Keresés

A rendőrök fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre A rendőrök fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre 

Ferenc pápa fogadta a Vatikán környékén szolgálatot teljesítő rendőröket

A pápa szombaton fogadta a Vatikán Városállam környékén munkát végző rendőröket és elöljáróikat. Arra buzdította őket, hogy szakmai felkészültséggel és felelősséggel tegyenek tanúságot a szolidaritásról a társadalomban.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa háláját fejezte ki a rendőröknek a Szentszéknek nyújtott szolgálatukért. A Szent Péter Társaság rendőrei együttműködnek e feladatukban más olasz és vatikáni rendfenntartó erőkkel a közrend és a biztonság érdekében. Nagyra értékelte munkájukat, amelyet Vatikánváros környékén végeznek, amely elősegíti, hogy az év során nyugodt körülmények között tudják megrendezni a vatikáni eseményeket, amelyekre a világ minden részéről érkeznek zarándokok és turisták.

Kiemelt figyelem a törékeny és hátrányos helyzetű személyekre

A rendőrök tevékenysége egyrészt megkívánja, hogy az előírt szabályokat tartassák be az emberekkel, másrészt pedig azt, hogy türelmesen és készségesen álljanak rendelkezésére a hozzájuk forduló személyeknek. A szakmai felkészültség és a felelősségérzet, amelyről a rendőrök tanúságot tesznek kifejezi és megerősíti a szolidaritás érzését a társadalmi közösségen belül. A Vatikán és a város más részein végzett munkájuk során arra kaptak meghívást, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a törékeny és hátrányos helyzetű személyekre, különösen is az idősekre. Ezt elősegíti az a bizalom és a közjó iránti elkötelezettség, ami rendszerint összekapcsolja a rendőröket és az embereket. Amikor egy személy találkozik egy rendőrrel, tudatában van, hogy számíthat a segítségnyújtására. Ez még elismerésre méltóbb, amikor titokban történik, mindennapi szolgálatuk apró, de jelentőségteljes gesztusai által. Még ha elöljáróik nem is látják ezeket a rejtett cselekedeteket, Isten látja és nem felejti el őket – emlékeztetett Ferenc pápa.  

Mozdítsák elő a felelős állampolgári viselkedést

A rendőrök missziója a mások iránti elkötelezettségükben jut kifejeződésre. Ez mindennap ösztönözze őket, hogy válaszoljanak arra a bizalomra és elismerésre, amellyel az emberek feléjük fordulnak. Ehhez arra van szükség, hogy álljanak állandóan rendelkezésre, legyenek óvatosak, álljanak készen áldozatot vállalni és legyenek kötelességtudók. A pápa arra buzdította a rendőröket, hogy mindenhol mozdítsák elő a felelős állampolgári viselkedést, védelmezzék az élethez való jogot azáltal, hogy biztonságot teremtenek és megvédik az embereket. Munkájuk során kísérje el őket annak tudata, hogy Isten minden személyt szeret, mert az Ő teremtménye és ezért tiszteletet érdemel. Az Úr kegyelme táplálja napról napra lelkületüket, amellyel munkájukat végzik és ösztönözze őket arra, hogy még nagyobb figyelemmel és elszántsággal tegyék azt.

Éber és diszkrét jelenlét

A pápa beszéde végén elismerését fejezte ki éber és diszkrét jelenlétükért a Vatikán környékén. Az Úr fizesse meg nektek! – mondta. Majd annak a kívánságának adott hangot, hogy hitük, a hűség és a nagylelkűség hagyományos öröksége, továbbá a rendőrség ideáljai segítsék őket, hogy szolgálatukban mindig megtalálják az önmegvalósítás új formáit. Azt kívánta még, hogy mindannyian pozitív tapasztalatokat éljenek meg szakmai, személyes és családi életükben. Ferenc pápa a Szentlélek ajándékait küldte a rendőrök mindennapi munkájára és Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. Arra buzdította a rendőröket, hogy bizalommal forduljanak a Szűzanyához a fáradtság és a nehézség pillanataiban. Bizonyosak lehetnek abban, hogy a gyengéd Anya Fia elé tárja problémáikat és várakozásaikat. Ferenc pápa végül megáldotta az olasz rendőröket és családjaikat.

 

 

17 október 2020, 13:41