Keresés

Úrangyala imádság a pápai könyvtárszobában   Úrangyala imádság a pápai könyvtárszobában  

A szeretet kis gesztusai megváltoztatják a történelmet – Ferenc pápa Úrangyala imája

December 26-án az egyház első vértanúját, Szent István diakónust ünnepli, aki Jézus első tanúságtevője volt. Életét a szeretet, az ima és a megbocsátás jellemezte, a végsőkig követte Jézus példáját: megbocsátott üldözőinek, fohászkodott gyilkosaiért. Mi is Jézus világosságából merítve változtassuk meg környezetünket, a szeretet mindennapi kis gesztusaival győzzük le a körülöttünk lévő sötétséget, a rosszra a jóval válaszoljunk – buzdította a híveket Ferenc pápa, majd imákat kért napjaink üldözött keresztényeiért.

Vertse Márta – Vatikán

Beszédében, amelyet az Apostoli Palota Könyvtárterméből intézett a hívekhez, a pápa rámutatott ezeknek a látszólag kis gesztusoknak az értelmére: mint ahogy Szent István vértanú példája hozzájárult Saul megtéréséhez, és Jézus üldözőjéből isteni kegyelem hatására legnagyobb misszionáriusa lett, tanúságunkkal mi is elhinthetjük a hit magvait környezetünkben.

A tanúságtevők Jézus világosságát tükrözik vissza

Karácsony napján az evangélium Jézusról úgy szólt, mint „az igazi világosságról”, aki a világba jött. Olyan világosság, amely „a sötétségben világít”, és a „sötétség nem fogta föl” (Jn 1,9.5). Ma Jézus tanúságtevőjét látjuk, Szent Istvánt, aki ragyog a sötétségben – kezdte beszédét Ferenc pápa. A tanúságtevők Jézus világosságával világítanak, nincs saját fényük. Az egyháznak sincs saját fénye; ezért az egyházatyák az egyházat „a hold misztériumának” nevezték. Mint ahogy a holdnak sincs saját fénye, így a tanúságtevőknek sincs saját fényük, de képesek Jézus világosságát visszatükrözni. Istvánt hamisan vádolták és kegyetlenül megkövezték, de a gyűlölet sötétségében, amit a megkövezésnek az a kínszenvedése jelentett, István felragyogtatja Jézus világosságát: imádkozik gyilkosaiért és megbocsát nekik, mint Jézus a kereszten. István az első vértanú: vagyis az első tanúságtevő, az első a fivérek és nővérek hosszú sorában, akik a mai napig továbbra is elhozzák a világosságot a sötétségbe: személyek, akik a rosszra jóval válaszolnak, akik nem engednek az erőszaknak és a hazugságnak, hanem a gyűlölet spirálját a szeretet szelídségével törik meg. Ezek a tanúságtevők meggyújtják Isten hajnalát a világ éjszakáiban – fejtette ki beszédében a pápa, majd feltette a kérdést:

István tanúságtevő, mert követi Jézus példáját

„Hogyan válhatunk tanúságtevőkké?” Úgy, hogy követjük Jézus példáját, Jézusból merítünk világosságot. Ez minden keresztény útja: kövessük Jézust, merítsünk világosságából. Szent István mutat erre példát: Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon – utalt a pápa Márk evangéliumának szavaira (vö. Mk 10,45). Istvánt diakónusnak választották, diakónus lett, vagyis szolga, és az asztalnál szolgálta a szegényeket, ahogy ezt az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk (vö. ApCsel 6,2). Minden nap arra törekszik, hogy kövesse az Úr példáját és ezt teszi a végsőkig: őt is elfogják, mint Jézust, elítélik és megölik a városon kívül. Jézushoz hasonlóan ő is imádkozik és megbocsát gyilkosainak. Miközben megkövezik, így fohászkodik: „Uram, ne ródd föl nekik ezt a bűnt!” (ApCsel 7,60). István tanúságtevő, mert követi Jézus példáját – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Alázatos bátorsággal hajtsuk végre mindennapi jótetteinket

Majd ismét kérdésekkel folytatta beszédét: felmerülhetne, hogy valóban szükség van-e a jóságnak ezekre a tanúságtételeire, amikor a világban tombol a gonoszság? Mi haszna van imádkozni és megbocsátani? Csak azért, hogy jó példát mutassunk? De mindez mire szolgál? Nem, ennél sokkal többről van szó – adta meg a választ a kérdésekre Ferenc pápa, majd rámutatott az evangéliumi szakasz egy részletére. A szöveg szerint azok között, akikért István imádkozott és akiknek megbocsátott, volt egy „Saul nevű ifjú”, aki „helyeselte meggyilkolását” (8,1). Nemsokkal később, Isten kegyelméből Saul megtér, megkapja Jézus világosságát, azt elfogadja, megtér és Pál lesz, a történelem legnagyobb misszionáriusa. Pál pontosan Isten kegyelméből születik meg, de István megbocsátásán, István tanúságtételén keresztül. Íme megtérésének magva. Annak a bizonyítéka, hogy a szeretet gesztusai megváltoztatják a történelmet: a kicsiny, rejtett, mindennapi gesztusok is. Mert Isten a történelmet azoknak az alázatos bátorsága révén vezeti, akik imádkoznak, szeretnek és megbocsátanak. Olyan sok rejtett szent van, a szomszédunkban élő szentek, az élet rejtett tanúi, akik a szeretet kis gesztusaival megváltoztatják a történelmet – mondta nyomatékkal a pápa.

Apró jótetteink kitárják a kapukat Jézus világosságának

Számunkra is érvényes, hogy legyünk Jézus tanúi. Az Úr azt kívánja, hogy életünkből csináljunk rendkívüli művet hétköznapi gesztusok révén. Ott, ahol élünk, a családban, a munkahelyen, mindenütt arra kaptunk meghívást, hogy Jézus tanúi legyünk. Akkor is, ha csak egy mosollyal ébresztünk világosságot, a világosság nem a miénk, hanem Jézusé, vagy akkor is, amikor csak elmenekülünk a fecsegés és a pletykák árnyékából. És amikor valami rosszat látunk, ahelyett, hogy kritizálnánk, pletykálnánk és panaszkodnánk, imádkozzunk azokért, akik tévedtek és imádkozzunk a kialakult rossz helyzetért. Amikor vita támad, ahelyett, hogy érvényesülni akarnánk, próbáljuk meg elvenni a vita élét, minden alkalommal kezdjük elölről, megbocsátva azoknak, akik megbántottak minket. Apró dolgokról van szó, de megváltoztatják a történelmet, mert kinyitják a kaput, kinyitják az ablakot Jézus világosságának. Szent István vértanú, miközben a gyűlölet köveit dobálták rá, a megbocsátás szavaival viszonozta őket. Így megváltoztatta a történelmet. Mi is minden nap jóra változtathatjuk a rosszat, mint ahogy egy szép közmondás javasolja: „Tedd, mint a pálmafa: köveket dobálnak rá, ő pedig lehullajtja datolyáit”.

A rosszat győzzük le a jóval

Ma imádkozzunk mindazokért, akiket Jézus neve miatt üldöznek. Sajnos nagyon sokan vannak – állapította meg Ferenc pápa. Többen vannak, mint az ősegyházban. Végül Mária oltalmába ajánlotta ezeket a fivéreinket és nővéreinket, akik az elnyomásra szelídséggel válaszolnak, Jézus valódi tanúiként a rosszat a jóval győzik le.

27 december 2020, 09:01