Keresés

Orazione funebre per don Roberto Malgesini Orazione funebre per don Roberto Malgesini 

Ferenc pápa üzenetét don Roberto Malgesini temetésére Krajewski bíboros vitte el

A Pápai Alamizsnahivatal vezetőjére, Konrad Krajewski bíborosra bízta Ferenc pápa azt a köszöntést, mellyel a kedden meggyilkolt comói vértanú pap életáldozatára emlékezik.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Szeptember 19-én szombaton, éppen a nápolyi vértanú, Szent Januáriusz emléknapján tartották a comói székesegyházban a don Roberto Malgesini lelkiüdvéért felajánlott szentmisét, melyet Oscar Cantoni comó megyéspüspök mutatott be. A számos koncelebráló püpsök közt jelen volt, mintegy Ferenc pápa személyes küldötteként, Konrad Krajewski bíboros, a Pápai Alamizsnahivatal vezetője. A gyászoló hívek nemcsak a dóm előtti teret, hanem a környező utcákat is megtöltötték, hogy búcsút vegyenek attól a paptól, aki közöttük élt, és akit a legtöbben mégsem ismertek. Tekintettel a hatalmas érdeklődésre, óriáskivetítőkkel és online közvetítéssel tették hozzáférhető a hívek számára a búcsúeseményt. A szentmise végén gyűjtést tartottak, hogy tovább folytathassák don Roberto művét, aki a „legutolsók apostola volt”.

Ferenc pápa velünk van, imáinkhoz társul

Krajewski bíboros a szentmise végén a következő szavakkal fejezte ki Ferenc pápa üdvözletét: Elhoztam nektek Ferenc pápa üdvözletét és testvéri ölelését. Ő velünk van, imáinkhoz társul. Alighogy eljutott a Vatikánba don Roberto halálhíre, a Szentatya a szerdai általános kihallgatás során megismételte a püspökötök szavait, mely egy jó pásztor szívéből fakad és megállapította: „Hálát adok Istennek a tanúságtételért, vagyis don Roberto vértanúságáért, aki a legszegényebbek iránti karitász tanúja”. Ferenc pápa velünk van és don Roberto családtagjainak fájdalmához és imádságához társul, megcsókolja a kezüket. Plébániája híveihez és a rászoruló testvérekhez társul, akiket teljes szívvel szolgált egészen az utolsó reggelig és lélekben egyesül az egész comói közösséggel.

A szeretet nem hal meg sohasem, még a halállal sem

Róbert atya meghalt, tehát él – folytatta beszédét a bíboros. A szeretet nem hal meg sohasem, még a halállal sem. Mi papok gyakorta olvassuk az evangéliumnak azt a szakaszát, mely egyébként éppen ma, Róbert atyát juttatja eszünkbe: „nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért”. Nem lehetünk egészen keresztények, ha nem tesszük magunkévá ezeket az igéket. De miért is történt ez éppen Róbert atyával és miért nem velem? Nem tudom – válaszolt a kérdésre Krajewski bíboros.

Róbert atya az életében megtestesítette Jézus imádságát: „Miatyánk, legyen meg a te akaratod és ne az enyém. Szenteltessék meg te neved és ne az enyém! Jöjjön el a te Országod és ne az enyém!” Ez  a rész különösen ránk papokra vonatkozik, akik a tiszta evangéliumot kell, hogy éljük, amit Jézus illatával kell terjesztenünk, akárhová is megyünk. És valóban, Newman bíboros imádsága az, amit Teréz anya ajánlott a nővéreinek, akik minden nap kijárnak a szegények szolgálatára, hogy megjelenítsék magát Jézust:

Newman bíboros imádsága

„Drága Jézus, segíts, hogy bárhová is menjek, ott a te illatodat terjesszem, áraszd el lelkemet Lelkeddel és Életeddel. Hasd át és birtokold egészen a lényemet, olyannyira, hogy az csak visszfénye legyen a tiédnek. Ragyogj rajtam keresztül és légy jelen bennem, hogy mindenki, akivel kapcsolatba kerülök, a te Jelenléted tapasztalja meg a lelkemben. Emeljék fel tekintetüket és többé már ne engemet, hanem csak Jézust lássák! Maradj velem és akkor én is ragyogni kezdek, s ahogy Te tündökölsz, és is tündökölni fogok, hogy fény legyek mások számára. A Fény, óh Jézus, egészen Tőled árad, semmi nem lesz belőle az enyém. Te fogsz tündökölni másokon, rajtam keresztül. Add, hogy úgy dicsérjelek, hogy mindinkább szeressek, fényt sugározva azokra, akik körülöttem vannak. Add, hogy prédikálás nélkül hirdesselek téged, nem szavakkal, hanem példával, magával ragadó erővel, tetteim jóakaratú súlyával, a szeretet kézzelfogható teljességével, ami a szívemet Hozzád emeli, ámen!”

Végül Krajewski érsek Oscar Cantoni comó megyéspüspökhöz fordulva így szólt: „Kedves Oszkár atya, biztos vagyok benne, hogy sok pap és világi hívő jön hozzád, hogy tovább vigyék Róbert atya evangéliumi művét, mert az az út a valóban működő evangélium”.

19 szeptember 2020, 13:48