Keresés

Ferenc pápa az általános audiencián Ferenc pápa az általános audiencián 

Ferenc pápa Aquinói Szent Tamásra és Merici Szent Angélára emlékezett

A szerdai általános kihallgatás végén a köszöntéseknél emlékezett meg a pápa Aquinói Szent Tamásról, a katolikus iskolák védőszentjéről, illetve Merici Szent Angéláról, aki Isten szavára nevelt egész életében.

Gedő Ágnes / Michele Raviart – Vatikán

A két szentet a hit mint tudomány és tanítás szeretetet köti össze. Ferenc pápa katekézise felolvasása után a lengyel hívekhez szóló köszöntésében idézte föl Merici Szent Angéla alakját, aki a Szent Orsolya Társaságának alapítója volt.

Merici Szent Angéla a nevelés útját választotta

Utalva a katekézis témájára, vagyis hogy fontos közel kerülni a Bibliához és imádkozni, a pápa kiemelte, hogy Szent Angéla Isten szavától ihletve arra vágyott, hogy a szerzetesnők fenntartás nélkül szenteljék magukat Istennek és a szegényeknek, bátran vállalva a gyermekek és fiatalok nevelését. Azt javasolta nekik, hogy tartsák meg a régi utat és kezdjenek új életet. Merici Szent Angéla lelkiségéből számos orsolyita kongregáció született, melyekben alapításuktól fogva a fiatal nők oktatása és nevelése állt a középpontban. A nevelés alapvetően fontos egy testvéribb és igazságosabb világ építéséhez, valamint minden változás előfeltétele – hangsúlyozza gyakran Ferenc pápa, aki elindította a globális nevelési egyezményt.

Szent Tamás: a tudás bátorságot ad

A képzés női mestere után a Doctor Angelicusról, vagyis Aquinói Szent Tamásról emlékezett meg a pápa, tekintettel arra, hogy csütörtökön ünnepli az egyház liturgikus emléknapját. XIII. Leó pápa nyilvánította a domonkos teológus-egyházdoktort a katolikus iskolák védőszentjének 1880-ban, elismerve tudását, az ész és a hit, az erények és az életszentség közötti tökéletes összhangot. Aquinói Szent Tamás példáját az olasz zarándokoknak szóló köszöntésében így méltatta Ferenc pápa: „az ő példája ösztönözzön mindenkit, különösen a diákokat arra, hogy Jézusban az élet egyetlen tanítómesterét lássák. Tanítása pedig bátorítson, hogy a szív tudására bízzátok magatokat küldetésetek teljesítésében”.

28 január 2021, 12:22