Keresés

Az új Család szentév egyik plakátja Az új Család szentév egyik plakátja  

A család Evangéliuma öröm, amely betölti szívünket – tájékoztató a meghirdetett szentévről

A Világiak, Család és Élet dikasztériuma spirituális, lelkipásztori és kulturális kezdeményezésekkel kívánja támogatni a plébániákat, egyházmegyéket, egyetemeket és társulatokat az „Amoris Laetitia Család” szentévében, amelyet Ferenc pápa december 27-én, Szent Család vasárnapján hirdetett meg. A szentév 2021. március 19-én, a „családi szeretet szépségéről és öröméről” szóló apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján kezdődik és 2022. június 26-án zárul a családok X. Világtalálkozója alkalmából, amelyet Rómában rendeznek meg a Szentatya jelenlétével.

Vertse Márta – Vatikán  

A család, mint családegyház

A világjárvány tapasztalata még jobban rávilágított a család, mint családegyház központi szerepére és rámutatott a családok közötti kapcsolatok jelentőségére – olvassuk a Világiak, Család és Élet dikasztériumának közleményében. A különféle spirituális, lelkipásztori és kulturális jellegű kezdeményezések révén az „Amoris Laetitia Család” szentévében Ferenc pápa „a világ összes egyházi közösségéhez kíván szólni, arra buzdítva minden személyt, hogy legyen a családi szeretet tanúságtevője”.

Képzési eszközök a közösség szolgálatában

A közleményben a Dikasztérium arról is tájékoztat, hogy a plébániák, egyházmegyék, egyetemek, egyházi mozgalmak és családtársulatok részére rendelkezésre bocsát olyan eszközöket, amelyek elősegítik a család lelki életének képzését, a házasságra való előkészítést, jegyesoktatást, családpasztorációt, a fiatalok érzelmi életét érintő oktatást, a házastársak és családok életszentségére vonatkozó formációs eszközöket. Szerveznek továbbá nemzetközi akadémiai szimpóziumokat, hogy „elmélyítsék az apostoli buzdítás tartalmát, összefüggéseit azokkal a rendkívül időszerű tematikákkal kapcsolatban, amelyek a világ összes családját érintik”.

Többnyelvű honlap

A szentév március 19-i megnyitásának távlatában a Dikasztérium angol, francia, spanyol, portugál és olasz nyelvű tájékoztatót tett közzé, amely letölthető honlapjáról: www.amorislaetitia.va. A honlapot folyamatosan frissítik majd, követve a szentév eseményeit.

Az „Amoris Laetitia Család” szentévének célkitűzései

Ferenc pápa „Amoris Laetitia” k. apostoli buzdítása magába foglalja a szentév célkitűzéseit. Az első annak a megismertetése és tapasztalattá tétele, hogy a család Evangéliuma öröm, amely betölti szívünket és egész életünket. Egy család, amely felfedezi és megtapasztalja annak az örömét, hogy egy ajándék birtokosa és hogy ő maga ajándék az egyház és a társadalom számára, „világosság lehet a világ sötétségében”. Egy másik célkitűzés annak a hirdetése, hogy a házasság szentsége gazdag érték, amely magában hordozza az emberi szeretet átformáló erejét. A családok váljanak a családpasztoráció főszereplőivé, a fiatalok legyenek tudatában annak, hogy milyen fontos a szeretet igazságára és az önátadásra való nevelés, a családpasztoráció foglalja magába a család összes alkotóelemét.

Konkrét javaslatok a család érvényre juttatására

A Dikasztérium tájékoztatójában a kezdeményezések között szerepelnek a családi élet szépségeiről és nehézségeiről szóló találkozók is. Bátorítani kell a család társadalmi értékének elismerését, létre kell hozni a családok és a nehéz helyzetekben segítő lelkipásztorok hálózatát. Különös figyelmet kell fordítani a válságban lévő házaspárokra, valamint az idősekre, felszámolva a „leselejtezés és közöny kultúráját”. A fiatalokkal olyan témákat beszéljenek meg, mint a család, a házasság, a tisztaság, az életre való nyitottság, a közösségi oldalak használata, a szegénység, a teremtett világ tisztelete. A szentév során fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre is.

Kölcsönösség a család és az egyház között

Az „Amoris Laetitia Család” szentév sajátos aspektusa az a szándék, hogy a házastársakat egyre nagyobb mértékben bevonják az egyházmegyei és plébániai struktúrákba, elmélyítve a lelkipásztori munkatársak, szeminaristák, papok családpasztorációs képzését, hogy a családokkal együttműködve képesek legyenek válaszolni korunk kihívásaira. Ezért fontos lesz a család, mint családegyház és az egyház közötti kölcsönösség megvalósítása, hogy felfedezzék és érvényre juttassák egymást, mint nélkülözhetetlen ajándékot a másik számára. Fontos lesz továbbá a család természetéből fakadó misszionárius hivatásának előmozdítása is – olvassuk többek között a Világiak, család és élet dikasztériuma tájékoztatójában.

28 december 2020, 17:51