Keresés

Faültetés Veronában a fesztivál programja keretében  Faültetés Veronában a fesztivál programja keretében  

Pápai videóüzenet a Társadalmi Tanítás veronai fesztiválra: éljük a jövő emlékezetét

Veronában tartják november 26-a és 29-e között a „Jövő emlékezete” címmel az egyház Társadalmi Tanítása Fesztiválját, melynek kezdetére Ferenc pápa videóüzenetet küldött az online találkozó résztvevőinek. Ebben kifejti, hogy az egyház bátor reménységgel tekint előre, anélkül, hogy a nosztalgia csapdájába esne.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

Ez a mostani tizedik találkozó más jellegű, mint az eddigiek, hiszen a résztvevők csak internetes kapcsolat révén találkoznak egymással, másfelől pedig mert nincs jelen többé don Adriano Vincenzi, aki a fesztivál alapítója. A 68 éves korában elhunyt Vincenzi atyára Ferenc pápa a „Fratelli tutti” enciklikája egyik gondolatával emlékezett: „Nemeslelkűség olyan folyamatokat elindítani, melynek gyümölcsét mások aratják le, a magvetőnek a jó titkos erejébe vetett reményével” (FT 196).   

A „Jövő emlékezetét” a keresztény ember reménységgel éli  

A fesztivál címe a „Jövő emlékezete”, ami elsőre idegennek tűnhet, de valójában teremtő erejű, hiszen olyan alkotó tevékenységre hív, amely mintegy arra szólít, hogy látogassuk meg a jövőt. Ennek keresztény neve a reménység, a szív erénye, mely nem zárkózik sötétségbe, nem áll meg a múltban, de a jelenben sem éldegél, hanem képes meglátni a holnapot. A holnap a keresztény ember számára a megváltott életet jelenti, a szentháromságos szeretettel találkozás örömét - szól a pápa üzenete. Az egyház a végidőre irányuló tekintettel és szívvel nem esik a nosztalgia csapdájába. Minthogy egy orosz író szerint „csak az létezik, amire Isten emlékezik”, ezért a keresztény nem őrzi nosztalgikusan a múltat, hanem az Atya örök emlékezetéhez járul. A nosztalgia ugyanis megállítja a kreativitást, az embert merevvé teszi a társadalmi, politika és egyházi környezetben. Viszont, ha az emlékezet a szeretethez és a tapasztalathoz kapcsolódik, akkor az ember egyik legmélyebb jellegzetessége lesz.     

Egész életünk liturgia, anamnézis, Krisztus Húsvétjának örök emlékezete    

Tágabb összefüggésben fejtette ki Ferenc pápa az emlékezet eredetét. A keresztségben születünk arra az Életre, ami ajándék, közösség Istennel, a többiekkel és a teremtett világgal. Hivatásunk arra szól, hogy ezt az életet Istennel közösségben éljük, az ima bensőségességében, a felebarát iránti szeretetben és felelősen az anyaföld iránt. Az ajándékba kapott élet magának Krisztusnak az élete, amit a mi életünkben kell megvalósítani. Beleojtva a szentháromságos szeretetbe, leszünk képesek az emlékezetre, Isten emlékezetére. Csak a szeretet nem merül feledésbe, mert értelmét az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetében találja meg. Ebben az értelemben egész életünk liturgia, anamnézis, Krisztus Húsvétjának örök emlékezete.

Keresztényként a társadalomba illeszkedve Isten életét nyilvánítjuk ki

Az idei fesztivál értelme abban áll – hangsúlyozza Ferenc pápa videóüzenete –, hogy úgy éljük a jövő emlékezetét, hogy elköteleződünk és így az egyház Isten nagy népeként már itt a földön építheti Isten Országának kezdetét és magját – utalással a Lumen Gentium zsinati tanításra. Keresztényként a társadalomba illeszkedve, Isten életét nyilvánítjuk ki, amit a keresztségben kaptunk, hogy már most az eljövendő életre emlékezzünk, melyben együtt leszünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek előtt. Ez a magatartás segít abban, hogy legyőzzük az utópia kísértését, hogy az Evangélium üzenetét lefokozzuk merőben szociológiai szempontokra vagy pedig különféle gazdasági elméletek vagy politikai frakciók „marketingjébe” fogjunk bele.     

Hidak építői vagytok, akik ha találkoznak, nem találnak falakat, csak arcokat

A világban Isten élete erejével és teremtőképességével vagyunk jelen, így megigézhetjük az emberek szívét és tekintetét Jézus evangéliuma számára. Segíthetünk nekik abban is, hogy termékennyé tegyük az új inkluzív gazdaságot és a szeretetre képes politikát. Ferenc pápa üzenete befejező részében a veronai Társadalmi Tanítás Fesztivál rendezőihez és internetes résztvevőihez fordult, a vállalkozói szféra szakembereihez, az intézményes világ, a szövetkezetek, a gazdaság és a kultúra képviselői felé, így bíztatva őket: Folytassátok elkötelezettségeteket don Adriano Vincenzi nyomdokain haladva, aki veletek együtt jelölte ki a megismerés és képzés útját az Egyház társadalmi tanításához. Hidak építői vagytok, olyan emberek, akik, ha találkoznak, nem találnak falakat, csak arcokat – zárta videóüzenetét Ferenc pápa.

Don Vincenzi a gazdasági élet keresztény szellemű működtetését vizsgálta és támogatta

Az üzenetben említett don Adriano Vincenzi, veronai egyházmegyés pap, aki 68 éves korában ez év február 13-án, hirtelen támadt súlyos betegség következtében hunyt el. Tíz évvel ezelőtt ő alapította meg az Egyház Társadalmi Tanítása veronai fesztivált, melyen a keresztény szemléletű vállalkozói szféra képviselői találkozhattak egymással és ismerhették meg a Katolikus Egyház társadalmi tanítását. Don Vincenzi élete szorosan összekapcsolódott a Giuseppe Toniolo Kutató-intézettel, mely többek között a gazdasági élet keresztény szellemű működtetését vizsgálta és támogatta, jeles módon szövetkezeti vállalkozások formájában.

        

27 november 2020, 18:24