Keresés

Ceremony for the new Recruits of the Pontifical Swiss Guard in the Vatican Ceremony for the new Recruits of the Pontifical Swiss Guard in the Vatican 

Ferenc pápa a Svájci Gárda újoncaihoz: legyetek Krisztus tanúi

A pápa pénteken délelőtt fogadta a Kelemen-teremben a Pápai Svájci Gárda új tagjait, akik vasárnap teszik le esküjüket. A 38 újoncot arra biztatta, hogy tegyenek tanúságot Krisztushoz való hűségükről egy olyan világban, ahol a fiatalok a lelki elsekélyesedés veszélyének vannak kitéve.

Gedő Ágnes – Vatikán

Ferenc pápa örömmel üdvözölte az ifjú gárdistákat és családjukat, akik az eskütételre érkeztek az Örök Városba. Ez a nemes hagyomány már több, mint ötszáz éve töretlenül folytatódik, amóta Péter utódát szolgálják, akár életük feláldozása árán is. A svájci katolikusok odaadásának tanúi ők a Szentszék iránt; erkölcsi tartásuk, jó példájuk, odaadó szolgálatuk és hitátadásuk dicséretes. Ferenc pápa háláját fejezte ki a Svájci Gárda Alapítványának is, mely anyagi támogatást is nyújt a szervezet működéséhez.

Ma a lélek kifosztása ellen kell védekezni

Ha felidézzük a gárda dicső múltját, kiemelkednek az 1527-os esztendő eseményei, amikor V. Károly német-római császár seregei megtámadták Rómát, elfoglalták a Szent Péter-bazilikát és a Vatikán környékét. A május 6-i dátum Róma kifosztásaként szerepel a történelem lapjain, amikor a gárdisták életük árán védték meg VII. Kelemen pápát. Ma a lelki kifosztás veszélye fenyeget – fogalmazott Ferenc pápa -, ugyanis sok fiatal kiüresíti a lelkét, olyan eszményeket és életstílust követve, melyek csak anyagi vágyakat és szükségleteket keresnek. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy az új svájci gárdisták római tartózkodása gazdagító élmény lesz számukra. Merítsenek az Örök Város történelmi, kulturális és hitbeli örökségéből, töltekezzenek nyelvi és lelki kincseiből. Római szolgálatuk ideje egy életre szóló élmény lesz: éljék meg a testvériség szellemében, segítve egymást abban, hogy örömteli, tartalmas keresztény életet folytassanak.

Szeretettel végezni hivatásunkat

Az eskü, melyet vasárnap tesznek, tanúskodjon a keresztségben kapott hivatásukhoz való hűségükről, melyet Krisztusnak tettek. Az Ő segítségével és a Szentlélek erejével mindig nyugodtan vehetik az élet akadályait és kihívásait. Ne feledjék, hogy az Úr mindig mellettük áll, érezzék vigasztaló jelenlétét! – mondta az újoncoknak a pápa. “Megragadom az alkalmat, hogy újból kifejezzem hálámat az egész Pápai Svácji Gárda testületének. Köszönöm nemcsak azt, amit tesztek, de azt is, ahogyan teszitek. Szent Kalkuttai Teréz anya azt mondta, hogy életünk végén nem aszerint ítélnek meg majd minket, mennyi mindent tettünk, hanem hogy mennyi szeretetet vittünk bele.” Beszéde végén a pápa imáiról biztosította az újoncokat, tőlük is imákat kért szolgálatára, majd apostoli áldását adta rájuk.

Vasárnap teszik le esküjüket az új gárdisták

Annak a 147 helvét katonának az emlékére, akik VII. Kelemen pápa védelmében veszítették életüket 1527-ben, október 4-én az Apostoli Palota Szent Damazusz-udvarán (ahol újabban a szerdai pápai audienciákat tartják) teszi le esküjét a gárda 38 újonca. A Covid-járványügyi helyzetre való tekintettel a szertartást zárt körben rendezik, csak a gárdisták közvetlen családtagjai vehetnek rajta részt. A szentmisét és az eskütételt is élőben közvetítik a gárda honlapján.

Vasárnap reggel 7,30-kor mutat be szentmisét a Szent Péter-bazilika katedra oltáránál Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár. Az eskütétel délután 5 órkakor kezdődik a Szent Damazusz-udvarban. Az újoncok a testület zászlajára esküdnek föl, a Szentatya képviselője, Edgar Peńa Parra jelenlétében. Örök hűséget ígérnek a pápának és utódainak a következő szöveggel: “Esküszöm, hogy híven, lojálisan és tisztességgel szolgálom az uralkodó pápát és jogos utódait. Esküszöm, hogy nekik szentelem magam minden erőmmel, ha kell, feláldozom akár életemet is védelmükben. Ugyanezeket a kötelezettségeket vállalom a bíborosi kollégium tagjai iránt is a “sede vacante” idejére (az új pápa megválasztása előtti időszakra – a szerk.) Tiszteletet, hűséget és engedelmességet fogadok a parancsnoknak és a többi felettesemnek. Esküszöm, Isten és Védőszentjeim úgy segéljenek”.

További 15 gárdista tesz majd esküt jövőre

A gárdisták a díszegyenruhát viselik az alkalomra a megfelelő fegyverzettel együtt, melyet kizárólag a karácsonyi és a húsvéti Urbi et Orbi pápai áldáskor használnak. Az újoncok közül 22-en német ajkúak, 12-en franciául, hárman olaszul tesznek esküt, és egy gárdista a romans nyelvet beszéli. Ezen túlmenően 15 újonc kiképzése zajlik, akik szeptember elseje óta tartózkodnak a Vatikánban. Ők jövő május 6-án teszik le hűségesküjüket a pápának.

Kik a testület tagjai?

A Pápai Svájci Gárda hagyományos létszáma 110 fő, amit Ferenc pápa jóváhagyásával bővítettek 135 főre 2019 októberében. A svájci gárdistáknak vatikáni küldetésük előtt le kell tölteniük az otthoni kötelező katonai szolgálatot. Nőtlen állapot, harminc évnél fiatalabb kor, minimálisan középfokú végzettség az előfeltétele a felvételnek, melynek azonban nélkülözhetetlen alappontja a gyakorló katolikus életvitel.

Photogallery

A Pápai Svájci Gárda
02 október 2020, 15:01