Keresés

A rátermettséget hangsúlyozta a pápa A rátermettséget hangsúlyozta a pápa  

Talentumainkat jóra használjuk fel – Ferenc pápa Úrangyala imája

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében a pápa arra buzdította a híveket, hogy mint Krisztus tanítványai, a jóra használjuk fel a kapott adományokat: a hitet, az evangéliumot, a Szentlelket, a szentségeket.

Vertse Márta – Vatikán

Az Úr jól ismer bennünket, tudja, hogy nem vagyunk egyformák, így képességeink szerint osztja szét közöttünk adományait, a talentumokat.

A talentumokról szóló példabeszéd része az utolsó időkről szóló tanításnak

A liturgikus év utolsó előtti vasárnapján az evangélium a talentumok híres szavait idézi fel (vö. Mt 25,14-30) – kezdte beszédét Ferenc pápa. Része Jézus utolsó időkre vonatkozó tanításának, amely közvetlenül megelőzi kínszenvedését, halálát és feltámadását. A példabeszéd egy gazdag úrról szól, akinek útra kell indulnia és hosszú időre el kell távoznia otthonából. Vagyonát három szolgájára bízza: az elsőnek öt talentumot ad, a másodiknak kettőt, a harmadiknak egyet. Jézus kifejti, hogy a szétosztás „kinek-kinek rátermettsége szerint” történik – jegyezte meg a pápa, hozzátéve, hogy az Úr így tesz mindnyájunkkal: jól ismer bennünket, tudja, hogy nem vagyunk egyformák és senkivel sem akar kiváltságosként bánni a többiek kárára, hanem mindenkire képességei szerint bízza rá tőkéjét.

Az Úr elzavarja haszontalan szolgáját

Az úr távolléte alatt az első két szolga nagyon szorgalmas, olyannyira, hogy megkétszerezik a rájuk bízott összeget. Nem így a harmadik szolga, aki egy gödörben rejti el a talentumot, hogy ne kockáztasson. Ott hagyja, védve a tolvajoktól, anélkül, hogy kamatoztatná. Amikor az úr visszatér, magához hívja a szolgákat, hogy adjanak számot tetteikről. Az első kettő bemutatja befektetésének jó gyümölcsét. A gazda megdicséri és megjutalmazza őket és meghívja őket, hogy örüljenek vele együtt. A harmadik azonban, amikor észreveszi, hogy tévedett, azonnal mentegetni kezdi magát: „Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy: aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben menten a földbe ástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd”. Védekezik lustasága miatt és urát vádolja „szigorúsággal”. Akkor az úr megrója: „haszontalan, lusta szolgának” nevezi, elveteti tőle a talentumot és elzavarja házából.

Isten és felebarátaink szolgálatára kamatoztassuk a kapott adományainkat

Ez a példabeszéd mindenkinek szól, de mint mindig, különösen nekünk, keresztényeknek – magyarázta Ferenc pápa. Mint emberi lények, mindnyájan kaptunk Istentől egy jelentős „vagyont” elsősorban magát az életet, azután pedig a különböző fizikai és spirituális képességeket. Mint Krisztus tanítványai, megkaptuk a hitet, az evangéliumot, a Szentlelket, a szentségeket. Ezeket az adományokat arra kell felhasználni, hogy jót cselekedjünk ebben az életben, szolgálva Istent és a testvéreket.

Ha jóra használjuk fel adományainkat, beléphetünk Isten örömébe

Életünk végén, személyes ítéletünkkor Isten a Paradicsommal, az örök élettel jutalmazza azokat, akik adományait jóra használták fel. Ha azonban megpróbálok „ravaszkodni”, bezárom talentumaimat a páncélszekrénybe, saját magam kizárom magam Isten ünnepségéről, amely a Szeretet ünnepe. Például, ha egy pap, aki megkapta Krisztustól az evangéliumot, soha nem prédikál, nem tart katekézist, nem viszi el az evangéliumot a betegeknek és a szegényeknek, hogyan léphetne be Ura örömébe? - kérdezte a pápa, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ne ítélkezzünk mások felett, inkább vizsgáljuk meg saját magunkat. És ne feledjük, hogy Isten a legnagyobb bűnöst is üdvözítheti.

Szűz Mária tanítson meg minket a gondoskodó szeretetre, a szolgálatra

Szűz Mária magától Istentől kapta Jézust, de nem tartotta meg saját magának, hanem a világnak, népének adta. Őtőle tanuljuk meg az istenfélelmet, de ne a rettegést. Tanuljuk meg mindenekelőtt a gondoskodó szeretetet, egymás szolgálatát, hogy az Úr, visszatértekor, így találjon bennünket, amint elkötelezzük magunkat adományai gyümölcsöztetésében – fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa.

15 november 2020, 21:24