Keresés

Henri Schwery svájci bíboros 88 éves korában hunyt el Henri Schwery svájci bíboros 88 éves korában hunyt el 

Elhunyt a svájci Schwery bíboros – Ferenc pápa gyásztávirata

Sion nyugalmazott püspökének, a svájci püspöki konferencia elnökének halálát követően Ferenc pápa táviratban emlékezett meg róla, mint a tudomány emberéről és mint egy nagyon elkötelezett lelkipásztorról az egyházmegyéje élén. Henri Schwery bíboros temetését január 11-én tartják.

Gabriella Ceraso / Somogyi Viktória – Vatikán

Jean-Marie Lovey-nek, Sion püspökének szóló gyásztáviratában a pápa röviden áttekintette Henri Schwery bíboros életét és tevékenységét, aki január 7-én 88 éves korában hunyt el szülőfalujában, Saint-Léonard-ban, Valais-ban, ahol régóta egyszerű káplánként végzett plébániai szolgálatot.

Irgalom és béke egy figyelmes és elkötelezett pásztornak

Ferenc pápa részvéttáviratában Sion egyházmegye egész közösségéhez fordult, ahol a bíboros megkezdte egyházi útját pappá szentelésével 1957-ben, miközben matematikát és kvantumfizikát tanult a Fribourgi Egyetemen. „Kérem az Atyától az irgalmasságot és hogy fogadja be békéjébe és világosságába ezt a tudós embert és lelkipásztort, aki mélyen elkötelezte magát egyházmegyéje vezetése során. A hívek lelkipásztori igényeire odafigyelve a papi hivatásoknak és a papok képzésének szentelte magát. Számos alkalommal elkötelezte magát az egyház egységének keresése mellett.” Távirata végén a pápa apostoli áldását adta a papokra, az elhunyt bíboros hozzátartozóira és mindazokra, akik részt vesznek a temetési szertartáson, amelyet január 11-én, hétfőn délelőtt fél 11-kor a sioni székesegyházban tartanak.

Lelkigondozás és tanítás

Henri Schwery 1932. június 14-én született Saint-Léonard-ban, a Sion egyházmegye területén egy nagyon népes család utolsó gyermekeként. A kis mezőgazdasági településnek közel 1500 lakosa van, a Valais kanton Rosano-völgyében, Sion városától néhány kilométerre található. Miután befejezte teológiai tanulmányait a sioni nagyszemináriumban, majd Rómában, 1957-ben Sion püspöke visszahívta Svájcba további tanulmányok céljából. A Saint-Léonard-i templomban, saját plébániáján szentelték pappá 1957. július 7-én, és miután elvégezte az egyetemet matematika és elméleti fizika szakon, 1961-ben Sionban kezdte meg tanári munkáját.

Főpásztori tevékenysége

Szent VI. Pál nevezte ki püspökké 1977-ben, és 1991-ben Szent II. János Pál kreálta bíborossá.  Henri Schwery bíboros számos lelkipásztori feladatot látott el, miközben mindig tanított. 18 éves egyházmegyei kormányzását különösen meghatározta az Ecône-i szemináriummal való nehéz kapcsolata, amelyet Marcel Lefebvre püspök, a Szent X. Piusz Testvériség elöljárója vezetett, és amely az egyházmegyéjének joghatósága alá tartozott. Püspöksége idején a Sion egyházmegyében bevezette az állandó diakonátust és létrehozott egy egyházmegyei szemináriumot 1986-ban.

Családpasztoráció

Henri Schwery bíboros a családok támogatására összpontosító lelkigondozást fejlesztett ki, és a kiegyensúlyozottabb plébániai hálózat biztosítása érdekében lelkipásztori ágazatokat hozott létre. A svájci püspöki konferencia elnökeként Schwery bíboros kísérte el Szent II. János Pált 1984-ben az országban tett apostoli útja során, amelyet ő szervezett. Miután 1995-ben egészségügyi okokból lemondott egyházmegyéjének kormányzásáról, Schwery bíboros 2012-ig pápaválasztó bíboros maradt. Ebben a minőségében részt vett a 2005-ös konklávén. Az 1991 és 2000 közötti években a Római Kúria különféle dikasztériumainak, például a Szenttéavatási Kongregációnak és a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának a tagja volt. Emellett a Szent Sír Lovagrend svájci nagyperjeli tisztét is betöltötte.

Halála után a Bíborosi Kollégiumnak összesen 228 tagja van, akik közül 128 a pápaválasztó, 100 pedig nem választó, vagyis 80 év feletti bíboros.

 

09 január 2021, 17:35