Keresés

Diákok az iskolában Diákok az iskolában 

Ferenc pápa a piaristákhoz: a személy és a teremtett világ tiszteletére neveljenek

A pápa üzenetet küldött a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjai Rendjének, vagyis a piaristáknak, melyben emlékeztet: a megszentelt életet élők fontos feladata a nevelés. Újítsák meg elkötelezettségüket és lelkesedésüket Kalazanci Szent József karizmája nyomán.

Gedő Ágnes / Benedetta Capelli – Vatikán

A személy értékének felmutatása, befogadása és bevonása: ezt a három cselekvési irányt jelölte ki a pápa a piaristáknak, akik november 12-14-ig online tanácskoznak a globális nevelési egyezményről. Pedro Aguado Cuesta legfőbb elöljárónak címzett levelében a pápa aláhúzza: A megszentelt élet kezdettől fogva az élvonalban járt éppen Kalazanci Szent József példája nyomán, aki Rómában megalapította az első ingyenes népiskolát, mely mindenki előtt nyitva állt. Ma az egyház arra hívja a piaristákat, hogy identitásukból kiindulva megújítsák ezt a célkitűzést. Köszönet lelkes munkájukért.

Békés jövőre nevelni a fiatalokat

A pápa által megjelölt első szempont a személy kibontakoztatása, méltóságán keresztül, hogy felszínre hozzuk a benne rejlő sajátosságokat, szépséget, egyediséget, s egyben kapcsolatteremtési képességét másokkal és a környező valósággal. A nevelőnek az a feladata, hogy olyan kompetenciákat és erőforrásokat szabadítson föl az emberben, amelyek révén együtt építhetünk egy igazságos és békés jövőt.

Nevelni, igét hirdetni és átalakítani

A második szempont, amire a pápa ráirányítja a piaristák figyelmét, a befogadás. Vagyis úgy kell dolgozni a gyerekekkel és a fiatalokkal, hogy megtanulják a kapcsolatteremtést, a csoportmunkát, a beleérző viselkedést, ami elutasítja a kiselejtezés kultúráját. Fontos ugyanakkor, hogy a diákok megtanulják közös otthonunk védelmét, megóvni a földet az erőforrások kizsákmányolásától. Mértéktartó életstílust kell elsajátítaniuk, a lehető legjobban kihasználva a megújuló energiát, tiszteletben tartva az emberi és természeti környezetet, a szubszidiaritás és a szolidaritás elvét, valamint a körkörös gazdaságot. (A körkörös gazdaság fogalma a fenntarthatóság egy új perspektívája, mely egyre szélesebb körben terjed. Az elképzelés a természet világából indul ki, melynek minden eleme erőforrás a tápláléklánc következő szintje számára, így semmi nem marad felhasználatlanul. A körkörös (vagy körforgásos) gazdaság koncepciója megkérdőjelezi a termelés és a fogyasztás jelenleg uralkodó lineáris modelljét.)

Új szemmel tekinteni a világra

A piaristákhoz intézett üzenetében Ferenc pápa kitér a nevelés harmadik fő szempontjára: aktívan bevonni a diákokat a folyamatokba, hogy a hallott ismeretek ne merüljenek feledésbe. Ezáltal megadjuk a gyerekeknek és a fiataloknak a lehetőséget, hogy kritikai szemmel tekintsenek a világra, amit örökül hagyunk rájuk. Képesek legyenek fölfogni a gazdasági, politikai, fejlődési és haladási problémákat, és olyan megoldásokat javasoljanak, melyek valóban az embert és az egész emberi családot szolgálják az átfogó ökológia távlatában. A piarista legfőbb elöljáróhoz címzett levelében végül a pápa imáiról biztosítja a rendet. Az Úrhoz fohászkodik, hogy a megszentelt élet is lényegi része legyen a globális nevelési egyezménynek ebben a történelmi pillanatban.

A piarista rend negyedik fogadalma

A piarista rend katolikus tanító szerzetesrend. Teljes neve: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, azaz a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje, röviden piaristák. Régebbi magyar elnevezése: kegyestanítórend vagy kegyesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást vállalják.

12 november 2020, 15:43