Keresés

Ferenc pápa 2018-ban találkozott a passzionistákkal a Vatikánban Ferenc pápa 2018-ban találkozott a passzionistákkal a Vatikánban 

Pápai üzenet a passzionisták jubileumára: Korunk keresztre feszítettjeit szolgálják

Ferenc pápa üzenetben köszöntötte az alapítása háromszázadik évfordulóját ünneplő passzionista rend legfőbb elöljáróját. Új módokon hirdessék a szenvedő Krisztus szeretetét, tanúskodva karizmájuk iránti hűségükről. Ne csak szavakkal, hanem konkrét tettekkel szolgálják az evangéliumot, a szegények, a gyenge és kiszolgáltatott emberek megsegítésével.

Gedő Ágnes – Vatikán

A Jézus Krisztus Kínszenvedésének Kongregációja legfőbb elöljárójának, Joachim Rego atyának címzett üzenetében a pápa örömmel csatlakozik lélekben a rend tricentenáriumi ünnepségéhez. A passzionisták hivatása, hogy megéljék és hirdessék Krisztus szenvedésének emlékét, a húsvéti misztériumot helyezzék életük középpontjába.

A megújulás biztosítja a folytonosságot

Ez a karizma – hasonlóan a többi szerzetesi karizmához – annak az üdvözítő szeretetnek a kisugárzása, amely a szentháromság misztériumából fakad, és a Keresztre feszített szeretetében nyilatkozik meg. A gondviselés által kiválasztott személyre kiárad, majd átterjed egy közösségre, hogy aztán az egyházba beépülve szolgáljon az adott történelmi pillanatban. Ahhoz, hogy a karizma időtálló legyen, folyamatos megújulásra van szükség, az idők jeleinek megfelelő olvasatára és arra, hogy választ adjon az emberiség várakozásaira. Ma mindenkinek egyértelmű, hogy világunkban már semmi nem a régi – állapítja meg üzenetében a pápa. Az emberiség olyan változások kereszttüzében van, melyek nemcsak azokat a kulturális irányzatokat kérdőjelezik meg, melyek idáig gazdagították, hanem magának létezésének a belső felépítését is. A passzionistáknak is az a feladatuk, hogy új életstílussal és nyelvi formákkal hirdessék a megfeszített Krisztus szeretetét, ezáltal tanúskodva identitásuk szívéről.

Hála, prófécia és remény

A rend három téma köré csoportosította küldetése megújulását: a hála, a prófécia és a remény mottójával. A pápa üzenetében megállapítja: a hála az a tapasztalat, amely a Magnificat magatartásával éli meg a múltat és az eucharisztikus magatartással halad a jövő felé. A passzionisták hálája a krisztusi szenvedés emlékezetének gyümölcse (memoria passionis). Aki belemerül a kereszten önmagát odaajándékozó szeretet szemlélésébe és hirdeti azt, meghosszabbítja a történelemben, élete pedig kiteljesedik és boldog lesz.

A prófécia a Szentlélekben való gondolkodást és beszédet jelenti. Aki az imádságot lelke lélegzéseként éli meg, az érzékeli a Szentlélek indíttatásait. Ezáltal a hirdetett szó mindig megfelel a jelen szükségleteinek. A passió emlékezete tegye a klerikus szerzetes kongregációt a Keresztre feszített szeretetének prófétáivá egy olyan világban, mely egyre inkább elveszti a szeretet értelmét.

A remény az, amikor látjuk, hogy az elhalt magból kikelő búzakalász harmincszor, hatvanszor, százszor annyit hoz. Amikor megérezzük, hogy egyre fogyó szerzetesi és plébániai közösségeinkben továbbra is működik a Szentlélek alkotó ereje. Ezáltal bizonyosak vagyunk az Atya irgalmában, mely sosem hagy el minket. A remény az, amikor örvendezünk azért, amink van, nem pedig panaszkodunk azért, amink hiányzik. Ne hagyjuk elrabolni az evangelizálás örömét! – buzdítja a pápa a passzionistákat, utalva Evangelii gaudium – kezdetű apostoli buzdítására.

Szenvedély Jézus és népe iránt

Keresztelő Szent Pál, rendjük alapítója Jézus szenvedését Isten szeretetének legnagyobb és legcsodálatosabb művének nevezte. Ez a szeretet égette őt és szerette volna lángra gyújtani a világot missziós tevékenységével. A pápa most arra bátorítja a passzionistákat, hogy érezzék ezt a tüzet, amely a passió emlékében gyökerezik. Ma különösen fontos emlékeztetni rá, hogy a küldetés szenvedély Jézus iránt, de ugyanakkor szenvedély Jézus népe iránt is. Amikor a keresztre feszített Jézus előtt állunk, akkor felismerjük teljes szeretetét, ami méltóságot ad nekünk és támaszt. Ha nem vagyunk vakok, akkor azonban azt is érzékeljük, hogy Jézus tekintete kitágul és szeretetével bevonja egész népét. Identitásunk nem érthető e nélkül a hovatartozás nélkül.

Korunk keresztre feszítettjeit segítsék

Üdvzötítőnk feltámadt és nem hal meg többé, misztikus teste, az egyház és valamennyi ember szenved és meghal ma is. Ne fáradjatok bele elkötelezettségetekbe, hogy válaszoljatok az emberiség szükségleteire! Ez a missziós hivatás elsősorban korunk keresztre feszítettjeire irányuljon: a szegényekre, a gyengékre, az elnyomottakra és az igazságtalanságok miatt kiselejtezettekre. Csak aki szeretetből vállalta a keresztet - mint Jézus - képes megsegíteni a történelem többi megfeszítettjét. Nem lehet meggyőzni másokat Isten szeretetéről pusztán a szavak hirdetésével. Konkrét gesztusokra van szükség, hogy szeretetünkben megtapasztalják az önátadó szeretetet. Ez akkor lehetséges, ha osztozunk a keresztre feszítésük helyzeteiben, életünket áldozzuk ügyükért, bár tudjuk, hogy a hirdetés és a hitbeli befogadás a Szentlélek működését igényli. Ferenc pápa végül áldását adja a Jézus Krisztus Kínszenvedésének Kongregációjára, mely november 22-én, Pietro Parolin bíboros szentmiséjével kezdi meg jubileumát.

 

20 november 2020, 13:21