy meghallgassátok Jézus tekintélyes szavait. Mindannyiunknak vannak problémái, mindannyiunknak vannak bűnei, mindannyiunknak vannak spirituális betegségei”. Arra buzdított, hogy ezekkel a szavakkal kérjük Jézust: „Jézus, te próféta vagy, Isten Fia, akit megígértek nekünk, hogy meggyógyítson bennünket. Gyógyíts meg!” Kérjük Jézustól bűneink, bajaink gyógyítását. Végül Mária segítségéért fohászkodva zárta beszédét:

Mária segítségével kövessük Jézust

„Szűz Mária mindig megőrizte szívében Jézus szavait és gesztusait és maradéktalan készséggel és hűséggel követte Őt. Segítsen bennünket is, hogy meghallgassuk és kövessük Jézust, hogy megtapasztaljuk életünkben üdvösségének jeleit”.

31 január 2021, 21:01