Keresés

Az új bírósági év megnyitása alkalmából találkozott a pápa a Rota Romana tagjaival Az új bírósági év megnyitása alkalmából találkozott a pápa a Rota Romana tagjaival 

Ferenc pápa a Rota Romana bíróság tagjaihoz: mindig a család javát tartsák szem előtt

Január 29-én, pénteken az új igazságszolgáltatási év kezdetén fogadta a pápa az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bíróságának tagjait. Hozzájuk intézett beszédében a házassági perek egyszerűsödéséről beszélt, illetve a különváló szülők miatt szenvedő gyermekekről, akiket nem szabad magukra hagyni.

Gedő Ágnes / Alessandro Di Bussolo – Vatikán

A házasság semmisségének kimondása nem pusztán hideg bírósági döntés, hiszen egy közösség életét határozza meg, amelyben a házastársak és a gyermekek együtt alkotnak családot. Akkor is a család érdekét kell szem előtt tartani, ha annak egysége megbomlik. A Rota Romana bíróság tagjai nem állhatnak tétlenül a súlyos következmények előtt, melyeket egy-egy döntés kiválthat a gyermekek java, békéje, vagy éppen ellenkezőleg, a szülők különválása miatt elveszett öröm szempontjából.

A széteső család fájdalmas következményei

Ferenc pápa nagy érzékenységgel szólt azokról a fájdalmas következményekről, amelyeket a házasság semmissé nyilvánítása okozhat – mégoly jogos döntések alapján is. Beszéde végén a Szentatya meleg szavakkal búcsúzott az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bíróságának elnökétől, Pio Vito Pinto prelátustól, aki hamarosan betölti 80. életévét és befejezi dékáni megbízatását. A pápa kitért arra is, hogy a házassági semmiségi perek leegyszerűsítése nem kevés ellenállásba ütközött az elmúlt időszakban, ugyanis sok ügyvéd pénzt veszített vele, míg a bírósági helynökök hatalma csorbult.

Amikor nincs elég hit a házasságban

Utalva tavalyi beszédére, a pápa aláhúzta, hogy a fogyatkozó hit nem tud elegendő támaszt nyújtani a házasságokban – amint azt XVI. Benedek pápa is már három alkalommal megállapította. Ugyanakkor figyelemmel kell kísérni a házasságot, nemcsak mint a férfi és nő egységét, hanem a gyermekvállalást és a gyermeknevelést is. A pápai magisztérium és a Rota Romana bírósági tapasztalata egyaránt leszögezi, hogy a bonum familiae, a család java jóval túlmutat a házasság semmisségén. A gyermekek java, mint a házassági kötelék áldott gyümölcse nem szűnhet meg egészen a semmisség kimondásával, hiszen a család az isteni terv gyümölcse, legalábbis a megszületett gyermekek számára.

Mi lesz azzal a házastárssal, aki nem fogadja el a semmisséget?

Fontos kérdés az is, hogy mi történik a gyerekekkel és azzal a házasféllel, aki nem fogadja el a semmisség kimondását? Tekintettel arra, hogy a család a társadalom alapja, és továbbra is a legmegfelelőbb struktúra a személyek átfogó java és állandó fejlődése szempontjából, föl kell tenni a kérdést, hogyan képes ez az átfogó jó megjelenni azokban az összetett helyzetekben, amelyekbe a gyermekek kerülnek? A semmisség kimondását követően az a fél, amelyik azt kérelmezte és új szentségi házasságot köt, békére lel. Viszont hogyan lehet megmagyarázni a gyerekeknek, hogy példának okáért az édesanya, akit apjuk elhagyott és nem szeretne új házasságra lépni, vasárnap a templomban áldozhat, miközben az apa, aki együtt él valakivel, vagy éppen a házasság semmisségének kimondására vár, nem járulhat szentáldozáshoz?

Amoris laetitia: a gyerekek ne váljanak zsarolás eszközeivé

Ezeket a kérdéseket a szinódusi atyák is föltették maguknak a 2014-es és 2015-ös püspöki szinódusokon, jóllehet nehéz, olykor pedig lehetetlen választ találni rájuk. Ugyanakkor ennek gyümölcse az Amoris laetitia – kezdetű szinódus utáni buzdítás, melynek 241. pontja világos útmutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy senki – főleg nem a kicsinyek és a szenvedők – se maradjon magára vagy lehessen a különvált szülők zsarolási eszköze. A március 19-én kezdődő Amoris laetitia-családévben a szentszéki bíróság tagjai munkájukkal értékesen hozzájárulhatnak ehhez az egyházi úthoz a családokkal a családokért – fejtette ki a pápa.

Püspökök és plébánosok: odafigyelés az elhagyott házastársakra és a gyermekekre

Minden püspök számára kihívás, hogy megfelelő egyháztani és lelkipásztori utat dolgozzon ki azért, hogy ne csupán a civil hatóságok beavatkozására hagyja a híveket, akik a nem elfogadott és elszenvedett bírósági határozatok miatt szenvednek. A szeretet fantáziájára van szükség a családi tragédiákkal szemben, melyeknek szereplőit nem szabad magukra hagyni. A püspök munkatársai, főként a bírósági helynök, a családpasztorációs munkatársak és elsősorban a plébánosok óvják, gondozzák a magára hagyott házastársat és esetleg a gyermekeket, akik a mégannyira jogos házassági semmisségi döntések miatt szenvednek. Ferenc pápa bízik benne, hogy a Rota Romana bírósága, az egyház jogi bölcsességének tekintélyes megnyilvánulásaként következetesen folytatja nem könnyű feladatát a házasság és a család isteni tervének szolgálatára.

Köszönet a búcsúzó dékánnak

A pápai áldás előtt még a Szentatya köszönetet mondott a távozó dékánnak, amiért kitartóan előrevitte a házassági perek reformját. Az érvénytelenséget kimondó egyetlen ítélet, majd a rövidített eljárás újdonságnak tűnt, de természetes volt, mivel a püspök bíró. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban elmesélte, amikor egy püspök felhívta őt a rövidített eljárások bevezetése után nem sokkal. „Azt mondta: itt van ez a problémám… egy lány templomi esküvőt szeretne, de néhány éve templomban kellett esküdnie, mert várandós volt… Mindent megtettem, kértem egy papot, hogy legyen bírósági helynök, egy másikat, hogy legyen kötelékvédő… A tanúk, az apák megerősítik, hogy kényszerítették a lányt, az a házasság semmis volt. Szentatyám, mit tegyek?  - kérdezte tőlem a püspök. Én pedig így válaszoltam: Mondd csak, van nálad egy toll? - Igen. - Akkor írd alá. Te vagy a bíró, nem kell teketóriázni.”

Ellenállást is kiváltott a reform

A rövidített eljárás reformja sok ellenállásba is ütközött. A pápa saját bevallása szerint rengeteg levelet kapott, szinte mind ügyvédektől, akik elveszítették az ügyfeleiket. A pénzről van itt szó – állapította meg Ferenc pápa, majd hozzátette: az egyházmegyékben voltak olyan bírósági helynökök, akik ezzel a reformmal veszítettek a hatalmukból, mert rájöttek, hogy nem ők a bírók, hanem a püspök. Őt segíti a bírósági helynök, az ügyész, de a püspök a bíró, nem moshatja kezeit. Ez az evangéliumi igazsághoz való visszatérés. Köszönet illeti Pinto prelátust, aki a világot járva ezt tanítja – mondta még a Rota Romana bíróság tagjainak Ferenc pápa.

Photogallery

Az audiencia képei
30 január 2021, 12:50