Keresés

Pope Francis Angelus Prayer Pope Francis Angelus Prayer 

A pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala elimádkozása után: Carlo Acutis példája

Vasárnap délben Ferenc pápa aggodalmát fejezte ki a föld számos térségében pusztító tűzvész, valamint az örmény-azeri fegyverszünet törékenysége miatt, példaként állította Boldog Carlo Acutist a fiatalok elé, majd októberi imaszándéka kapcsán a nők nagyobb egyházi szerepének szükségességét hangsúlyozta.

Vertse Márta – Vatikán

Fordítsunk nagyobb figyelmet a teremtés megőrzésére

A pápa közelségét fejezte ki mindazoknak, akiket a bolygónk számos térségében pusztító tűzvész sújt, továbbá az önkénteseknek és a tűzoltóknak, akik életüket kockáztatják munkájuk közben. Utalt az Egyesült Államok nyugati partvidékére, különös tekintettel Kaliforniára, valamint Dél-Amerika középső régióira, Pantanal térségére, Paraguayra, a Paraná folyó partjaira, Argentínára. Sok tűzvészt a tartós szárazság okoz, de nem hiányoznak azok sem, amelyeket az ember okoz. Az Úr nyújtson támaszt mindazoknak, akik szenvednek ezeknek a katasztrófáknak a következményeitől és tegyen minket figyelmessé a teremtés megőrzésére – fohászkodott Ferenc pápa.

A pápa fájdalma az örmény-azeri tűzszünet törékenysége miatt

A pápa nagyra értékelte, hogy Örményország és Azerbajdzsán között humanitárius okokból tűzszünet jött létre, egy jelentős békemegállapodás távlatában. Bár a fegyverszünet túlságosan törékenynek bizonyul, a pápa arra bátorította az érdekelt feleket, hogy térjenek vissza a tűzszünethez. Ferenc pápa részt vesz az emberi életek elvesztése, az átélt szenvedések, valamint az otthonok és istentiszteleti helyek elpusztítása miatti fájdalomban. Imádkozik és imát kér az áldozatokért és mindazokért, akiknek élete veszélyben van.

Boldog Carlo Acutis, az Eucharisztia szerelmese

A pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton Assisiben a boldogok sorába iktatták Carlo Acutis tizenötéves fiút, az Oltáriszentség szerelmesét. „Nem elégedett meg egy kényelmes mozdulatlansággal, hanem megragadta korának szükségleteit, mert a leggyengébbekben Krisztus arcát látta. Tanúságtétele jelezze a mai fiatalok számára, hogy az igazi boldogság azáltal érhető el, ha Istent tesszük az első helyre és szolgáljuk Őt testvéreinkben, különösen a legutolsókban” – mondta Ferenc pápa, majd a hívek tapsát kérte a fiatal új Boldog számára.

Nagyobb teret kell biztosítani a nőknek az egyházi intézményekben

A pápa felidézte októberre javasolt imaszándékát: „Imádkozzunk azért, hogy a világi hívek, különösen a nők, nagyobb részt vállaljanak az egyház felelős intézményeiben”. Egyikünket sem papnak vagy püspöknek kereszteltek meg: mindnyájunkat világi hívekként kereszteltek meg – idézett üzenetéből Ferenc pápa, majd rámutatott, hogy a világi hívek az egyház főszereplői. Ma szükség van rá, hogy kiszélesítsük az egyházban a nők meghatározóbb jelenlétét. Egy világi jelenlétről van szó, de hangsúlyozni kell a női aspektust, mert általában a nőket a háttérbe szorítják. Elő kell mozdítani a nők integrációját a fontos döntéshozatalok terén is. Imádkozzunk, hogy a keresztség révén, a világi hívek, különösen a nők, jobban részt vegyenek az egyház felelős intézményeiben, anélkül, hogy a klerikalizmusok hibájába esnénk, amelyek megsemmisítik a világiak karizmáját és tönkre teszik az Anyaszentegyház arcát is. 

Egymillió gyermek rózsafüzér imája a békéért

A pápa végül felhívta a hívek figyelmét, hogy jövő vasárnap, október 18-án, a „Szükséget Szenvedő Egyház Alapítványa” kezdeményezésére, az egység és a béke megvalósulásáért egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért. A pápa bátorítja ezt a szép eseményt, amelyhez a világ minden részén élő gyermekek csatlakoznak és akik főleg a pandémia által okozott kritikus helyzetekért imádkoznak majd.

12 október 2020, 10:22