Keresés

HEALTH-CORONAVIRUS/AFRICA-TELECOMS HEALTH-CORONAVIRUS/AFRICA-TELECOMS 

Ferenc pápa: Mondjunk nemet az embert tárggyá alacsonyító profitra

Az Olasz Betét és Hitel Alap (CDP) igazgatóit és munkatársait fogadta hétfőn délelőtt Ferenc pápa a Vatikánban az intézet alapításának 170. évfordulója alkalmából. Arra buzdította a jelenlevőket elsősorban a járvány idején, hogy “bátran hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek tiszteletben tartják és előmozdítják a személyt és a társadalmat”.

Benedetta Capelli / Somogyi Viktória – Vatikán

Az Olasz Betét és Hitel Alap a „Piemonti Pénztárból” jött létre, amely az olasz egység megszületése után változtatta nevét a jelenlegire. Az intézmény munkatársai legyenek a béke és az igazságosság építői, akik nem hajlanak a korrupcióra az üzleti ügyekben és akiket az átláthatóság és a pozitív eredmények keresése vezet. Az intézet alapításának 170. évfordulója alkalmából megtartott audiencián a pápa emlékeztetett, hogy az egyház társadalmi tanítása olyan látásmódot javasol, amelyben az erőforrások igazságos megfizetésekor a befektetők olyan kezdeményezéseket finanszíroznak, amelyek elősegítik a társadalmi és a közösségi fejlődést.

Alapelveit figyelembe véve a keresztény szemlélet nem ellenzi a nyereséget, inkább a bármi áron való profitszerzés ellen van, amely megfeledkezik az emberről és rabszolgává teszi, tárggyá alacsonyítja és egy olyan folyamat lecserélhető elemévé formálja, amelyet semmiféle módon nem képes ellenőrizni vagy aminek semmiféleképpen nem tud ellene szegülni.

A járvány veszélyezteti az egyes területek sajátos mivoltát

Ferenc pápa felidézve az Olasz Betét és Hitel Alap létrejöttét, utalt arra a feladatára és nagylelkű elkötelezettségére, amelyre meghívást kapott: vagyis, hogy „átalakítsa a folyamatos befektetésekre, modernizációra, a helyi intézmények támogatására, a szakmai képzés elősegítésére és a termelékenység növelésére szoruló ország szükségleteit”. A pápa nem feledkezett meg arról, hogy a jelenlegi vírusjárvány okozta vészhelyzetben mennyire vissza kell szorítani ezeket a kijelölt fejlődési irányvonalakat. Emlékeztetett ennek a jelenségnek a nagyon jelentős következményeire, mint például a termelés minden formájának visszaesésére, ami megújulást vagy radikális átalakulást tesz szükségessé. A javak eladása és vétele módjának megváltozása pedig azzal a kockázattal jár, hogy a kereskedelem és a csere néhány globális méretű cég kezében összpontosul. Mindez az olasz és az európai helyi sajátosságok és szakmai kompetenciák kárára történik.

Tisztességes eljárásmód

E kockázatok láttán nem szabad a korrupció foglyává válni, hanem meg kell tartani a tisztességes és átlátható eljárásmódot az üzleti ügyek kezelésében. „Ez annyit jelent, hogy bátran olyan beavatkozásokat kezdeményezünk és alkalmazunk, amelyek tiszteletben tartják, sőt előmozdítják a személyt és a társadalmat”. A saját felelősségünk gyakorlásához szükséges, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Tehát a gazdaság és a pénzügyek területén is a világos szándék, az átláthatóság és a jó eredmények keresése összeférnek egymással és nem kell, hogy szétváljanak egymástól.

Szolidaritás

„Egy olyan intézmény, mint az Olasz Betét és Hitel Alap konkrétan is tanúságot tehet a szolidaritás iránti érzékenységéről elősegítve a reálgazdaság fellendítését, mint az egyének, a családok és az egész társadalom fejlődésének mozgatórugóját” – mutatott rá a pápa. Ezáltal is elkísérhetik egy nemzet fokozatos előrehaladását és szolgálhatják a közjót azzal az erőfeszítéssel, hogy megsokszorozzák és hozzáférhetőbbé teszik mindenki számára a világ javait. Végül Ferenc pápa arra buzdította az Olasz Betét és Hitel Alap képviselőit, hogy nagylelkűen folytassák munkájukat a megkezdett úton és váljanak az igazságosság és a béke építőivé.

 

05 október 2020, 18:33