Keresés

Pápia áldás az Úrangyala imádság végén  Pápia áldás az Úrangyala imádság végén  

Szemléljük Jézust a betlehemi jászolban és szeressük őt felebarátainkban

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a családokat, a csoportokat és az egyéni híveket, mindazokat, akik a tömegkommunikációs eszközökön át bekapcsalódtak déli Úrangyala imájába. Azért az Apostoli Palota Könyvtárszobájában került rá sor ez alkalommal, hogy az embereknek ne kelljen eljönniük a Szent Péter térre a hatósági rendelkezéseknek megfelelően. A pápa együttműködik ezekkel az intézkedésekkel, amelyek célja, hogy minél előbb megmeneküljünk a világjárványtól.

Vertse Márta – Vatikán  

Karácsony örömteli légköre, amely ma tovább folytatódik és betölti szívünket, mindenkiben élessze fel a vágyat, hogy szemlélje Jézust a betlehemi jászolban, hogy azután szolgálja és szeresse Őt a környezetében élő személyekben. A pápa ezután megköszönte a sok-sok jókívánságot, amelyeket ezekben a napokban kapott Rómából  és világ számos részéből. Mivel lehetetlen mindegyikre külön válaszolnia, így ez alkalommal fejezte ki háláját, különösen az imák ajándékáért, amelyeket szívesen viszonoz mindnyájuk számára.

27 december 2020, 09:08