Keresés

Venezuelai püspökök Venezuelai püspökök 

A pápa videóüzenete a venezuelai papokhoz: a kiselejtezettek szolgái vagyunk

A venezuelai püspököknek, valamint az egyházmegyés papoknak és szerzeteseknek küldött videóüzenetében a pápa az egyháznak a világjárvány idején nyújtott szolgálatával foglalkozik. Megköszönve az eddig megtetteket, arra buzdít, hogy szeressék a leghátrányosabb helyzetűeket, hogy „ebben a válságos időszakban érezzék, hogy elkísérik, támogatják és szeretik őket”. Végül felszólítja a venezuelai egyházat, hogy maradjon egységben és tartsa távol a „pártoskodó szív” kísértését.

Benedetta Capelli / Somogyi Viktória – Vatikán

Szeretet és szolgálat. Két irány, két út, két alapelv, amelyeket Ferenc pápa kijelöl annak a szolgálatnak a felfrissítésére, amelyre a lelkipásztorok meghívást kaptak. A venezuelai püspökök, egyházmegyés papok és szerzetesek szerdán véget érő virtuális találkozója alkalmából küldött spanyol nyelvű videóüzenetében a pápa arra a témára összpontosítja gondolatait, amely a két napos online tanácskozás vezérmotívuma: „Papjaink a járvány idején: tapasztalataik és szolgálatuk gyakorlása ebben az időszakban”.

Az egyház művét tovább vinni

Ferenc pápa emlékeztet az egészségügyi vészhelyzet nehézségeire, „amelyek oly sok testvérünkre hatással vannak Venezuelában és az egész világon”. „Ez alkalom arra, hogy a szolgálat testvériségének szellemében megosszátok egymással papi tapasztalataitokat, fáradozásaitokat, bizonytalanságaitokat, valamint vágyaitokat és meggyőződéseteket, hogy tovább vigyétek az egyház munkáját, amely az Úr műve.”

Eszközök Jézus kezében

Emlékeztetve arra az evangéliumi szakaszra, amelyben Jézus hívja a tanítványokat, hogy pihenjenek vele, a pápa arra kéri a papokat, hogy közösen cselekedjenek, az egyetlen vezérlő fényre tekintve, ami az Úr világossága. „Nem cselekedhetünk magányosan, elszigetelten, csak magunkra számítva, titkos tervekkel. Alapvető fontosságú, hogy mindig visszatérjünk Jézushoz, hogy újra szentségi testvériségben gyűljünk össze annak érdekében, hogy elmondhassuk Jézusnak és egymásnak „mindazt, amit tettünk és tanítottunk”. Ezt azzal a meggyőződéssel tegyük, hogy nem a mi művünk, hanem Istené. Ő az, aki üdvözít minket, mi csak eszközök vagyunk a kezében.”

Eucharisztia és lábmosás

Tehát olyan eszközök vagyunk, amelyek szolgálatba állnak és szeretik embertestvérüket. Ezt kéri Ferenc pápa a papoktól emlékeztetve arra, hogy ez két szentségben valósul meg, amelyeket „Jézus az Utolsó Vacsorán alapított” és amelyek üzenetének az „alapja”: „Az Eucharisztiában, amellyel a szeretetre tanít és a lábmosásban, amellyel a szolgálatra tanít. A szeretet és a szolgálat együtt jár, különben nem működik.”

A kiselejtezettek mellett állva

„Ezt kéri tőlünk az Úr: legyünk szakértők mások szeretésében és legyünk képesek megmutatni a szeretet és a figyelem napi apró kis gesztusainak egyszerűségében az isteni gyengédség simogatását” – hangsúlyozza a pápa. „Szükség van testvéreink szolgáira, akik alázatos szolgák, mert Jézus küld bennünket utunkra és emlékeztet arra, hogy a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki őt küldte. Fel kell frissíteni az életben a vágyat arra, hogy kövessük a Jó Pásztort, és megtanuljuk, hogy mindenki, különösen is a kevésbé szerencsés és gyakran kiselejtezett testvéreink szolgái legyünk. Továbbá biztosítsuk, hogy a mostani válság idején érezzék, hogy elkísérik, támogatják és szeretik őket.

Tanúságtevők, akik kinyújtják kezüket mások felé

Üzenete végén Ferenc pápa arra buzdítja a venezuelai papokat, hogy örömmel és elszántsággal végezzék munkájukat, és újra ajándékozzák oda önmagukat „az Úrnak és szent népének”. „Köszönöm nektek a venezuelai testvérek iránti szeretetről és szolgálatról tett tanúságtételeteket. Ez kifejezésre jut a betegek iránti figyelmetekben, akikhez elvittétek Isten Igéjének és az Eucharisztiának az erejét; továbbá abban, hogy elkísértétek az orvosi személyzetet, a mentősöket és az önkénteseket, akik gondozzák a betegeket ebben a világjárványban; valamint abban a buzgalomban, hogy segítitek a szegényeket és a kirekesztetteket, és azokat, akiknek nincsenek meg a legszükségesebbek a túléléshez és a méltóságteljes előre lépéshez. Köszönöm mindezt” – fogalmaz Ferenc pápa.

Ne legyen megosztottság közöttetek

Közelségéről és imáiról biztosítja a venezuelai papokat és arra kérte őket, hogy folytassák az egyház misszióját Venezuelában, támogatva a „szegénység és az egészségügyi válság miatt szenvedő testvéreket”. A Coromotói Miasszonyunk és Szent József közbenjárásával Ferenc pápa az Úr áldását adja mindannyiukra, hogy a püspökök, az egyházmegyés papok és a szerzetesek egységben maradjanak. „Az Úr áldja meg és kísérje munkátokat, szíveteket, kezeiteket, térdeiteket, amikor imádkoztok. Az Úr áldja meg és kísérje reményeiteket, jó szándékotokat, és mindenekelőtt áldja meg és kísérje egységeteket. Ne legyen megosztottság közöttetek, testvérek! Mindig van lehetőség az egység megteremtésére. Mint mindig, van lehetőség az elszigetelődésre és a pártoskodó szív kialakítására is az egyház egységén kívül” – zárta üzenetét Ferenc pápa a venezuelai papokhoz.

 

19 január 2021, 18:27