Keresés

Ferenc pápa meggyőződése, hogy építhetünk egy másfajta világot a következő nemzedékeknek Ferenc pápa meggyőződése, hogy építhetünk egy másfajta világot a következő nemzedékeknek 

Ferenc pápa: a Globális Nevelési Egyezmény a remény magvát hordozza magában

A pápa csütörtökön újra szorgalmazta a Globális Nevelési Egyezmény gondolatát videóüzenetében, amelyet Rómában a Pápai Lateráni Egyetemen tartott virtuális rendezvényre küldött.

Robin Gomes / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa a világ társadalmainak minden szektorához intézett felhívást, amelyben arra kér, hogy csatlakozzanak és támogassák a Globális Nevelési Egyezményt. A kezdeményezés olyan értékeket mozdít elő, mint a másokkal való törődés, a béke, az igazságosság, a jóság, az elfogadás és a testvériség annak érdekében, hogy reményt, szolidaritást és harmóniát építsünk mindenhol. Ezt a felhívását a Pápai Lateráni Egyetemen tartott internetes konferenciára küldte.

A nevelés a remény magva

A Globális Nevelési Egyezmény virtuális elindításának eseményébe bekapcsolódott az Egyesült Nemzetek párizsi székhelyű Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) főigazgatója Audrey Azoulay, valamint a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció és néhány olasz egyetem képviselői. Az Egyezmény a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció kezdeményezése, amelynek célja, hogy világméretű változást segítsen elő a nevelés területén, amely a testvériség, a béke és az igazságosság megteremtőjévé válhat. A pápa szerint az egyezmény biztosítja mindenki számára a hozzáférést a minőségi neveléshez, amely összhangban van az emberi méltósággal és a testvériség megteremtésére szóló közös hivatásunkkal. „Meggyőződésünk, hogy a nevelés magában hordja a remény magvát: a béke és az igazságosság, a szépség és a jóság, valamint a társadalmi harmónia reményét” – fogalmazott Ferenc pápa videóüzenetében. „Együtt kell előre haladnunk, mindig előre tekintve a harmónia és az egység civilizációjának építése felé, amelyben nincs helye a leselejtezés kultúrája szörnyű járványának.”

Jelentős egyenlőtlenség a nevelési és technológiai lehetőségek terén

Ferenc pápa felhívta a figyelmet a COVID-19 válságnak az oktatási rendszerekre világszerte gyakorolt káros hatásaira. Az internetes oktatás felszínre hozta a jelentős egyenlőtlenséget a nevelési és technológiai lehetőségek terén. Több tízezer gyermeket kényszerített az iskola elhagyására azon felül, hogy már több mint 250 millió iskolakorú gyermek egyébként is ki van rekesztve minden oktatási tevékenységből világszerte.

A szolidaritásban gyökerező remény

Ebben a helyzetben a pápa egy új kulturális és fejlődési modellt javasol, amely tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, míg globálisan kölcsönös egymástól függést teremt. Ezáltal összekapcsol közösségeket és népeket, hogy gondoskodjanak közös otthonunkról és segítsék elő a békét. „A nevelés célja, hogy átalakító hatású legyen.” Reményt jelent arra, hogy sikerüljön megtörni az erősek önzésének elszántságát és fatalizmusát. Fel kell számolnia a gyengék konformizmusát és az utópiák ideológiáját, amelyet az egyetlen előre vezető útnak állítanak elénk. A nevelés mindig reményteli cselekedet, amely új távlatokat nyit arra, hogy megszülessen egy új kultúra a befogadás, a nemzedékek közötti szolidaritás és a transzcendens értéke által. Ennek a reménynek a szolidaritásban kell gyökereznie – nyomatékosította a pápa. A nevelés folyamata segítse elő a válaszokat a mai kihívásokra és problémákra, valamint találjon megoldásokat minden nemzedék szükségleteire. Ez segít hozzájárulni a ma és a jövő emberiségének kivirágzásához.

Nevelés az önzetlenség és a közöny ellen

A pápa rámutatott, hogy „a nevelés természetes ellenszere az individualista kultúráknak, amelyek az én valódi kultuszává válnak és a közöny eluralkodásához vezetnek”. Arra van szükség, hogy a társadalom minden szinten elkötelezze magát „egy újfajta nevelés mellett, amely nem akarja elfordítani a tekintetét és ezáltal nem segíti elő a súlyos társadalmi igazságtalanságokat, a jogok megsértését, a szegénység szörnyű formáit és az emberi életek elpazarlását”.  A Globális Nevelési Egyezmény egy átfogó folyamat kialakítására hív, amely válaszol a fiatalok magányára és bizonytalanságára, amely depressziót, függőséget, agresszivitást, verbális gyűlölködést és megfélemlítést (bullying) eredményez. A paktum foglalkozik olyan kérdésekkel, mint az erőszak, a kiskorúak elleni visszaélések, a gyermekházasságok és a gyermekkatonák jelensége, valamint a rabszolgának eladott gyermekek tragédiájával és a Föld értelmetlen és szívtelen kihasználásával, amely súlyos környezeti és klímaválsághoz vezet.

Dolgozzunk együtt a jövőért

A pápa szerint a jelenlegi egészségügyi válság és hatásai idején mindenki csatlakozzon egy globális nevelési egyezményhez a jövő nemzedékekért és az ő bevonásukkal. „Elköteleződésre hívja a családokat, a közösségeket, az iskolákat, az egyetemeket, az intézményeket, a vallásokat, a kormányokat és az egész emberi családot, hogy érett férfiakat és nőket neveljenek.” „Nevelési módszereink értékét ne egyszerűen az egységesített tesztek eredményei által mérjük, hanem azáltal, hogy milyen hatást tud gyakorolni a társadalom szívére és hogy elősegíti-e egy új kultúra megszületését” – kérte a pápa videóüzenetében. Ezután kijelentette: hisz abban, hogy teremthetünk egy másfajta világot. Ehhez arra van szükség, hogy az emberiség minden szempontból részt vállaljon benne egyénekként és közösségek szintjén egyaránt. Ezért felhívással fordult a kultúra, a tudomány és a sport képviselőihez, a művészekhez és a média szakembereihez a világ minden részén, hogy csatlakozzanak ehhez az egyezményhez és segítsék elő a mások iránti gondoskodás, a béke, az igazságosság, a jóság, a szépség, az elfogadás és a testvériség értékeit saját tanúságtételük és erőfeszítéseik által.

Nyolc pont

Videóüzenete végén Ferenc pápa nyolc pontban összegezi, hogy a Globális Nevelési Egyezmény miként kívánja biztosítani „a minőségi neveléshez való hozzáférést mindenkinek, ami összhangban van a személy méltóságával és a testvériség megteremtésére szóló közös küldetésünkkel”.

 

16 október 2020, 14:32