Keresés

Társadalmi igazságosság Társadalmi igazságosság 

Ferenc pápa videó-üzenetei a társadalmi igazságosságról: legyen szolidáris

A pápa két videó-üzenetet küldött az afrikai és amerikai társadalmi jogokért bizottság bíró tagjainak, akik most tartják először virtuális találkozójukat Peruban november 30. és december 1. között a következő témáról: „A társadalmi igazságosság építése. A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek alapvető jogainak teljes alkalmazása felé”.

Gedő Ágnes / Alessandro Di Bussolo – Vatikán

Ahhoz, hogy új társadalmi igazságosságot alkossunk, be kell látnunk, hogy a keresztény hagyomány soha nem tartotta abszolút értékűnek és érinthetetlennek a magántulajdont, melynek mindig társadalmi funkcióját hangsúlyozta. Amikor a törvényekhez és a joghoz folyamodva megadjuk a szegényeknek a nélkülözhetetlen dolgokat, nem a magunk vagy mások dolgait adjuk nekik, hanem visszaadjuk azt, ami az övék. Erre figyelmeztet Ferenc pápa két videó-üzenetében, melyet a Peruban megrendezett kétnapos tanácskozásra küldött.

A tulajdon másodlagos természetjog

A találkozón részt vesznek bírók, ügyészek, tanácsadók, ügyvédek Argentína, Brazília, Kanada, az USA, Guatemala és Marokkó képviseletében, valamint a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjai is, akik közül sokan jelen voltak tavaly június 3-4-én, a Vatikánban megrendezett csúcstalálkozón. A pápa akkor leszögezte: a tulajdonjog az egyház társadalmi tanítása értelmében másodlagos természetjog, ami a teremtett javak egyetemes rendeltetéséből fakadóan mindenki jogából következik. A társadalmi igazságosság tehát nem alapulhat egyenlőtlenségen, ami feltételezi a gazdagság felhalmozását. A bírók ne mondjanak le erről a lehetőségről – buzdít Ferenc pápa. Bátran és határozottan lépjenek föl, mert a valódi igazságosság boldoggá teszi az országokat és méltóságot ad lakóiknak. Egyetlen ítélet sem lehet igazságos, egy törvény sem lehet jogos, ha egyenlőtlenséget teremt, vagy megfoszt másokat jogaitól, méltóságától, netán erőszakot gerjeszt.

Az új társadalmi igazságosság öt alappillére

A társadalmi igazságosság megteremtésével kapcsolatban elsődleges, hogy a valóságból induljunk ki, ami elég nyomasztó. Az emberiség töredéke él bőségben, míg egyre többen élnek méltatlan körülmények között, emberi jogaikat megsértik vagy figyelmen kívül hagyják. A második feltétele a társadalmi igazságosságnak az, hogy rájöjjünk, együttes erőfeszítést kíván minden jóakaratú ember részéről, hogoy amint a jó és a szeretet fogalma, úgy az igazságosság is olyan feladat, amit napról napra kell elérnünk. Ez – harmadszor – elkötelezett hozzállást sürget az irgalmas szamaritánus példája nyomán. Túl gyakran jelentkezik a kísértés ugyanis, hogy ne törődjünk másokkal, főleg a gyenkébbekkel. Be kell ismernünk, hogy félre szoktuk fordítni a fejünket, nem veszünk tudomást bizonyos helyzetekről, amíg nem érinte minket közvetlenül. Vigyáznunk kell, hogy feltétlenül magunkra vállaljuk a másik fájdalmát és ne csússzunk bele a közöny kultúrájába.

Isten népe vagyunk, nem elitalakulat

A negyedik alappillér egy új társadalmi igazságosság felépítéséhez a történelem megfelelő olvasatában rejlik. Ott találkozunk harcokkal, győzelmekkel és kudarcokkal. Ott találjuk annak a sok embernek a vérét, akik életüket adták egy teljes és átfogó emberiség érdekében. A tapasztalat gyökerei ezek, melyekből ma is táplálkozhatunk. Végül az ötödik támpont Ferenc pápa szerint a nép: vagyis, hogy ne tartsuk magunkat felvilágosult elitalakulatnak. Érezzük, hogy Isten népének részei vagyunk, fáradhatatlanul dolgozzunk a befogadás szellemében; emeljük föl az elesetteket. Akik ugyanis Isten elitharcosainak érzik magukat, könnyen az elitista klerikális magatartásba eshetnek, vagyis a népért dolgoznak, de semmit nem tesznek a néppel együtt, nem érzik a nép részeinek magunkat.

Új bírói gyakorlatot teremteni

Legyünk szolidárisak és igazságosak – összegzi gondolatait Ferenc pápa. Szolidárisan küzdjünk a szegénység, az egyenlőtlenség strukturális okai ellen, illetve a munka, a föld és a lakhely hiányának elhárításáért. A munka, a föld és az otthon adja meg méltóságunkat. Harcolni kell a szociális jogokat és munkajogokat tagadók ellen, ami odavezet, hogy kihasználjunk másokat és elvegyük méltóságukat. Legyünk igazságosak is, mert a szegényeknek adva nem a sajátunkat vonjuk el magunktól, hanem az őket megillető javakat szolgáltatjuk nekik vissza. A kétnapos tanácskozás szolgáljon egy új bírói gyakorlat megteremtésére, melynek révén az emberiség a közeljövőben teljességben és békében élhet.

01 december 2020, 11:25