Keresés

Vatican News
2020.10.04 Angelus 2020.10.04 Angelus  (Vatican Media)

Ferenc pápa: az emberi testvériség és a teremtésvédelem az átfogó fejlődés útja

A gyilkos szőlőművesekről szóló vasárnapi evangéliumi szakasz elemzése és az Úrangyala imádság után Ferenc pápa kitért szombati assisi útjára, ahol aláírta a „Mindnyájan testvérek” kezdetű szociális enciklikáját a testvériségről és a társadalmi barátságról. „Az idők jelei jegyében az emberi testvériség és a teremtett világ védelme jelenti az átfogó fejlődés útját”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Szent Ferenc sírjánál kapta a sugallatot a pápa mindkét enciklikájára

Tegnap Assisiben voltam – kezdte beszédét  a pápa –, hogy aláírjam a Mindnyájan testvérek új enciklikát a testvériségről és a társadalmi barátságról. Istennek ajánlottam Szent Ferenc sírjánál, akitől a sugallatot kaptam, minként a megelőző Laudato si’ enciklikámra is. Az idők jelei világosan megmutatják, hogy az emberi testvériség és a teremtett világ védelme alkotják az egyetlen lehetséges utat az átfogó fejlődés és a béke felé, amit a szent pápák, XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál már korábban jeleztek.

Újraindul az Osservatore Romano nyomtatott kiadása

Ma itt a téren, és persze a téren kívül is, örömmel ajándékozom nektek az új enciklikát az Osservatore Romano rendkívüli kiadásában, mely ezzel a számmal újrakezdi a papíralapú napi nyomtatott megjelenését. Szent Ferenc kísérje a testvériség útját az egyházban minden vallás hívői között és az összes nép körében.  

Lezárul a „Teremtés Ideje”, mely szeptember elsején kezdődött

Ma zárul a „Teremtés Ideje”, mely szeptember elsején kezdődött és amelynek során megünnepeltük a Föld jubileumát, együtt a különféle keresztény egyházakból való testvéreinkkel. Köszöntöm a klímavédő katolikus világmozgalmat, a Laudato si’ különféle köreit és a társulatokat, melyek az átfogó ökológia jegyében kötelezték el magukat. A pápa örömének adott hangot azokért a kezdeményezésekért, melyeket különféle helyeken folytatnak, főként a Pó folyó torkolatvidékén.

A száz éves Stella maris mű köszöntése a tenger népeinek a támogatására

Száz évvel ezelőtt éppen október 4-én kezdődött Skóciában a „Stella maris” mű, a tenger népeinek a támogatására. E fontos évforduló kapcsán bátorítom a tengeri lelkészeket és önkénteseket, hogy örömmel tanúskodjanak az egyház jelenlétéről a tengeri kikötőkben a tengerészek, a halászok és családjaik körében.

Ferenc pápa megemlékezett don Olinto Marella boldoggá-avatásról            

Ferenc pápa megemlékezett don Olinto Marella boldoggá-avatásáról, melyet szombaton Bolognában tartottak. A Chioggia egyházmegyéből származó új boldog Krisztus szíve szerint való pásztor volt, a szegények atyja, a gyengék védelmezője. Bárcsak példa lenne az ő rendkívüli tanúságtétele sok pap számára, hogy ők Isten népének alázatos és bátor szolgái legyenek, mondta a pápa, majd tapsot kért az új boldog számára.

Tapssal köszöntötték a Svájci Gárda esküt tett újoncait                                  

Végül Ferenc pápa a különféle zarándokcsoportokat köszöntötte. Külön szeretettel fordult a Svájci Gárda családtagjaihoz és barátaihoz, akik az újoncok eskütételére érkeztek Rómába. Ők derék fiatalemberek, a Svájci Gárdai tagjai az egyház és pápa szolgálatában töltik életük egyik szakaszát, kettő, három, négy vagy több éven át. Szívélyes tapsot kérek a számukra! – majd a szokásos módon jó étvágyat kívánva köszönt el a Szent Péter téren összegyűlt zarándokoktól.

04 október 2020, 16:08