Keresés

Adventi reményteljes várakozás Adventi reményteljes várakozás 

Ferenc pápa: Ebben a nehéz pillanatban Advent adja nekünk a reményt

Szerdai katekézise után a pápa a hívekhez intézett köszöntésében szólt Advent jelentőségéről. Arra kér, hogy imádkozzunk a Karácsonyt előkészítő időszakban. Jézus már most itt van a kicsinyekben és a rászorulókban és felkészít a vele való nagy találkozásra.

Gedő Ágnes / Michele Raviart – Vatikán

A remény az üdvözítő igazságban, a fény, mely erősebb, mint a sötétség, az út, ami átalakítja szívünket – ezt jelenti Advent, és erre emlékeztette Ferenc pápa a világegyház hívet a szerdai általános audiencia végén. Ebben a sokunk számára nehéz időben igyekezzünk újra fölfedezni azt a nagy reményt és örömöt, amit Isten Fiának eljövetele ajándékoz nekünk – mondta a francia híveknek a pápa.

Krisztus visszatérésére várva

Olasz köszöntésében így buzdított: Krisztus, a Mindenség Királyának most tartott ünnepe megmutatja nekünk, hogy Jézus megszabadított minket a sötétség hatalmából, hogy befogadjon minket Országába, és hogy hiteles tanúi legyünk üdvözítő igazságának. Krisztus Király ünnepének imáiról szólt a német híveknek, mely figyelmünket ráirányítja Jézus visszatérésére az idők végén. Azt is üzeni, hogy Krisztus már most eljön a kicsinyekben és a rászorulókban, hogy fölkészítsen teljességben a vele való nagy találkozásra.

Világosság gyúl szívünkben

Az angol ajkú híveknek Ferenc pápa a négy adventi vasárnap által bejárt útról beszélt. Adventtel kezdődik a liturgikus év, amikor Krisztus fénye megvilágítja az ösvényeket, melyeken járunk, és eloszlatja a sötétséget szívünkből. A spanyol híveknek a pápa egy lelki mozaikot vázolt föl, arra bátorítva őket, hogy imádkozzanak Advent idején Isten szava fényében. A Szentlélek ezáltal bevilágíthatja előttünk a követendő utat, átalakítja szívünket, mialatt várakozunk Urunk Jézus megszületésére.

A hajnali Roráte fénye

A szerdai audiencia végén Ferenc pápa a lengyel katolikusokat köszöntötte. A sötétséget legyőző világosság jól megjelenik a Roráte – hajnali szentmiséken. A kifejezés Izajás könyvéből származik, Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum / Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat. A Szűz Mária tiszteletére celebrált, a decemberi sötét hajnalokon gyertyafénynél bemutatott szentmisék az új nap születésének várakozását adják.  

27 november 2020, 11:54