Keresés

Ferenc pápa és az egyik új bíboros, Marcello Semeraro püspök  Ferenc pápa és az egyik új bíboros, Marcello Semeraro püspök  

A Ferenc pápa által vasárnap kinevezett új bíborosok rövid bemutatása

Ferenc pápa által kinevezett bíborosok szinte az egész világot képviselik: Afrika, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika és jeles módon Európa, benne pedig Olaszország. November 28-án, szombaton, Advent első vasárnapjának vigíliáján ül össze a bíborosi konzisztórium.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán          

Mario Grech, a máltai Gozo püspöke, a Püspöki Szinódus főtitkára, 1957. február 20-án született a máltai Qala-ban, 1984-ben szentelték pappá, majd a Pápai Lateráni egyetemen szerzett licenciátust mindkét jogból, majd kánonjogi doktorátust az Angelicum domonkos egyetemen. Málta egyházmegyei bíróságain különféle hivatalokat töltött be, miközben kánonjogot tanított. XVI. Benedek pápa 2011. november 20-án Gozo püspökévé tette, mígnem Ferenc pápa 2019. október 2-án a Püspöki Szinódus helyettes-, majd ez év szeptember 15-én annak főtitkárává nevezte ki.

Marcello Semeraro, a Szentek ügyei Kongregációjának a prefektusa, 1947. december 22-én született a dél-olaszországi Apuliában. 1971-ben szentelték pappá, majd a lateráni egyetemen folytatott posztgraduális képzése után teológiát tanított a pugliai teológiai akadémián. Szent II. János Pál pápa 2004. október 1-én nevezte ki a Róma melletti Albano püspökévé, Ferenc pápa pedig ez év október 15-én a Szentek ügyei Kongregációjának a prefektusává választotta. 2020. április 13-án Ferenc pápa a bíborosi tanácsadó testület titkárává nevezte ki.           

Antoine Kambanda, a ruandai Kigali érseke, 1958. november 10-én született Kigali egyházmegye területén. Az 1994-es háború idején egész családját megölték, egyetlen testvére él csak Olaszországban. 1990-ben szentelte pappá Szent II. János Pál pápa a ruandai apostoli látogatása során. Római tanulmányai után Kigaliban tizenöt éven át teológiát tanított. 2013 májusában nevezte ki Ferenc pápa Kibungo püspökévé, majd 2018. november 19-én lett Kigali érseke.

Wilton Gregory, afroamerikai washingtoni érsek, 1947. december 7-én született Chicagóban. A római Szent Anzelm bencés Atheneumon szerzett doktorátust liturgiából, majd 1973-ban szentelték pappá. Tíz évvel később lett chicagói segédpüspök, majd 2004-től Atlanta érseke. 2001-2004 között az USA püspöki konferenciájának az elnöki tisztét töltötte be. Ferenc pápa 2019. április 4-én nevezte ki washingtoni érsek metropolitának.

Jose F. Advincula, a Fülöp-szigeteki Capiz érseke, 1952. március 20-án született, 1976-ban szentelték pappá, egyházjogi és pszichológiai tanulmányait Manilában és Rómában végezte, majd tanári tevékenysége mellett a Szent X. Piusz szeminárium rektora volt. 2001 júliusában nevezték ki San Carlos püspökévé.          

Celestino Aós Brac kapucinus szerzetes, a főváros, Santiago del Cile érseke 1945. április 6-án született a spanyolországi Artaizban. Kapucinus rendi képzése és papszentelése után elöljárói Chilébe küldték, ahol a rendtartománya gazdasági vezetője lett. 2014-ben nevezték ki Copiapó püspökévé, majd Ferenc pápa 2019. március 23-án Santiago del Cile apostoli adminisztrátorává tette meg, míg végül 2019. december 27-én a főváros érseke lett. 

Cornelius Sim, a kicsi Brunei címzetes püspöke, apostoli adminisztrátor. 1951. szeptember 16-án született. Először mérnöki oklevelet szerzett, 2004. október 20-án Szent II. János Pál pápa Apostoli Helynökség rangjára emelte az addigi apostoli prefektúrát  és őt nevezte ki első apostoli adminisztrátorává. A Brunei Szultanátus vagy egyszerűen csak Brunei egy mini-ország Délkelet-Ázsiában, Borneó szigetén. Szárazföldi határai kizárólag Malajziával vannak, a tengeri határai pedig a Dél-kínai-tengeren húzódnak. Lakosai száma 464 ezer, területe egy magyar átlagos megyével azonos, 5.770 km². Brunei hivatalos vallása az Iszlám, a szultán egyben az ország vallási vezetője is, az iszlám törvényeivel. A lakosság közel 80 százaléka szunnita muzulmán. A 2020-as Annuario Pontificio adatai szerint Brunei területén összesen három plébánia működik, a katolikus hívek száma 16.800, a lakosság 3,6 százaléka, akik lelki gondozását három egyházmegyés pap és a három szerzetesnővér látja el.

Augusto Paolo Lojudice, Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino érseke Rómában született 1964. július 1-én. 1989-ben szentelték pappá. Sokrétű lelkipásztori szolgálata után 2005 és 2014 között a római Nagyszeminárium rektora volt, majd 2015-ben Ferenc pápa római címzetes püspökké, majd 2019. május 6-án Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino érsekévé nevezte ki. Az Olasz püspöki konferencia migránsokért felelős bizottságának a vezetője.   

Mauro Gambetti minorita szerzetes, az Assisi Szent Konvent kusztosa, 1965. október 27-én Bologna mellett (Castel San Pietro Terme) született. Gépészmérnöki oklevelet szerzett, majd 1992-ben lépett a minorita rendbe. 2000-ben szentelték pappá. 2009-ben a bolognai Páduai Szent Antal minorita provincia elöljáró miniszterévé választották. 2013. február 22-én az Assisi Szent Konvent kusztosa lett négy éves időszakra. 2017-ben a minorita rend miniszter elöljárói földközi-tengeri szövetségének elnökévé választották, újból megerősítve a Szent Konvent kusztosi szolgálatában.   

 

26 október 2020, 16:42