Keresés

Ferenc pápa a Santa Maria Maggiore bazilika Jászol kápolnájában Ferenc pápa a Santa Maria Maggiore bazilika Jászol kápolnájában 

A pápa Szeplőtelen Fogantatás napján: Ima a szobornál, mise a Santa Maria Maggioréban

A Szentszék Sajtóterme december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás főünnepén kora reggel tette közzé a hírt: Ferenc pápa magánlátogatást tett a római Spanyol tér közelében álló Immacolata szobor előtt, majd csendes imádsága után a közeli Santa Maria Maggiore bazilikában szentmisét mutatott be a Szeplőtelen Szűz tiszteletére.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

Matteo Bruni szentszéki szóvívó közleménye: „December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás főünnepe reggelén hét órakor Ferenc pápa a Spanyol-térre hajtott, ahol a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz oszlopra emelt szobra előtt magánimádságot végzett. Szakadó esőben, egyedül, esernyő alatt egy fehér rózsacsokrot helyezett el az oszlop tövénél, majd személyes imádságot intézett a Szent Szűzhöz, hogy szeretettel őrködjön Róma városa és lakosai fölött. Ferenc pápa egyúttal a Szűzanya oltalmába ajánlotta mindazokat, akiket betegség sújt és akik elcsüggedtek a városban és szerte a világon.

Kevéssel negyed nyolc után hagyta el Ferenc pápa a Spanyol teret és érkezett a Santa Maria Maggiore bazilikába, ahol a szentmisét mutatott be a Szent Jászol kápolnában. Ferenc pápa a szentmise után visszatért a Vatikánba”.

A Római Tűzoltóság közleménye

Kedden délelőtt 9 óra 43-kor a Róma városának tűzoltósága a következő közleményt tette közzé hivatalos Twitter oldalán „Ferenc pápa meglepetése címmel”: „Ferenc pápa meglepetése a Spanyol téren a december 8-i hagyományos szertartáson megelőzött minket, mielőtt a tűzoltók kosaras autódaruval 27 méter magasságban a Szűzanyának ajándékozták volna virágcsokrukat”. A gyors közbeavatkozáshoz szokott tűzoltók a helyszínen, már a szokásos „bevetésre” készülve, mozdulatlanná dermedtek, amikor meglátták hét órakor az autójából kilépő Ferenc pápát, aki egyedül végezte el a Szűzanya köszöntését. A tűzoltók a Szentatya eltávozása után a hagyományos módon magasba emelték a római hívők által ajándékozott virágcsokrot, amit a magasban a Szűzanya karjára helyeztek. A tűzoltóság közleménye megjegyzi, hogy „a Szűzanyának nyújtott virág számukra a mostani fájdalommal és szenvedéssel teli időben az imádság, az oltalom és mindenekelőtt a reménység jele, amit Róma népe és köztük a tűtoltók várnak Szűz Máriától”.

           

08 december 2020, 11:01