Keresés

Ferenc pápa a Szent József-szobor előtt Ferenc pápa a Szent József-szobor előtt 

Ferenc pápa: Szent Józseftől tanuljuk meg, hogy alázattal tegyük Isten akaratát

A szerdai audiencia végén a pápa kitért legújabb apostoli levelére, amellyel meghirdette a Szent József-évet: „Fohászkodjunk oltalmáért az egyház számára ebben az időszakban”.

Gedő Ágnes / Debora Donnini – Vatikán

Patris corde Atyai szívvel – kezdetű apostoli levelében december 8-ától egy éven át tartó jubileumot hirdetett a pápa Szent József tiszteletére, akit 150 éve nyilvánított Boldog IX. Piusz pápa az egyetemes egyház védőszentjévé. Szerdán délelőtt, katekézise felolvasása után a híveknek méltatta Jézus nevelőapja, Mária jegyese életét és küldetését. „Isten legdrágább kincseit – Jézust és Máriát – Szent Józsefre bízta, ő pedig teljes hittel, bátran és gyöngéden, atyai szívvel válaszolt Isten megbízására. Fohászkodjunk oltalmáért az egyház számára ebben a mostani időben, és tanuljuk meg tőle, hogy mindig, alázattal cselekedjük Isten akaratát”.

Szent József a keresztény nép szeretetett „atyja”

A pápa által meghirdetett Szent József-év 2021. december 8-ig tart. Az Apostoli Penitenciária dekrétuma rendelkezik a szentévi búcsú elnyerésének szokásos feltételeiről: melyek a szentségi gyónás, szentáldozás, és ima a pápa szándékára. Az üdvtörténetben jelentős szerepet kapott Szent József, akit a keresztény nép mindig nagy szeretettel vett körül. Ezt mutatja a világszerte elterjedt, nagyszámú szerzetesi közösség, konfraternitás, egyházi csoport, mely nevét viseli, követi lelkiségét, nem beszélve a hívők sokaságáról, akik nagy tisztelői Mária jegyesének. Olyan apa, aki képes volt háttérbe húzódni, hogy élete középpontjába Jézust és Máriát állítsa.

Minden valódi hivatás önátadásból ered

Ferenc pápa apostoli levelében megállapítja, hogy sajnos ma gyakran a gyerekek apátlan árvák, mert az apjuk nem képes bevezetni őket az élet tapasztalatába, anélkül, hogy visszatartaná, vagy birtokolná őket, megtanítva nekik a szabad, felelős döntéshozatalt, hogy elinduljanak az életbe. A világnak ma apákra van szüksége és nem uralkodó gazdákra, akik mások birtoklása által akarják önnön ürességüket kitölteni. Világunk elutasítja azokat, akik összekeverik a tekintélyt a tekintélyelvűséggel, a szolgálatot a szolgalelkűséggel, az elnyomással. Nem kér a segélyező szeretetből, a pusztító erőből. Minden valódi hivatás ugyanis az önátadásból ered, nem torpanhatunk meg a puszta áldozatvállalás logikájánál.

10 december 2020, 19:04