Keresés

Együtt haladni krisztusi kötelesség   Együtt haladni krisztusi kötelesség  

Szent András szeretete erő a nehéz időkben – A pápa üzenete Bertalan pátriárkához

November 30-án hétfőn, Szent András vértanú apostol ünnepén Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke vezetésével szentszéki küldöttség vett részt az isztambuli Fanar Szent György székesegyházában tartott isteni liturgián, melyet Bertalan ökumenikus pátriárka vezetett, a keleti kereszténység védőszentje, Szent András tiszteletére. A liturgiát követően Kurt Koch bíboros átnyújtotta Ferenc pápa saját kezű aláírásával ellátott üzenetét, melyet a szertartás végén személyesen olvasott fel.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Szent Andrást az Úr az első apostolok között hívta meg és most az ő ünnepén szeretetére, apostoli lelkesedésére és állhatatosságára hivatkozni bátorítás számunkra a jelenlegi nehéz és válságos időkben – kezdődik Ferenc pápa üzenete. A hálaadás megerősíti hitünket és reményünket abban, aki befogadta az örök életbe Szent András vértanút. A pápa örömmel emlékezik Bertalan pátriárka ez év október 20-án Rómában tett látogatására, a többi keresztény egyház és más vallásfelekezet vezetőivel együtt.

A mai konfliktusok közepette fontos jel ez egyházak példája

A világjárvány kihívásán túl a most dúló háborúk csapásai sújtják a világot, fegyveres konfliktusok rabolják el megszámlálhatatlan sok ember életét. A pápa üzenete szerint ezek feloldásában kétségtelenül fontosok és szükségesek a nemzeti és nemzetközi szervezetek kezdeményezései, mindazonáltal az erőszak nem szűnik meg mindaddig, amíg az emberek el nem jutnak annak felelős felismerésére, hogy egymásnak mindnyájan testvérei. Ennek fényében a keresztény egyházaknak, más hagyományos vallásokkal együtt, elsődleges kötelessége felmutatni a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a gyakorlati együttműködés példáját. A pápa maga Isten iránti hálával tapasztalta meg ezt a testvériséget különféle találkozók során.

Száz éve a Szent Szinódus elsőként lépett az ökumenizmus útján

Ebben a tekintetben a keresztények közötti nagyobb közelség és megértés példáját a párbeszédben előbb a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus nyilvánította ki, a katolikus egyház előtt. Utalt az ökumenikus pátriárkátus Szent Szinódusának enciklikájára, melyet éppen száz éve intézett a világ egyházaihoz és aminek szavai máig érvényesek: „Amikor a különféle egyházakat a szeretet indítja és ezt helyezik a többiekről alkotott vélemény fölé, akkor képesek leszünk arra, hogy csökkentsük a fennálló nézetkülönbségeket. Ha valóban maradandó érdek szolgálja más egyházak nyugalmát és gyarapodását, az irántuk mutatott őszinte érdeklődés és megismerés vágyával, és mindahányszor segítőkész kezet nyújtanak egymásnak, akkor nagyon sok dicsőséges dolgot érnek el nemcsak saját maguk, hanem az egész keresztény test számára és az egység ügyének az előrehaladására”.       

Tovább a teljes közösség helyreállítása felé                                   

Ferenc pápa hálát ad a katolikus egyház és az ökumenikus pátriárkátus közötti kapcsolatokért, melyek sokat fejlődtek az utolsó században, de továbbra is vágyakoznak a teljes közösség helyreállítására, ami a közös eucharisztikus oltár részvételében nyilvánul meg. Jóllehet vannak még nehészégek, de a pápa bizakodó, hogy a szeretetben való együtt haladás a teológiai párbeszéd tovább folytatásával, elérheti ezt a célkitűzést, mely a Jézus Krisztusban, az Atya küldöttjébe vetett közös hitben nyugszik. Végül Ferenc pápa az Úr békéjében való testvéri ölelését küldi Bertalan pátriárkának.

                        

  

01 december 2020, 12:42