Keresés

Joe Biden új amerikai elnök Joe Biden új amerikai elnök 

Ferenc pápa köszöntötte Joe Biden új amerikai elnököt: béke és kiengesztelődés

A pápa jókívánságait fejezte ki az új elnöknek, hogy az elkövetkező években vezetése alatt az ország az amerikai demokrácia történelmi értékein alapuló társadalmat építsen, minden ember jogait és méltóságát tiszteletben tartva, különösen a szegényekét.

Gedő Ágnes / Gabriella Ceraso – Vatikán

Ferenc pápa imáival kísérte Joseph Biden washingtoni beiktatását és eskütételét az Amerikai Egyesült Államok 46. elnökeként, melyet a járványügyi előírások szigorú betartásával tartottak január 20-án. Jókívánságairól és imáiról biztosította a pápa Joe Bident. Fohászkodik a Mindenható Istenhez, hogy adja meg a bölcsességet és az erőt magas hivatása betöltéséhez. Irányítása alatt az amerikai nép továbbra is merítsen erőt nemes politikai, etikai és vallási értékekből, amelyek a nemzetet alapítása óta ihlették.

USA: Itt az idő, hogy begyógyítsuk a sebeket

A Fehér Ház új vezetőjére most az egység építése vár egy olyan országban, ahol 400 ezer halottat siratnak a Covid-19 járvány miatt, és ahol az elmúlt évet tiltakozások, élénk közvita és faji kérdések nehezítették. Végezze feladatát az igazságosság, a szabadság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával. Ebben a súlyos válságokkal terhelt pillanatban emberi családunk hosszútávú és egyesítő válaszokat sürget. Ezért a pápa arra kéri az új amerikai elnököt, hogy döntéseivel egy olyan társadalmat építsen, melyet a valódi igazságosság és szabadság jellemez, minden személy jogainak és méltóságának elengedhetetlen tiszteletben tartásával együtt, különös tekintettel a szegényekre, a kiszolgáltatottakra, és mindazokra, akiknek nincsen hangjuk.

Az egység és a kiengesztelődés a cél

Egyesült Amerika – ezt a szlogent választotta Biden elnök a beiktatási ceremóniára, amivel a következő négy év legnagyobb kihívását sulykolja. Ferenc pápa is erre utalt imájában, amikor a Capitol Hill-i támadás után január 10-én, az Úrangyalakor a felelősségre és a kiengesztelődés előmozdítására szólított. Ismételten leszögezte, hogy az erőszak mindig önpusztító tett. Semmit sem nyerünk, és olyan sokat veszítünk az erőszakkal – fejtette ki a pápa. Arra buzdította az USA hatóságait és az egész lakosságot, hogy tartsák magas szinten felelősségtudatukat a lelkek megnyugtatására és a nemzeti megbékélés előmozdítására, valamint az amerikai társadalomban gyökerező demokratikus értékek életben tartására. A Szeplőtelen Szűz Mária, az Amerikai Egyesült Államok védőszentje segítse életben tartani a találkozás kultúráját, mint a közjó együttes felépítésének fő módját és tegye ezt mindazokkal, akik azon a földön élnek – hangzott a pápa kívánsága.

21 január 2021, 14:46