Keresés

LEBANON BEIRUT BLAST VATICAN DIPLOMACY LEBANON BEIRUT BLAST VATICAN DIPLOMACY 

Isten béketervet tartogat Libanon számára – Parolin bíboros elvitte a pápa üzenetét Bejrútba

Amint azt Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson bejelentette, szeptember 4-én elküldte államtitkárát Bejrútba, hogy képviselje őt a Libanonért meghirdetett ima- és böjtnapon. Parolin bíboros tolmácsolta a pápa békéről és testvériségről szóló üzenetét.

Gedő Ágnes / Adriana Masotti – Vatikán

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 29,11) Jeremiás könyvéből vett idézettel szólt a pápa a sokat szenvedett libanoniakhoz. A jelen helyzet és a múltban megélt események látszólag ellentmondanak az isteni ígéretnek. Azonban ne csüggedjenek, bízzanak továbbra is az Úr hűségében – buzdítja őket a Szentatya, majd így folytatja: „Uram, hisszük, hogy őrködsz szavad fölött, hogy megvalósítsd azt, és mi reménykedünk benne, minden remény vagy szerencsétlenség ellenére”.

Rábízzuk Istenre Libanont egy békés jövőért

Az üzenet imával, köszönettel és kéréssel folytatódik: „Köszönjük szeretetedet, ami sok-sok ember szolidaritásán keresztül fejeződik ki. Rád bízzuk országunkat, Libanont, népével együtt, vallási és politikai vezetőivel, a fiatalokkal együtt, hogy valósítsa meg a békéről és testvériségről szóló hivatását, amelyre te elhívtad. Amen.”

Parolin bíboros fölkereste a Szent György maronita templomot

A szentszéki államtitkár csütörtökön érkezett Bejrútba, és a nap folyamán fölkereste a Szent György maronita templomot, melyet az augusztus 4-én történt kikötői robbanás rongált meg. Találkozott a város vallási vezetőivel, akikkel együtt emlékeztek meg a tragédiáról. „Azért jövök történelmi városotokba, hogy kifejezzem a katolikus egyház közelségét az egész világon. Mellettetek állva bátran kiáltsuk: Elég! Szenvedésünk segíthet megtisztítani szándékainkat, s megerősíteni elhatározásunkat, hogy békében és méltósággal éljünk, és olyan jobb kormányzást találjunk, amelyik előnyben részesíti a felelősséget, az átláthatóságot és a felelősségtudat felébresztését. Együtt legyőzhetjük az erőszakot és a diktatúra minden formáját, előmozdítva az inkluzív állampolgárságot, mely az alapvető jogok és kötelességek tiszteletben tartására épül.”

Szentmise a harisszai Mária-kegyhelyen

„A libanoniak újjá fogják építeni országukat, barátaik segítségével, a megértés, a párbeszéd és az együttélés szellemében, mely mindig is jellemezte őket” – ezekkel a bátorító szavakkal fordult Pietro Parolin bíboros a hívekhez Bejrútban, a harisszai Mária-kegyhelyen bemutatott szentmisén. Az államtitkár kiemelte, hogy a libanoniak megmutatták, mennyire ellenállók és képesek talpra állni az óriási nehézségekből, melyekkel történelmük során találkoztak. „Ezúttal is képesek lesznek rá” – állapította meg Parolin bíboros, majd így folytatta: „Libanon újjáépítése nemcsak anyagi szinten történik majd. Bejrút föl fog támadni hamvaiból, és egy új hozzáállás születésének lesz tanúja a közügyek kezelésében. Mindannyian reméljük, hogy a libanoni társadalom nagyobb mértékben támaszkodik majd a jogra, a kötelességekre, az átláthatóságra, a kollektív felelősségre és a közjó szolgálatára” – mondta még Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár bejrúti látogatásán.

Photogallery

Parolin bíboros libanoni látogatása
05 szeptember 2020, 12:20