Keresés

Úrangyala imádság Advent negyedik vasárnapján    Úrangyala imádság Advent negyedik vasárnapján  

Készítsük fel szívünket, hogy Jézus megszülessen bennünk! – a pápa Úrangyala imája

Máriához hasonlóan mondjunk mi is „igent” az Úrnak, halogatás nélkül tegyünk konkrét lépéseket a közeledő Karácsony felé – hangzott Ferenc pápa buzdítása Advent utolsó vasárnapján délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Imádságos, tiszta szívvel készüljünk Jézus születésére, ne hagyjuk, hogy a fogyasztói szemlélet elrabolja tőlünk a Karácsonyt. Ne a világjárvány által okozott nehézségek miatt panaszkodjunk, hanem segítsünk a szükséget szenvedőknek, akikre senki sem gondol.

Vertse Márta - Vatikán

A Jézus születésének hírül adásáról szóló evangéliumi szakaszban Mária példája arra szólít bennünket, hogy mi is készen álljunk Isten befogadására. Hiábavaló az ünnep, ha Jézus érkezése nem érinti meg mindannyiunk szívét – fejtette ki elmélkedésében Ferenc pápa.

Az Angyali üdvözlet Máriát sorsdöntő választás elé állította

Advent negyedik és utolsó vasárnapján az evangélium az Angyali üdvözlet történetét beszéli el. „Üdvöz légy!” – mondja az angyal Máriának „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni” (Lk 1,28.31) – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd elemezte Lukács evangéliumának szavait. Ez a bejelentés a tiszta öröm hírüladásának tűnik, amelynek célja, hogy boldoggá tegye Szűz Máriát: kortársai közül ugyanis melyik nő nem álmodott arról, hogy a Messiás anyja legyen? De az örömmel együtt azok a szavak nagy megpróbáltatást is jelentenek Mária számára – magyarázta a pápa, utalással a mózesi törvényre. Mária az Angyali üdvözlet idején még csak József „jegyese” volt és a Törvény szerint a jegyesek között nem lehetett kapcsolat, nem lakhattak együtt. Tehát Mária, ha gyermeket szült volna, megszegte volna a mózesi törvényt és a nők számára rettenetes volt a büntetés, halálra kövezés várt volna rá – utalt Ferenc pápa a Második Törvénykönyvben olvasható előírásra (vö. MTörv 22,20-21). Az isteni üzenet minden bizonnyal világossággal és erővel töltötte el Mária szívét, azonban sorsdöntő választás elé állította: mondjon „igent” Istennek, kockáztatva mindent, beleértve életét is, vagy utasítsa el a meghívást és folytassa tovább megszokott életét.

Mária bátran igent mondott az Úrnak

A pápa ezután elmagyarázta Mária szavainak jelentését. Mária így válaszol az Angyalnak: „Legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Legyen, vagyis fiat. Azonban azon a nyelven, amelyen az evangélium íródott, ez nem pusztán beleegyezés, hanem többet jelent. A „legyen” szóbeli kifejezés egyben erős vágyat, szilárd akaratot jelez arra, hogy valami megvalósuljon. Mária nem azt mondja, hogy „ha meg kell történnie, történjen meg, ha nem lehet mást tenni...”. Nem beletörődés, nem egy gyenge és engedelmes elfogadás, hanem egy erős és élénk vágy kifejezése. Nem passzív, hanem aktív. Mária nem aláveti magát Istennek, hanem csatlakozik Istenhez. Olyan szerelmes, aki készen áll arra, hogy mindenben és azonnal szolgálja Urát. Kérhetett volna egy kis gondolkozási időt, vagy több magyarázatot arra, hogy mi fog történni, esetleg feltételeket szabhatott volna. Ezzel szemben nem veszít időt, nem várakoztatja meg Istent, nem halogatja el a választ.

Mária „igen”-je hozta el számunkra az üdvösséget

Ferenc pápa ezután arra utalt, hogy a mi életünk, lelki életünk is, gyakran halasztásokból áll. Erre a következő példákat hozta fel: „Tudom, hogy jót tesz, ha imádkozom, de ma nem érek rá; majd holnap, holnap, holnap - mindig elhalasztjuk a dolgokat. Tudom, hogy fontos lenne segíteni valakinek, majd holnap és megismételjük a holnapok láncolatát, halogatjuk a tennivalókat”. Ma, Karácsony küszöbén, Mária arra szólít bennünket, hogy ne halasszunk el „igent” mondani. „Imádkoznom kell?” „Igen, és imádkozom”. „Segítenem kell másoknak? Igen, és megteszem, halogatás nélkül. Minden „igen”-nek ára van, de mindig kevesebb, mint amennyibe neki, Máriának került az a bátor és azonnali „igen”, az a „legyen nekem a te igéd szerint”, amely elhozta számunkra az üdvösséget.

Panaszkodás helyett segítsünk a szükséget szenvedőknek

Ferenc pápa ezután feltette a kérdést: „És melyek azok az „igenek”, amelyeket mi mondhatunk?”. Azt tanácsolta, hogy ebben a nehéz időszakban, ahelyett, hogy panaszkodnánk a világjárvány által okozott akadályok miatt, tegyünk valamit azokért, akiknek kevesebb van, mint nekünk: ne magunknak és barátainknak vegyünk egy újabb ajándékot, hanem egy szükséget szenvedőnek, akire senki sem gondol! És a pápa adott egy másik tanácsot is: készítsük fel szívünket, hogy Jézus megszülessen bennünk. Menjünk imádkozni. Ne hagyjuk, hogy magával sodorjon bennünket a vásárlási láz, a fékevesztett roham, hogy ezt meg azt még meg kell tennem. Jézus a fontos – szögezte le a pápa, hozzátéve, hogy a fogyasztói szemlélet elrabolta tőlünk a Karácsonyt. A fogyasztás nem található meg a betlehemi jászolban: ott a valóság van jelen, a szegénység és a szeretet. Készítsük fel szívünket, mint ahogy Mária tette: legyen szabad a bűntől, legyen befogadó, álljon készen, hogy vendégül lássa Istent.

Mária segítségével készüljünk fel Jézus születésére

„Legyen nekem a te igéd szerint”. Ez az utolsó mondata Szűz Máriának Advent utolsó vasárnapján. Felhívás, hogy tegyünk egy konkrét lépést Karácsony felé. Mert ha Jézus születése nem érinti meg életünket, mindnyájunk életét, akkor az ünnep hiábavalóan múlik el – figyelmeztetett rá Ferenc pápa, majd a következő szavakkal zárta beszédét: „Az Úrangyala elimádkozásakor most mondjuk mi is azt, hogy „teljesedjék be bennem a te szavad”: Mária segítsen nekünk, hogy ezt életünkkel mondjuk el, hogy ezekben az utolsó napokban jól felkészüljünk Karácsonyra”.

20 december 2020, 18:41