Keresés

Az új szentszéki nagyköveteket fogadta Ferenc pápa a Vatikánban Az új szentszéki nagyköveteket fogadta Ferenc pápa a Vatikánban 

A pápa az új nagykövetekhez: egy igazságosabb világért munkálkodjanak

December 4-én délelőtt mutatták be kormányuk megbízólevelét a pápának az új szentszéki nagykövetek. Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a globális kihívások idején legyenek a párbeszéd építői. Működjenek együtt a leselejtezés kultúrájának leküzdéséért, hogy nemes eszményeket és nemzetközi szinten fontos célokat tudjanak megvalósítani.

Gabriella Ceraso / Somogyi Viktória – Vatikán

Tíz új szentszéki nagykövetet fogadott pénteken délelőtt Ferenc pápa az Apostoli Palotában. A diplomaták Jordánia, Kazahsztán, Zambia, Mauritánia, Üzbegisztán, Madagaszkár, Észtország, Ruanda, Dánia és India képviseletében kezdik meg szolgálatukat a Szentszéknél. Az egész emberi családot érintő nagy kihívás időszakában egy széttört világban kezdik meg új küldetésüket.

Ne feledkezzünk meg a szegényekről

Ferenc pápa az új nagykövetekhez intézett beszédében a válságban levő Földről szólt, amelyet már a COVID-19 vírus előtt is sürgető humanitárius problémák sújtottak, amelyek a konfliktusokból, az erőszakból és a terrorizmusból fakadtak világszerte. A gazdasági válság és a klímaváltozás miatt tömegek éheznek és vándorolnak el hazájukból, valamint növekszik a természeti katasztrófák, az éhínség és a szárazság kockázata. Mindehhez a járvány hatásaként hozzájárult, hogy tovább súlyosbodott a társadalomban már egyébként is meglevő egyenlőtlenség. A szegény és sérülékenyebb testvéreink esetében fennáll, hogy mellőzik, kirekesztik őket és elfeledkeznek róluk – mutatott rá a pápa.

Párbeszédre és együttműködésre van szükség

Ezt követően az egységre hívott és emlékeztetett, hogy mindannyian egy bárkában evezünk. „Ma, talán jobban, mint valaha, az egyre inkább globalizálódó világunkban sürgősen őszinte és tiszteletreméltó párbeszédre és együttműködésre van szükség, amely képes egyesíteni bennünket a bolygónkat fenyegető súlyos veszélyek elhárításáért, amelyek elzálogosítják a fiatal nemzedékek jövőjét.” Ferenc pápa utalt a „Fratelli tutti” (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájára, amelyben annak a reményének adott hangot, hogy felismerve minden személy méltóságát, elősegíthetjük az emberek között az egyetemes vágy újjászületését a testvériség megteremtésére.

Segítsük elő a találkozás kultúráját

A Szentszék elkötelezettsége a világban az, hogy az egyetemes közjót szolgálja. Felhívja egyben a figyelmet a személyek, a népek és a nemzetek életéhez kapcsolódó kérdések antropológiai, etikai és vallási aspektusaira. Ennek fényében Ferenc pápa megfogalmazta kívánságát az új szentszéki nagyköveteknek: „Országotok képviselőjeként a Szentszéknél végzett diplomáciai tevékenységetek segítse elő a találkozás kultúráját (Fratelli tutti, 215). Nagy szükség van rá a különbségek és a megosztottságok leküzdéséhez, amelyek gyakran megakadályozzák a nemes eszmények és a nemzetközi közösség által kitűzött célok megvalósítását. Mindenkit arra hívok, hogy mindennap munkálkodjon egy igazságosabb, testvériesebb és egységesebb világ építésén” – zárta beszédét Ferenc pápa az új szentszéki nagykövetekhez.

04 december 2020, 16:44