Keresés

Tisztelet a guadalupei Szűz kegyképe előtt Tisztelet a guadalupei Szűz kegyképe előtt  

Ferenc pápa homíliája a Guadalupei Szűzanya ünnepén: bőség, áldás, adomány

December 12-én, a Guadalupei Szűzanya, Amerika védőszentjének ünnepén délelőtt Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilika Katedra oltáránál. Spanyol nyelvű homíliájában az olvasmányokból vett három fogalmat elemezte, melyek a bőség, az áldás és az adomány.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

Isten bőségben ad, nem tud nem bőségben adni         

A liturgia által említett három fogalom visszfényét megláthatjuk a Guadalupei Szűz kegyképén – kezdte beszédét a pápa. A bőség Istenre utal, aki mindig bőségben adja önmagát, ő nem ismer „adagokat”. Ám megengedi nagy türelmében, hogy „adagoljuk”, éppen a mi korlátos természetünk miatt „kényelmes részletekben”, noha ő bőségben adja önmagát, teljes mértékben. Ahol az Isten, ott a bőség. Karácsony is ezt jelzi, erről szól Izajás próféta: Isten bőségben ad, nem tud nem bőségben adni.     

Az áldás az Isten stílusa, mely jónak mondja a teremtményeket   

Az áldás kitűnik Mária és Erzsébet találkozásakor. Az áldás jelentése bene-dire, jót mondani, mint ami az Isten szokása a Teremtés kezdetén. Jónak, nagyon jónak mondja az alkotásait, ez Isten stílusa, ezzel szemben az átok az ördög stílusa, a gonoszságé, mely képtelen teljesen önmagát adni, csak átkozni tud.

Áldott vagy te az asszonyok között, mert az Áldottat hordozod

A harmadik fogalom az adomány, az ajándék. Ez az odaadott ajándék a kegyelem, egészen ő maga, istensége, mely a kegyelem teljességében tesz áldottá. Áldott a természet és áldott a kegyelem révén, ahogy a Szentírás használja ezt a két vonatkozást. Mária áldott az asszonyok között, mert kegyelemmel teljes, aki az Áldottat várja. Isten ajándéka Fia bőségében mutatkozik meg, természeténél fogva, Anyja bőségében pedig a kegyelem révén. Isten ajándéka áldás, az Áldottban természeténél fogva és az Anyjában kegyelem által. Isten ezt az ajándékot akarja folyamatosan hangsúlyozni az egész Kinyilatkoztatás során: Áldott vagy te az asszonyok között, mert az Áldottat hordozod. Amikor a Szűzanya képét szemléljük, kérjük tőle ezt a stílust, a nagylelkűséget, a bőséget és az áldást, hogy életünket ajándékká alakítsa mindenki számára! – zárta homíliáját Ferenc pápa.

    

12 december 2020, 19:12