Keresés

A megszentelt élet ünnepe tavaly február 2-án a Szent Péter bazilikában  A megszentelt élet ünnepe tavaly február 2-án a Szent Péter bazilikában  

Ferenc pápa Motu proprio formájú apostoli levele a karizmák hitelességéről

November 4-én tették közzé Ferenc pápa Motu proprio formájában írt apostoli levelét, mely a karizmák hiteles jelének az elbírálásáról szól. Ennek legfontosabb jegye az egyháziasság, elbírálója pedig a megyéspüspök a saját egyházmegyéjében. A Motu proprio a kódex 579-ik kánonját megváltoztatja: „A megyéspüspök a saját területén a megszentelt élet újabb intézményét csak a Szentszék előzetes írásbeli engedélyével hozhatja létre”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

„A karizma hitelességének világos jele az egyháziassága, az a képessége, hogy harmonikusan tud beleilleszkedni mindenki javára Isten Szent Népe életébe” (Ev. Gaud. apost. buzd. 130). A híveknek joguk van arra, hogy a főpásztorok értesítsék őket a karizmák hitelességéről és azoknak a személyeknek a megbízhatóságáról, akik azok alapítóiként jelentkeznek. A karizmák egyháziasságának és megbízhatóságának a megkülönböztetése a helyi egyházak főpásztorainak egyházi felelőssége. Ez a megszentelt élet összes formája iránt mutatott gondos törődésben fejeződik ki, főként a megszentelt élet új intézményei és az apostoli élet új társaságai felállításának alkalmasságát érintő értékelés döntő feladatában. Kötelesen meg kell felelni az adományoknak, amit a Szentlélek támaszt a részegyházban, nagylelkűen, hálaadással befogadva azokat; egyidejűleg el kell kerülni, „hogy meggondolatlanul hívjanak életre haszontalan vagy életképtelen intézményeket” (II. Vat. Zsin. PC 19).

Az Apostoli Szentszék segítségével

Az Apostoli Szentszéket illeti, hogy kísérje a főpásztorokat a megkülönböztetés folyamatában, mely elvezet az egyházmegyei jogú új intézmény vagy új társaság egyházi elismeréséhez. A megszentelt életről szóló apostoli buzdítás megállapítja, hogy „életképességüket az egyházi tekintélynek kell megvizsgálnia, melynek feladata, hogy bizonyítsa a célkitűzés hitelességét, és elkerülje a nagyon hasonló intézmények szaporodását, ami a szétaprózódás veszedelmével jár” (Ap. buzd. VC 4). A megszentelt élet új intézményei és az apostoli élet új társaságai ennélfogva az apostoli Szentszék hivatalos elismerését igénylik, amit egyedül illet meg a végső döntés.   

Püspöki döntés az egyetemes egyház szélesebb távlatában

A püspök részéről a kánoni felállítás meghaladja a puszta egyházmegyei szintet és azt kiemeli az egyetemes egyház szélesebb távlatában. Ugyanis „a megszentelt élet és az apostoli élet új társaságai minden új intézménye természeténél fogva, még akkor is, ha egy részegyház kereteiben támadt, az egyháznak szánt adományként nem elszigetelt vagy jelentéktelen valóság, hanem bensőleg hozzátartozik, az egyház szívén fekszik, mint küldetésének alapvető eleme” (Levél a megszenteltekhez, III, 5).         

Új intézményt csak a Szentszék előzetes írásbeli engedélyével lehet létrehozni    

Ebben a távlatban elrendelem az 579-es kánon módosítását, melyet a következő szöveg helyettesít: „A megyéspüspök a saját területén a megszentelt élet újabb intézményét csak a Szentszék előzetes írásbeli engedélyével hozhatja létre”.  

Végül Ferenc pápa elrendeli a Motu proprio formájában írt apostoli levél határozott és szabályos betartását, melyet az Osservatore Romano közöl és ami 2020. november 10-én lép életbe. Az apostoli levelet Ferenc pápa november elsején, Mindenszentek napján írta alá, pápasága nyolcadik évében.

04 november 2020, 17:01