Keresés

Dermot Pius Farrel Dublin új érseke Dermot Pius Farrel Dublin új érseke 

Ferenc pápa Dermot Pius Farrell püspököt nevezte ki Dublin új érsekévé

A Szentatya elfogadta Diarmuid Martin dublini érseknek 75 éves kora betöltésével benyújtott kánoni lemondását és Dermot Pius Farrell, Ossory püspököt nevezte ki Dublin új érsekévé.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Dublin új érsekévnek életrajza

A 66 éves új érsek 1954. november 22-én született Írország Westmeath megyéjének Castletown-Geoghegan városában. Teológiai tanulmányait Maynooth Szent Patrik kollégiumában végezte teológiai licenciátussal. Meath egyházmegyéjében szentelték pappá 1980. június 7-én, majd a székesegyházban folytatott kápláni szolgálatot 1985-ig. Rómába került és a Pápai Gergely egyetemen szerzett doktori fokozatot dogmatikából. 1993-tól 2007-ig teológiát tanított a maynooth-i Szent Patrik kollégiumában, melynek először helyettes vezetője, majd rektora lett. 2007 és 2009 között plébános és általános püspöki helynök, pápai káplán. Ferenc pápa 2018. január 3-án nevezte ki Osssory egyházmegye élére. Az ír püspöki konferencia állandó bizottságának és gazdasági felügyeletének a tagja.   

Diarmuid Martin érsek a Szentszék állandó ENSZ képviselőjéve volt

Elődje Diarmuid Martin érsek 1945-ben született Dublinban. 1969-ben szentelték pappá, 30 évvel később 1999-ben püspökké. 1986-ban lépett a Szentszék szolgálatába az Igazságosság és Béke Pápai Tanács helyettes titkáraként majd 1999-től püspök titkáraként. Szent II. János Pál pápa 2001-ben nevezte ki a Szentszék állandó ENSZ képviselőjévé New Yorkban. 2004. április 26-tól kezdve Dublin érsekévé nevezte ki.

Az ír kereszténység története és mai valósága

429-ben érkezett Britanniába Szent Germanus, akinek kérésére I. Celesztin pápa Szent Palladiust küldte 4 pappal az ír szigetre téríteni, de kevés eredményt értek el. Írország igazi apostola a 430-ben visszatért Szent Patrik lett, aki megnyerte a helyi törzsek vezetőit, akik megtérve alattvalóikat is magukkal hozták az Egyházba. 445-ben Szent Patrik megalapította Armaghban az első püspökséget, majd szerzetes monostorok keletkeztek, melyeknek apátjai egyúttal püspökök is voltak. Az angolszászok elől sok brit és skót menekült Írországba. A „szentek szigetének” nevezték Írországot e kor számos szentjéről. Később pedig ír hithirdetők Európa-szerte terjesztették a kereszténységet. Az Amerikai Egyesült Államok katolikus híveinek jelentős része egykori ír katolikus bevándorlók leszármazottai.    

2016-os adatok szerint a hétmillió lakosú Írország 87 százaléka katolikus. 4335 pap gondoskodik az 1359 plébánia ellátásáról. Munkájukat 1852 szerzetes pap és 764 szerzetesnővér segíti, 132 állandó diakónussal együtt. A nagyszámú, 26 egyházkerület négy nagy érseki tartományra oszlik.

         

29 december 2020, 18:15