Keresés

2020.08.03 Basilica di San Francesco - Perdono di Assisi - Porziuncola - Santa Maria degli Angeli 2020.08.03 Basilica di San Francesco - Perdono di Assisi - Porziuncola - Santa Maria degli Angeli 

Assisi a Pápák városa! Szent Ferenc városában a pápák otthon vannak

A „Pápák városa”, „Città dei Papi” elnevezés az „anyaváros Róma” vitathatatlan elsőségén túl, ismerősen cseng az olaszok és az Itáliát járó zarándok fülében is. Az elnevezést olvassuk Viterbo, Anagni és Rieti városainak helységnévtábláin, hiszen ezek a városok a történelmi Pápai Állam területén belül feküdtek. Assisi, noha Szent Ferenc idejében II. Frigyes császár fennhatósága alá tartozott, mégis különös kötelék fűzte és fűzi a pápasághoz a várost, mégpedig a Poverello sírhelyének otthont adó Szent Ferenc bazilika miatt. Ennek alapkövét ugyanis római pápa rakta le és lett basilica pontificalis, pápai bazilika, a hozzá kapcsolódó pápai lakosztállyal együtt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán      

Assisit a történelem során eddig 18 pápa kereste fel, akik együttvéve 39 alkalommal látogattak el a bazilikába és Szent Ferenc sírjához. Az első IX. Gergely pápa 1228-ban és most a mai nap, 2020. október 3-án Ferenc pápa lépett névadója sírjához. Páratlan és különleges történet ez, egyedül Isten kegyelmének és Szent Ferenc nagy szívének köszönhető ez. 

A kezdetek pápái Assisiben

1228. május 26-án, másfél évvel Ferenc halála után IX. Gergely pápa, aki Ugolino bíborosként még életében nagy támasza volt a Poverellónak, néhány napos látogatást tett a városban, majd másfél hónappal később a város Szent György templomában, amiből később a Szent Klára bazilika lett, július 16-án szentté avatta Ferencet, majd másnap lerakta az új szent tiszteletére építendő pápai bazilika alapkövét. Hét évvel később, 1236 szeptemberében visszatért ide és már a Szent Konvent mellett felépített pápai lakosztályban vett szállást. Assisiben ettől kezdve otthon van a pápa.                       

1251. november 6-án IV. Ince pápa Lyonból, az ottani 13. egyetemes zsinatról visszatérőben Perugiában szállt meg és innen indult Assisibe, hogy a Szent sírhelyéhez zarándokoljon. Másfél év múlva visszatért és fél évig a pápai lakosztályában tartózkodott, mert elkészült az új Szent Ferenc bazilika, melyet 1253. május 25-én szentelt fel „Si populus israeliticus” kezdetű bullájával. Bő két hónappal később, 1253. augusztus 12-én a San Damiano templomban, a teljes pápai kúria jelenlétében temette el az előző napon elhunyt Assisi Klárát. Szeptember 17-én pedig Assisiben szentté avatta Szaniszlót, Krakkó vértanú püspökét, Szent László királyunk kortársát. IV. Ince pápa annyira megszerette Assisit, hogy élete végén is visszatért ide, 1254. április 28-án, itt töltötte a májust, majd innét indult Nápolyba, ahol decemberben meghalt és ott is temették el.

Szent Klára pápái  

1265-ben a szomszédos Perugiában választották meg február 5-én a francia származású  IV. Kelement, aki megkoronázása előtt egy nappal elzarándokolt Szent Ferenc sírjához. Augusztus  végén visszatért ide zarándokként, majd 1265. szeptember 1-én felszentelte a Szent Klára bazilikát, majd 1266 áprilisában visszatért minkét szent sírjához. V. Ince pápa 1276 májusában térdelt le Ferenc és Klára sírkápolnáiban, majd IV. Márton pápa 1285. március 9-én zarándokolt el Assisibe és meghagyta, hogy itt temessék el. Ám perugiai pápai székhelyén a kúria és a város vezetése nem engedelmeskedett végrendeletének és így a perugiai dómban temették el. A következő század elején a domonkos-rendi XI. Benedek pápa 1304 májusában Szent Ferenc sírjához zarándokolt. A pápák „avignoni fogsága” után, a század végén IX. Bonifác pápa éppen Perugiából menekülve Szent Ferenc sírja mellett talált oltalmat 1392 júliusától szeptember végéig.

Ferences pápák Szent Ferencnél

A reneszánsz korban 1449 novemberében V. Miklós néhány napot az assisi pápai lakosztályban tölt, hogy „Szent Ferenc lábainál imádkozzék”. Tíz évvel később a humanista II. Piusz pápa háromszor is felkereste Szent Ferenc sírját. IV. Sixtus immár pápaként 1476-ban valójában csak visszatért Assisibe, hiszen ő minorita szerzetesként tartományfőnök és rendi generális is volt, ezért nagyban támogatta a bazilika és főként a sírhely rendbetételét. II. Gyula pápa ferences novíciusként kezdte egyházi működését és ő is nagy tisztelettel érkezett a Poverellóhoz 1506. szeptember 3-án, VII. Kelemen pápa pedig 1532 novemberében járt itt, majd 1535 szeptemberében III. Pál pápa, aki három évvel később újra visszatért zarándokként Ferenc és Klára sírjaihoz. A barokk kor pápái nem jártak Assisiben, mígnem XVI. Gergely 1841-ben nemcsak a két szent bazilikájába zarándokolt, hanem a közeli Rivotortóba is. IX. Piusz pápa 1857. május 7-én a Szent Konventben éjszakázott, másnap pedig az altemplom Szent Ferenc sírja fölött álló oltáránál misézett.

Szent XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot Szent Ferenc oltalmába ajánlotta                 

És itt a mi korunk! Szent XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat október 11-i nyitánya előtt egy héttel, október 4-én, a Szent ünnepén Assisibe zarándokolt és a Szent közbenjárásába ajánlotta a püspökök tanácskozását. Beszédében azt mondta, hogy „a zsinatot a fenséges Szentháromság kegyelmébe és a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Szent Ferenc oltalmába ajánlotta”. Szent II. János Pál pápa megválasztása után három héttel később Szent Ferenc sírjánál imádkozott és nagyjából négy éves ritmusban újból és újból eljött „közbenjárást koldulni a nagy Koldushoz”. XVI. Benedek pápa is kétszer felkereste: 2007-ben apostoli látogatás keretében, 2011 októberében pedig a világ vallási vezetőivel imádkozott a világ békéjéért. Ez a látogatás egyúttal tizenöt év elmúltával emléket állított a Szent II. János Pál pápa által kezdeményezett páratlan nagy találkozónak, amikor 1986. október 27-én Assisiben, a történelem során először imádkoztak együtt a világ nagy vallásainak a képviselői az emberiség békéjéért.

Ferenc pápa Assisi szentje nevének felvételével illeszkedik ebbe a sorozatba. Megválasztása évében 2013. október 4-én zarándokolt először Assisibe, majd három évvel később 2016. szeptember 20-án a világbéke napján.

  

05 október 2020, 14:49