Keresés

Fabio Fabene püspök Fabio Fabene püspök 

Fabene püspököt nevezte ki a pápa a Szentté avatási Kongregáció új titkárává

Ferenc pápa január 18-án, hétfőn kinevezte Fabio Fabene montefiasconei címzetes püspököt, a Püspöki Szinódus Titkárságának altitkárát a Szentté Avatási Kongregáció titkárává Marcello Semeraro bíboros prefektus mellé.

Gedő Ágnes /Gabriella Ceraso – Vatikán

Fabio Fabene 1959. március 12-én született Rómában. A viterbói Regionális Pápai Szemináriumban tanult, és 1984. május 26-án szentelték pappá. A Pápai Lateráni Egyetemen doktorált kánonjogból, majd a viterbói Teológiai Intézetben tanított. 2010-től kezdte meg vatikáni pályafutását. Először a Püspöki Kongregáció hivatalvezetője volt, majd a bíborosi kollégium helyettes titkára. Emellett 1996-től Lazio érseki tartományban a házassági perek bíróságának külsős tagja. 2012-ben elnyeri az Őszentsége tiszteletbeli prelátusa címet.

Világiak és fiatalok az egyházban

Fabene püspök amellett, hogy számos kánonjogi szakcikk szerzője, megírta Marco Antonio Barbarigo bíboros életrajzát is, és ő a XVII. századi velencei főpásztor boldoggá és szentté avatási ügyének posztulátora. 2014. február 8-tól a Püspöki Szinódus titkárhelyettese, és ebben a minőségében többször nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a szinódusi kérdésekről, különösen a világiak és a fiatalok szerepéről, a 2018-as és 2019-es szinódusokon. Legutóbbi könyvéhez, mely a „Szolgálatok szinfóniája” – címet viseli, Ferenc pápa írt előszót. Fabene püspök összefoglalja benne a szinódusi utat, ami az elmúlt évtizedekben előtérbe helyezte a világiak szerepét. Az egyház fejlődése a világi szolgálatok kibővítését hozta, és tudatosította központi helyüket a missziós és kilépő egyházban. Hasonlóképpen a fiatalok szerepe is kulcsfontosságú Fabene püspök szerint. A nekik szentelt szinódus után, a Christus vivit – kezdetű apostoli buzdítás fényében aláhúzta, hogy a fiatalok adják a kovászt a tömegben, ezért hozzájárulásuk az egyházban alapvető. Megfiatalítják az egyházat, ezért minden közösség szavazzon bizalmat nekik, és vonja be őket a közösség életébe.

19 január 2021, 11:52