Keresés

angelus Papa Francesco angelus Papa Francesco 

Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága: Az igazi hatalom mások szolgálatában áll

A gyilkos szőlőművesekről szóló történetet magyarázta Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala imádsága előtt. Ezzel a nagyon kemény példabeszéddel Jézus beszélgetőtársait saját felelőségükkel szembesíti és ezt rendkívül egyértelműen teszi. De ne gondoljuk, hogy ez a figyelmeztetés csak azokra vonatkozik, akik akkor elutasították Jézust, hanem érvényes minden időre, így a miénkre is.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A mai evangéliumban (vö Mt 21,33-43) Jézus, előre látva szenvedését és halálát, elmondja a gyilkos szőlőművesek történetét, hogy figyelmeztesse a főpapokat és a nép véneit, hogy téves úton indulnak el – kezdte beszédét a pápa  Ez az út ugyanis rossz szándékot táplál iránta és az ő megsemmisítésére törekszik.  

A történet csúcspontja, amikor a gazda úgy dönt, hogy saját fiát küldi el hozzájuk

Az allegorikus elbeszélés egy olyan gazdáról szól, akinek – miután sokat fáradozott a szőlőjéért – útra kellett kelnie, ezért szőlejét földművesekre bízta. Aztán a szüret idején szolgákat küld a termésért, de a szőlőmunkások botokkal fogadják őket és néhányat meg is ölnek közülük. A gazda újabb szolgákat küld, akikkel éppúgy elbánnak. A történet csúcspontja, amikor a gazda úgy dönt, hogy saját fiát küldi el hozzájuk: ám a szőlőmunkások őt sem tisztelik, sőt, arra gondolnak, hogy eltávolítják őt az útból, így megszerzik a szőlőt és tényleg meg is ölik őt. A szőlő képe világos, a népet jelképezi, amit az Úr választott és gonddal alakított. A gazdától küldött szolgák a próféták, Isten küldöttei, míg a fiú Jézus alakja. És ahogy a prófétákat elutasították, éppúgy Krisztust is elvetették és meggyilkolták. Az elbeszélés végén Jézus megkérdezi a nép vezetőitől: „Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel?”. Ők pedig, az elbeszélés logikájától fogva, saját ítéletüket mondják ki: a gazda – mondják – keményen megbünteti a gonoszokat és „szőlejét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést.” 

Jézus beszélgetőtársait saját felelőségükkel szembesíti            

Ezzel a nagyon kemény példabeszéddel Jézus beszélgetőtársait saját felelőségükkel szembesíti és ezt rendkívül egyértelműen teszi – hangsúlyozta Ferenc pápa. De ne gondoljuk, hogy ez a figyelmeztetés csak azokra vonatkozik, akik akkor elutasították Jézust, hanem érvényes minden időre, így a miénkre is. Isten ma is várja szőlejének gyümölcsét azoktól, akiket elküldött oda dolgozni. Mindnyájunktól. Minden korban, akik hatalmi felelősséget, bármiféle felelősséget hordoznak, akár az egyházban is, az Isten népében, kísértést szenvedhetnek, hogy saját érdekeikért járjanak el, Isten ügyei helyett. Jézus pedig azt mondja, hogy az igazi hatalom szolgálattá válik, a szolgálatban áll, nem pedig mások kihasználásában, hiszen a szőlő nem miénk. A hatalom szolgálatot jelent és így kell gyakorolni, mások javára és az evangélium terjesztésére. Csúnya dolog, amikor az egyházban a hatalom felelősségét hordozó emberek a saját érdekeiket keresik – emelte ki a pápa.

A tekintély magatartását felelősséggel hordozzuk

 Szent Pál a mai liturgia második olvasmányában azt mondja nekünk, hogy milyen jó dolog munkásnak lenni az Úr szőlejében: „Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos” (Fil 4,8) – hangsúlyozta a pápa és nyomaték kedvéért megismételte az apostol szavait. Mindaz, ami igaz, nemes, tiszta, kedves, dicséretes, ami erényes, a mi mindennapi elkötelezettségünk tárgya. Ez a tekintély magatartása, egyúttal mindnyájunké is, kinek-kinek a saját kicsi dolgában, amiben felelősséget hordoz. Ezáltal az életszentségben mind gazdagabb egyházzá válunk, és így az Atyát dicsőítjük meg, a Fiút, aki végtelen gyengédséggel szeret, aki továbbra is üdvösséget szerez nekünk, és a Szentlelket, aki megnyitja nekünk a szívet a javak teljessége felé. Forduljunk most a Boldogságos Szűz Mária felé és lélekben társuljunk a Pompeji Mária kegyhelyen összegyűlt hívekhez és október havában elkötelezetten újítsuk meg rózsafüzér imádságunkat – fejezte be Ferenc pápa az Úrangyala imádság előtt mondott beszédét.

04 október 2020, 16:52